Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Fredsplikt

Fredsplikten er sentral i arbeidstvistloven. I § 8 andre ledd heter det: "Interessetvist må ikke søkes løst ved streik, lockout eller annen arbeidskamp før vilkårene i §§ 18 og... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Riksmeklinger


Dette er en oversikt over meklinger på riksplan. Rekkefølgen er etter når saken har kommet til riksmeklerens kontor. Ved å klikke på saksnummeret vil du få mer fullstendig informasjon om den enkelte mekling. Hvis du ønsker en utlisting av alle meklinger som angår en av hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan du bruke filterfunksjonen nederst på siden.

Meklinger på riksplanet er registret på denne måten fra og med 2005. Informasjon om meklinger for tidligere år finnes under menypunkt Dokumenter.

En oversikt over alle kommende meklinger, pågående meklinger og pågående konflikter finner du i høyre felt.

Det er også mulig å få en utskriftsvennlig side av riksmeklingene:

ÅrSaker
2016: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-]
2015: [sak 1-23]
2014: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-95]
2013: [sak 1-17]
2012: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-91]
2011: [sak 1-20] [sak 21-28]
2010: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-99]
2009: [sak 1-20] [sak 21-33]
2008: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-43]
2007: Alle
2006: [sak 1-20] [sak 21-40] [sak 41-60] [sak 61-80] [sak 81-100] [sak 101-117]
2005: Alle

Saksnr.ArbeidstakerArbeidsgiverSak
2006-117Veritas FunksjonærforeningDet Norske VeritasRevisjon og fornyelse av gjeldende tariffavtale med virking fra 01.01.2007
2006-116AkademikerneArbeidsgiverforeningen NAVO HelseforetakeneOverenskomstområde 10 helseforetak
2006-115Parat - SAS Braathens Flygerforening (SBF)NHO Luftfart - SAS Flight Academy Norway AS (SFA) I 2007: SAS Flight Academy Norway AS og SAS Flight Academy ABTariffavtale - Pilotinstruktører
2006-114Norsk FlygerforbundNHO LuftfartRevisjon av flygeravtalen i CHC Helikopter Service AS
2006-113LederneArbeidssamvirkenes landsforening, ASVLRevisjon av hovedavtale og overenskomst
2006-112ParatNHO LuftfartNHO-avtale nr. 442: Tariffavtale Norwegian Air Shuttle (flykabinavtalen)
2006-111Industri EnergiNHO LuftfartOverenskomst 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i CHC Helikopterservice og Heli-One
2006-110Norsk SkolelederforbundHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for virksomheter (HUK-området)
2006-109Fagforbundet Handels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomsten for barnehager, Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomsten for virksomheter, Landsoverenskomsten for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester (HUK-området)
2006-108Fellesorganisasjonen for Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiereHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for barnehager (HUK-området)
2006-107Norsk Folkehøgskolelag Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning (HUK-området)
2006-106Det Norske MaskinistforbundHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)
2006-105Norsk ErgoterapeutforbundHandel- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning Landsoverenskomst for barnehager Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for virksomheter Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (HUK-området)
2006-104Musikernes FellesorganisasjonHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for virksomheter (HUK-området)
2006-103NITOHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester. (HUK-området)
2006-102Den norske tannlegeforeningHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)
2006-101Samfunnsviternes fagforeningHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for virksomheter og Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester. HUK-området)
2006-100Den norske LægeforeningHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. HUK-området)
2006-099Norsk TjenestemannslagHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskosmt for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for Helse og sosialetjenester. (HUK-området)
2006-098BibliotekarforbundetHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for musseer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)
2006-097Norsk RadiografforbundHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
2006-096Negotia Handels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)
2006-095STAFOHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)
2006-094KFOHandels- og Servicenæaringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
2006-093Det Norske DiakonforbundHandels- og Servicenæringens HovedorganisasjonLandsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Neste

Filter:

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:Oversyn riksmeklingar


Pdf-dokument OversynRiksmeklingar.pdf (68 kb)
Her finn du eit summarisk oversyn over riksmeklingar frå 2000 og fram til idag

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster