Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Streik (arbeidsnedleggelse)

Streik er arbeidstakernes kampmiddel. Arbeidstakere stanser i fellesskap arbeidet helt eller delvis. Her gjelder de samme regler og frister som adgang til lockout (se mekling). En... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-108

År: 2016
Saknr: 108

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 17.10.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. oktober
Plassoppsigelse antall: 107 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. november 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 10. november ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 48 medlemmer
Mekling berammet: 9. november
Krav om avsluttet mekling: 4. november 2016
Meklingsfrist: 10.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.11.2016 kl. 04:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sendte forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-108Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 30. november 2016 kl. 15.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

(Opprettet: 28.10.2016)
(Sist oppdatert: 09.12.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster