Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Forbundsvise oppgjør

Det enkelte fagforbund utarbeider selv sine krav og forhandler på egen hånd med tariffmotparten om kravene.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-004

År: 2017
Saknr: 004

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Junit
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Luftfartsavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 19.01.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. januar 2017
Plassoppsigelse antall: 492 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. januar 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 4. februar 2017 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 154 medlemmer. Fra 8. februar 2017 kl. 00.00: 76 medlemmer.
Mekling berammet: 4. februar 2017
Krav om avsluttet mekling: 30. januar 2017
Meklingsfrist: 05.02.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.02.2017 kl. 04:00
Resultat: under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-004Mtebokogvedlegg.pdf

(Opprettet: 20.01.2017)
(Sist oppdatert: 05.02.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster