Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2006-001

År: 2006
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Verkstedoverenskomsten,
Overenskomsten for byggeindustrien,
Teko-overenskomsten og
Kartonasjeoverenskomsten,
alle for perioden 2006-2008
Mekler: Svein Longva
Sted: Industriens hus, Oscarsgt. 20, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.03.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. mars 2006
Plassoppsigelse antall: Verksted: 25472,
Byggeindustrien: 6829,
Teko: 1368,
Kartonasje: 880.
Plassoppsigelsen omfatter også ca. 3300 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 27. mars 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mars 2006 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: Verksted: 25472,
Byggeindustrien: 6829,
Teko: 1368,
Kartonasje: 880.
Plassfratredelsen omfatter også ca. 3300 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Mekling berammet: 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29, 30, 31. mars og 1. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 27. mars 2006
Meklingsfrist: 01.04.2006 kl. 09:00
Mekling avsluttet: 01.04.2006 kl. 08:15
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget
Riksmeklerens møtebok: 2006-001.pdf
Svarfrist: Fredag 28. april 2006 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-002

År: 2006
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Fellesoverenskomsten for byggfag
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.03.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 17. mars 2006
Plassoppsigelse antall: 14751.
Plassoppsigelsen omfatter også ca. 1500 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 28. mars 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 02. april.2006 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 14751.
Plassfratredelsen omfatter også ca 1500 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 22., 23., 28, 30, 31. mars, 01.og 02. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 28. mars 2006
Meklingsfrist: 02.04.2006 kl. 02:00
Mekling avsluttet: 02.04.2006 kl. 02:00
Resultat: Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 06-002-02-04-Byggfag-prot-forslag.pdf
Svarfrist: 28. april kl. 1200
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Konflikt

 
Streik iverksatt: 02.04.2006
Streik antall: 14751 medl. i bedrifter som er medl. av Byggenæringens Landsforening og ca. 1500 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 03.04.2006
Mekling avsluttet: 04.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 06-002-04-04-Byggfag-prot-forslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 04.04.2006

Sak 2006-003

År: 2006
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Kabinforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart / SAS Braathens AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revidering av gjeldende tariffavtale med utløpstid 28. februar 2006 for kabinansatte i SAS Braathens AS på Oslo Lufthavn Gardermoen.
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.03.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mars 2006
Plassoppsigelse antall: 1.070
Plassfratredelse mottatt: 01. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 06. april 2006 kl 0500
Plassfratredelse antall: 06.04: 241 medl. Opptrapping: 07.04: 48 medl, 08.04: 38 medl., 09.04: 39 medl., 10.04: 47 medl, 11.04: 23 medl, 12.04: 34 medl, 13.04: 25 medl, 14.04: 10 medl. Totalt per 14.04: 505 medl.
Mekling berammet: 30, 31. mars, 03, 04. 05. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 01. april 2006
Meklingsfrist: 06.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 06.04.2006 kl. 05:35
Resultat: Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 06-003-04-06-NorskKabinforening-prot-forslag.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 06.04.2006
Streik antall: Da streiken startet 06.04 ble 1070 tatt ut i konflikt.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 08.04.2006
Forhandlingsresultat: Ny tariffavtale er inngått. Se hjemmesidene til Norsk Kabinforening og SAS Braathens AS
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 08.04.2006

Sak 2006-004

År: 2006
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat/SAS Braathens Kabinforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO/SAS Braathens AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flykabinavtalen
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.03.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mars 2006
Plassoppsigelse antall: 693
Plassfratredelse mottatt: 01. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 06. april 2006 kl. 0500
Plassfratredelse antall: 368 medlemmer ved base OSL
Mekling berammet: 30, 31. mars, 03, 04, 05 og 06. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 01. april 2006
Meklingsfrist: 06.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 06.04.2006 kl. 13:00
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 06-004-04-06-Parat-SASBraathens-prot-forslag-vedlegg.pdf
Svarfrist: 27. april 2006. Partene er enige om å utsette svarfristen til 3. mai
Avstemmingsresultat: Uravstemmingsresultatet for Flykabinavtalen i SAS Braathens viser at 96,9 prosent stemte JA til meklingsresultatet.

Sak 2006-005

År: 2006
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportoverenskomsten
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.03.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 4809
Plassfratredelse mottatt: 07. og 11. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 21. april 2006 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 913 + 20
Mekling berammet: 18., 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Sak 005a, TRANSPORTOVERENSKOMSTEN. Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Yrkestrafikk-forbundet meddelte at de anbefalte forslaget. Sak 005b, MILJØOVERENSKOMSTEN. Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de vedtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-005-21-04-YTF-transportoverenskomsten-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-005-21-04-YTF-transportoverenskomsten-prot.B.pdf
Vedlegg 2: 06-005,06-008,06-012,06-013-21-04-NTF-transportoverenskomsten-forslag.pdf
Svarfrist: Fredag 12 mai kl 12:00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-006

