Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Frontfag

Representative fag innen konkurranseutsatt sektor som er først ute i lønnsoppgjørene, og som anses å være normgivende for lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-004

År: 2017
Saknr: 004

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Junit
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Luftfartsavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 19.01.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. januar 2017
Plassoppsigelse antall: 492 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. januar 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 4. februar 2017 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 154 medlemmer. Fra 8. februar 2017 kl. 00.00: 76 medlemmer.
Mekling berammet: 4. februar 2017
Krav om avsluttet mekling: 30. januar 2017
Meklingsfrist: 05.02.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.02.2017 kl. 04:00
Resultat: under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-004Mtebokogvedlegg.pdf

(Opprettet: 20.01.2017)
(Sist oppdatert: 05.02.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster