Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Dagtidsaksjon ("dagsing")

Arbeidstempoet settes ned, og lønna reduseres tilsvarende. Brukes i bedrifter der man har lokale avtaler om tillegg til minstelønn basert på produktivitet. Slike aksjoner er lovlige.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Om meklingsinstitusjonen

Nils Dalseide

Meklingsordninga vart innførd i Noreg i 1915, då vi fekk den fyrste arbeidstvistlova. Hovudtrekka i meklingsinstitusjonen og meklingsordninga har vore lite endra sidan. Den meklingsinstitusjonen vi har i dag, var fyrst heimla i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvistar (arbeidstvistlova 1927). Førre større endring før den nye arbeidstvistlova 2012 var i 2003, med grunnlag i Ot.prop nr 46 (2001-2002) og Inst. O. nr 52 (2001-2002). Arbeidstvistlova 2012 (lov om arbeidstvistar 27. januar 2012 nr. 9) er den fyrste større lovrevisjonen sidan 1927 lova, og byggjer på Prop. 134 L (2010-2011) og Innst. 91 L (2011-2012).  

Les mer (03.05.2005)

Litt historikk

Fra NOU 2001:14 , kap. 8.2:
På slutten av 1800-tallet var den organiserte arbeidstakersiden i Norge vennlig innstilt til at utenforstående kunne mekle i interessetvister, mens arbeidsgiversiden var noe mer skeptisk. Før arbeidstvistlovens tilkomst kjennes det meklingsforsøk fra for eksempel stortingsrepresentanter, men det var først med lovvedtaket i 1915 at mekling ble institusjonalisert.

Les mer (02.10.2005)

Riksmeklere

Tidligere riksmeklingsmennDet er ingen bestemmelser i arbeidstvistloven om hvorvidt stillingen som riksmekler skal være hoved- eller bistilling. Stillingen var opprinnelig en bistilling, i likhet med stillingene som kretsmeklere.

Les mer (02.10.2005)

Kontakt

Kontaktopplysninger for Riksmekleren.
Les mer (02.10.2005)

Hvor er vi?

Riksmekleren holder til i Grensen 3. På kartet under kan du se de nærmeste holdeplasser for offentlig kommunikasjon og parkeringshus i nærheten. Les mer (02.10.2005)

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster