Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Dagtidsaksjon ("dagsing")

Arbeidstempoet settes ned, og lønna reduseres tilsvarende. Brukes i bedrifter der man har lokale avtaler om tillegg til minstelønn basert på produktivitet. Slike aksjoner er lovlige.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Rikskonflikter


Dette er en oversikt over konflikter etter meklinger på riksplan. Hver sak som har endt i konflikt er definert som en rikskonflikt. Ofte er sakene nær sammenknyttet ved at det dreier seg om samme avtaleområde. Rekkefølgen er etter når tvisten ble registrert som meklingssak ved riksmeklerens kontor. Ved å klikke på saksnummeret vil du få mer fullstendig informasjon om den enkelte konflikt. En oversikt over pågående konflikter finner du i høyre marg.

En oversikt over konflikter etter mekling på kretsplan finner du i menypunktet Kretsmeklinger.

Konflikter er registret på denne måten fra og med 2005. Informasjon om konflikter i tidligere år er gitt i årsmeldingene fra riksmekleren, se menypunktet Årsmeldinger.

Se også Statistisk sentralbyrås statistikk over arbeidskonflikter. Denne statistikken dekker alle konflikter, også de som ikke har vært til mekling. På den annen side er bare konflikter som har vart minst en dag tatt med, og konflikter som dreier seg om samme avtaleområde er slått sammen.

Saksnr.ArbeidstakerArbeidsgiverSak
2014-092Norsk LokomotivmannsforbundNHO Logistikk og TransportLKAB Malmtrafikk- overenskomsten
2014-084Handel og Kontor i NorgeArbeiderbevegelsens ArbeidsgiverforeningLandsoverenskomsten
2014-076LO StatSpekterAIM Norway SF
2014-075Luftfartens FunksjonærforeningVirkeLandsavtalen
2014-074Handel og Kontor i NorgeNHOButikkoverenskomsten
2014-072Industri EnergiNorsk IndustriOverenskomst for vaskerier og renserier
2014-065YS SpekterSpekterB-overenskomst i AIM
2014-042FagforbundetNHO HandelTariffavtale for frisører
2014-028AkademikerneKSKommuneoppgjøret
2014-027UnioKSKommuneoppgjøret
2014-025LO KommuneKSKommuneoppgjøret
2014-012ParatNHO LuftfartFlykabinavtalen
2013-009ParatNHO LuftfartAvtale 252 WF kabin
2013-003Luftfartens FunksjonærforeningNHO LuftfartFlyekspedisjonsavtalen, nr 375
2012-083YS SpekterSpekterBring Warehousing AS
2012-071FagforbundetNHO ServicePleie- og omsorgsoverenskomsten
2012-065EL & IT ForbundetKS BedriftEnergiavtalen
2012-064FagforbundetKS BedriftEnergiavtale I
2012-059Industri EnergiOljeindustriens LandsforeningForpleiningsavtalen, avtale nr. 123
2012-058Industri EnergiOljeindustriens LandsforeningOperatøravtalen, avtale nr. 129
2012-056LederneOljeindustriens LandsforeningSokkeloverenskomsten (avtale 271)
2012-055SAFEOljeindustriens LandsforeningOljeoverenskomsten - sokkel (Overenskomst 284)
2012-038Norsk ArbeidsmandsforbundNHO ServiceVekteroverenskomsten
2012-025UnioOslo kommuneOslo kommunes tariffområder
2012-024YS Kommune OsloOslo KommuneOslo kommunes tariffområder
Forrige  Neste

Filter:

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:

Oversyn rikskonfliktar


Pdf-dokument OversynRikskonfliktar.pdf (21 kb)
Her finn du eit summarisk oversyn over konfliktar frå 2004 og fram til i dag

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster