Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Mekling

Tariffoppgjør der partene ikke kommer til enighet - eller tvister om opprettelse av tariffavtaler - er etter visse regler gjenstand for tvungen mekling, jfr. arbeidstvistlovens... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-024

År: 2017
Saknr: 024

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bristow Norway Flygerforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Overenskomst 513 Bristow Norway AS
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 14.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. november 2017
Plassoppsigelse antall: 178 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. desember 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 15. desember 2017 kl. 24:00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer. Fra 20. desember 2017 ved arbeidstidens begynnelse: 60 medlemmer.
Mekling berammet: 14. og 15. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 11. desember 2017
Meklingsfrist: 16.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.12.2017 kl. 06:30
Resultat: Under meklinga nådde partene – med meklernes mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-024Mtebok.pdf

(Opprettet: 16.11.2017)
(Sist oppdatert: 18.12.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster