Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Fellesoppgjør

Tarifforhandlinger der flere fagforbund forhandler i fellesskap. Avstemningene over resultatet foregår under ett.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Rikskonflikter


Dette er en oversikt over konflikter etter meklinger på riksplan. Hver sak som har endt i konflikt er definert som en rikskonflikt. Ofte er sakene nær sammenknyttet ved at det dreier seg om samme avtaleområde. Rekkefølgen er etter når tvisten ble registrert som meklingssak ved riksmeklerens kontor. Ved å klikke på saksnummeret vil du få mer fullstendig informasjon om den enkelte konflikt. En oversikt over pågående konflikter finner du i høyre marg.

En oversikt over konflikter etter mekling på kretsplan finner du i menypunktet Kretsmeklinger.

Konflikter er registret på denne måten fra og med 2005. Informasjon om konflikter i tidligere år er gitt i årsmeldingene fra riksmekleren, se menypunktet Årsmeldinger.

Se også Statistisk sentralbyrås statistikk over arbeidskonflikter. Denne statistikken dekker alle konflikter, også de som ikke har vært til mekling. På den annen side er bare konflikter som har vart minst en dag tatt med, og konflikter som dreier seg om samme avtaleområde er slått sammen.

Saksnr.ArbeidstakerArbeidsgiverSak
2012-015UnioKSKommuneoppgjøret
2012-014YS KommuneKSKommuneoppgjøret
2012-013LO KommuneKSKommuneoppgjøret
2012-011UnioFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetStatsoppgjøret
2012-010YS StatFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetStatsoppgjøret
2012-009LO StatFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetStatsoppgjøret
2011-013NISONHO IdrettFotball-, håndball og ishockeyoverenskomsten
2010-065YS SpekterSpekterOverenskomstområde 10 Helse
2010-053LO StatSpekterOverenskomstområde 1 Orkestre og teater
2010-046UnioSpekterOverenskomstområde 10
2010-036AkademikerneKSKommuneoppgjøret
2010-035UnioKSKommuneoppgjøret
2010-034YS-KKSKommuneoppgjøret
2010-033LO KommuneKSKommuneoppgjøret
2010-027Norsk TransportarbeiderforbundLogistikk- og transportindustriens LandsforeningTariffrevisjonen 2010 - Avtale 183 Speditørtariffen
2010-026Norsk TransportarbeiderforbundLogistikk- og transportindustriens LandsforeningTariffrevisjonen 2010 - Avtale 187 Schenkeravtalen
2010-023Norsk ArbeidsmandsforbundNHO ServiceVekteroverenskomsten
2010-018Norsk ArbeidsmandsforbundNHO ServiceOverenskomst for renholdsbedrifter
2010-006FellesforbundetByggenæringens LandsforeningFellesoverenskomsten for byggfag
2010-001Norsk SykepleierforbundNHO ServiceOpprettelse av tariffavtale og hovedavtale for NSFs medlemmer i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste.
2008-040Akademikerne helseSpekter - Lovisenberg sykehusOverenskomsområde 4 - Lovisenberg Diakonale sykehus
2008-037Det norske maskinistforbundFiskebåtredernes Forbund/Norsk TrålforeningTariffrevisjon Fiskebåt 2008
2008-025ParatNHO Luftfart/TUIFly Nordic ABTariffrevisjonen 2008 - Kabinansatte i TUIFly Nordic AB
2008-022N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forb./MeierieneLandbrukets ArbeidsgiverforeningOverenskomsten for meieriene
2008-018UnioOslo kommuneOslo kommunes tariffområder
Forrige  Neste

Filter:

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:

Oversyn rikskonfliktar


Pdf-dokument OversynRikskonfliktar.pdf (21 kb)
Her finn du eit summarisk oversyn over konfliktar frå 2004 og fram til i dag

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster