Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Plassfratredelse

Det antall plassoppsagte som faktisk tas ut i streik (lockout). Normalt meldes det plassfratredelse senest fire dager før meklingen må avsluttes og arbeidskamp kan iverksettes (se mekling).
Tidligere nyheter  

Logg inn

Lenker
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi. Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, en før og en etter lønnsoppgjørene.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/tema/inntektspolitikk.html?id=86948

LabourStart
Fagforeningsnyheter fra hele verden
http://www.labourstart.org/

LabourStart (norsk)
Fagforeningsnyheter, lenker til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner mm.
http://www.labourstart.org/no/

SSB - Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet. Her finner du blant annet lønnsstatistikk og statistikk over medlemskap i arbeidslivsorganisasjoner, arbeidskonflikter og arbeidsliv.
http://www.ssb.no


Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster