Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lønnsoverheng

Lønnsoverhenget angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-015

År: 2017
Saknr: 015

Administrative opplysninger


Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Negotia og Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Overenskomstområde 9 Øvrige: Broadnet AS, AIM Norway AS og Relacom AS
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 135 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2017 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 81 medlemmer.
Mekling berammet: 15. juni 2017
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2017
Meklingsfrist: 16.06.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2017 kl. 08:30
Resultat: meklerne framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-015Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 02.06.2017)
(Sist oppdatert: 16.06.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster