Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Streik (arbeidsnedleggelse)

Streik er arbeidstakernes kampmiddel. Arbeidstakere stanser i fellesskap arbeidet helt eller delvis. Her gjelder de samme regler og frister som adgang til lockout (se mekling). En... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-016

År: 2017
Saknr: 016

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Tjenestemannslag og EL & IT forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Overenskomstområde 9 Øvrige: AIM Norway AS, Broadnet AS, Geomatikk AS, Relacom AS og Mediq AS.
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 31.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 1320 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 16. juni 2017 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 428 medlemmer.
Mekling berammet: 15. juni 2017
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2017
Meklingsfrist: 16.06.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2017 kl. 08:30
Resultat: Meklerne framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-016Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 02.06.2017)
(Sist oppdatert: 16.06.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster