Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2007-014

År: 2007
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode:
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomstene for NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.10.2006
Plassoppsigelse utløp: 26. november 2007
Forbud nedlagt/sendt: 1. november 2007
Plassoppsigelse antall: ca. 1700 maskinoffiserer
Plassfratredelse mottatt: 12. november 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 26. november 2007 kl 2400
Plassfratredelse antall: ca 67
Mekling berammet: 26. november 2007
Krav om avsluttet mekling: 12. november 2007
Meklingsfrist: 27.11.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.11.2007 kl. 02:00
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2007-014Mtebokogforslag.pdf

Sak 2007-013

År: 2007
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 327
Arbeidstakerorganisasjon: Forhandlingsutvalget for opphavsmannsorganisasjonene
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Kultur- og Kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Forhandlinger om bibliotekvederlag for 2008-2011
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Avtale om regler for forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene av 18. januar 1978, § 6

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.10.2007
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 7. og 28. november 2007
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 28.11.2007 kl. 14:30
Resultat: Partene ble enige om en forhandlingsløsning
Riksmeklerens møtebok: 2007-013Mtebokogforslag.pdf

Sak 2007-012

År: 2007
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund/Norsk Helikopter Flygerforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart/Norsk Helikopter AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revisjon av kollektiv avtale mellom NHO/NHO Luftfart/Norsk Helikopter og Norsk Flygerforbund/Norsk Helikopter Flygerforening
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.09.2007
Plassoppsigelse utløp: 18. oktober 2007 kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 18. september 2007
Plassoppsigelse antall: 71
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 16. oktober 2007
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling, 28. september 2007

Sak 2007-011

År: 2007
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Fiskebåtredernes Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av tariffavtalen for maskinister i havfiskeflåten
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.08.2007
Plassoppsigelse utløp: 29. august 2007 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 02.08.2007
Plassoppsigelse antall: ca. 200
Plassfratredelse mottatt: 23. august 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 29. august 2007 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 176 medlemmer på samtlige fiskefartøy i Havfiskeflåten med maskinkraft over 750 kW.
Mekling berammet: 28. august 2007
Krav om avsluttet mekling: 23. august 2007
Meklingsfrist: 30.08.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.08.2007 kl. 22:30
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2007-011.pdf
Svarfrist: 10. september 2007
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2007-010

År: 2007
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart/Widerøes Flyvelselskap ASA
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Kollektivavtalen for flygere i Widerøe
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.07.2007
Plassoppsigelse utløp: 17.august 2007 kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 17. juli 2007
Plassoppsigelse antall: 355
Plassfratredelse mottatt: 13. august 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 17. august 2007 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 355
Mekling berammet: 15. august 2007
Krav om avsluttet mekling: 8. august 2007
Meklingsfrist: 17.08.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.08.2007 kl. 06:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2007-010Protokollogforslag.pdf
Svarfrist: 17. september 2007

Sak 2007-009

År: 2007
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.07.2007
Plassoppsigelse utløp: 27.07. kl. 00.00
Forbud nedlagt/sendt: 15.07/16.07
Plassoppsigelse antall: ca. 80 medlemmer på flyteriggen "TO Winner", ansatt i Transocean Offshore og ca. 20 medlemmer ansatt i forpleiningsselskapet Universal Sodexho, USN.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 30. juli 2007
Krav om avsluttet mekling: Det er ikke stilt krav om å avslutte meklingen
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 30.07.2007 kl. 16:15
Resultat: Plassoppsigelsen fra SAFE ble funnet ulovlig og tariffstridig i en Arbeidsrettsdom 30.juli. Grunnlaget for meklingen falt dermed bort.
Riksmeklerens møtebok: 2007-009.pdf

Sak 2007-008

År: 2007
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2007 - kabinansatte i TUIfly Nordic AB
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.05.2007
Plassoppsigelse utløp: 14. juni 2007
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2007
Plassoppsigelse antall: 37
Plassfratredelse mottatt: 8. juni 2007
Plassfratredelse iverksettelse: Onsdag 13. juni 2007 kl 2400.
Plassfratredelse antall: 36
Mekling berammet: 13. juni 2007
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2007
Meklingsfrist: 14.06.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.06.2007 kl. 03:10
Resultat: Partene kom frem til en forhandlingsløsning i overensstemmelse med vedlegg til møteboken.
Riksmeklerens møtebok: 2007-008..pdf

Sak 2007-007

År: 2007
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Tariffrev.2007 for NTFs medl. ved bedriftene NorCargo AS og NorCargo Thermo AS. Overenskomstområde 8 - Posten.
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2007
Plassoppsigelse utløp: 11. juni 2007
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2007
Plassoppsigelse antall: 421 medl.
Plassfratredelse mottatt: 7. juni 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 120 medlemmer av NTF
Mekling berammet: 11. juni 2007
Krav om avsluttet mekling: 7. juni 2007
Meklingsfrist: 12.06.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2007 kl. 23:55
Resultat: Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2007-007.pdf

Sak 2007-006

År: 2007
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Vetcogray Scandinavia AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2007
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2007
Plassoppsigelse utløp: 30.06.07
Forbud nedlagt/sendt: 15.05.07
Plassoppsigelse antall: ca 115
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. juni 2007
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 18.06.2007 kl. 09:25
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2007-005

År: 2007
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffoppgjøret pr. 1. mai 2007-Oslo kommunes tariffområde
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2007
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 02.05.07
Plassoppsigelse antall: ca. 1.600
Plassfratredelse mottatt: 18. mai 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2007 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 4 medl. i Byrådsavd. og 9 medl. i Bystyrets sekretariat, tils.13 medlemmer. Pr. 29.05 47 medl. i Byrådsavd.
Mekling berammet: 21.05.07
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2007
Meklingsfrist: 23.05.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2007 kl. 01:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2007-005.pdf
Svarfrist: 13. juni 2007

Sak 2007-004

År: 2007
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: HSH
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.02.2007
Plassoppsigelse utløp: 19. mars 2007 kl 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 28. februar 2007
Plassoppsigelse antall: 119
Plassfratredelse mottatt: 15. mars 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 19. mars 2007 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 12 virksomheter, 91 ansatte
Mekling berammet: 16. og 19. mars 2007
Krav om avsluttet mekling: 15. mars 2007
Meklingsfrist: 20.03.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.03.2007 kl. 09:30
Resultat: Begge partene meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2007-004.pdf
Svarfrist: 20. april 2007 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2007-003

År: 2007
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: HSH
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.02.2007
Plassoppsigelse utløp: 19. mars 2007 kl 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 28. februar 2007
Plassoppsigelse antall: 389
Plassfratredelse mottatt: 15. mars 2007
Plassfratredelse iverksettelse: 19. mars 2007 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 14 virksomheter, 320 ansatte
Mekling berammet: 16. og 19. mars 2007
Krav om avsluttet mekling: 15. mars 2007
Meklingsfrist: 20.03.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.03.2007 kl. 09:30
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2007-003.pdf
Svarfrist: 20. april 2007 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2007-002

År: 2007
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: KLM Royal Dutch Airlines
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Fornyelse/revisjon av tariffavtale mellom LFF og KLM for perioden 2006-2008.
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.01.2007
Plassoppsigelse utløp: 14. februar 2007 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 31. januar 2007
Plassoppsigelse antall: 13 medlemmer i servicefunksjoner
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse: 14. februar kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 13 medlemmer i servicefunksjoner
Mekling berammet: 14. februar 2007
Krav om avsluttet mekling: 09. februar
Meklingsfrist: 15.02.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.02.2007 kl. 01:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2007-002pdf.pdf
Svarfrist: Fredag 2. mars 2007 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2007-001

År: 2007
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Air France
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Fornyelse/revisjon av tariffavtale mellom LFF og Air France for perioden 2006-2008
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.01.2007
Plassoppsigelse utløp: 14. februar 2007 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 31. januar 2007
Plassoppsigelse antall: 18 medlemmer i servicefunksjoner
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse: 14. februar kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 18 medlemmer i servicefunksjoner
Mekling berammet: 14. februar 2007
Krav om avsluttet mekling: 09. februar
Meklingsfrist: 15.02.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.02.2007 kl. 01:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2007-001pdf.pdf
Svarfrist: Fredag 2. mars 2007 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Tilbake til Riksmeklinger