År: 2006
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileierforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsbilavtalen
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.03.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 266
Plassfratredelse mottatt: 07. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 21. april 2006 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 40
Mekling berammet: 18., 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-006-21-04-YTF-godsbilavtalen-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-006,06-010,06-011,06-014-21-04-NTF-godstransport-forsl.pdf
Svarfrist: 12. mai 2006 kl 1200
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-007

År: 2006
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Miljøoverenskomsten
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 39
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 18., 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-007,06-009-21-04-NTF-miljbedrifter-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-007,06-009-21-04-NTF-miljbedrifter-forsl.pdf
Svarfrist: Fredag 12. mai kl 12:00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-008

År: 2006
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileierforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Gods-/Rutekjøring
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 275
Plassfratredelse mottatt: 07. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 21. april fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 67
Mekling berammet: 18., 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-008,06-012,06-013-21-04-NTF-transportoverenskomsten-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-005,06-008,06-012,06-013-21-04-NTF-transportoverenskomsten-forslag.pdf
Svarfrist: Fredag 12. mai kl 12:00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-009

År: 2006
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileierforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Renovasjonsbedrifter
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 5
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 18, 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-007,06-009-21-04-NTF-miljbedrifter-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-007,06-009-21-04-NTF-miljbedrifter-forsl.pdf
Svarfrist: Fredag 12. mai kl 12:00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-010

År: 2006
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileierforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsbilsjåfører
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 17
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 18., 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Norges Lastebileier – Forbund meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-010,06-011,06-014-21-04-NTF-godstransport-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-006,06-010,06-011,06-014-21-04-NTF-godstransport-forsl.pdf
Svarfrist: Fredag 12. mai kl 12:00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-011

År: 2006
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sjåfører Rute-/Gods
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 1725
Plassfratredelse mottatt: 07. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 21. april 2006 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 23
Mekling berammet: 18., 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Norges Lastebileier – Forbund meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-010,06-011,06-014-21-04-NTF-godstransport-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-006,06-010,06-011,06-014-21-04-NTF-godstransport-forsl.pdf
Svarfrist: Fredag 12. mai kl 12:00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-012

År: 2006
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportselskaper i Norge / Troms Buss
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 241
Plassfratredelse mottatt: 07. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 21. april 2006 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 33
Mekling berammet: 18., 19. og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-008,06-012,06-013-21-04-NTF-transportoverenskomsten-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-005,06-008,06-012,06-013-21-04-NTF-transportoverenskomsten-forslag.pdf
Svarfrist: 12. mai kl 12:00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-013

År: 2006
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bussførere
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 01. april 2006
Plassoppsigelse antall: 4005
Plassfratredelse mottatt: 07. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 21. april 2006 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 1072
Mekling berammet: 18., 19. og 20 april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-008,06-012,06-013-21-04-NTF-transportoverenskomsten-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-005,06-008,06-012,06-013-21-04-NTF-transportoverenskomsten-forslag.pdf
Svarfrist: Fredag 12. mai kl 12:00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-014

År: 2006
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileierforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Sjåfører lang- og nærtransport gods
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 04. april 2006
Plassoppsigelse antall: 123
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 18, 19, og 20. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2006
Meklingsfrist: 21.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2006 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Norges Lastebileier – Forbund meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget
Riksmeklerens møtebok: 06-010,06-011,06-014-21-04-NTF-godstransport-prot.pdf
Vedlegg 1: 06-006,06-010,06-011,06-014-21-04-NTF-godstransport-forsl.pdf
Svarfrist: Fredag 12. mai kl 12: 00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-015

År: 2006
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: CGG Marine Resources Norge AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Seismisk Offshore Personell
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006, kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 05. april 2006
Plassoppsigelse antall: 17
Plassfratredelse mottatt: 07. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 19. april 2006, kl 2400
Plassfratredelse antall: 3
Mekling berammet: 19. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 15. april 2006
Meklingsfrist: 20.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.04.2006 kl. 04:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sak 2006-016

År: 2006
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Multiwave Geophysical Company AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Seismisk Offshore Personell
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 20. april 2006, kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 05. april 2006
Plassoppsigelse antall: 22
Plassfratredelse mottatt: 07. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 19. april 2006, kl 2400
Plassfratredelse antall: 6, 6
Mekling berammet: 19. april 2006
Krav om avsluttet mekling: 15.april 2006
Meklingsfrist: 20.04.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.04.2006 kl. 04:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sak 2006-017

År: 2006
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Nettbuss-konsernet og Borgbuss
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 26. april kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 12. april 2006
Plassoppsigelse antall: 2490 medl
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: Beror i påvente av Arbeidsrettens kjennelse i slutten av uke 17.
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Dom i Arbeidsretten falt 28. april 2006. Med bakgrunn i at Arbeidsretten ga arbeidsgiverforeningen NAVO medhold i at varselet er tariffstridig, trakk LO Stat varselet om plassoppsigelse.

Sak 2006-018

År: 2006
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS-NAVO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Revisjon av B-dels avtalen for Nettbusskonsernet og Borg Buss AS.
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 27. april 2006
Forbud nedlagt/sendt: 12, april 2006
Plassoppsigelse antall: 1093 medl. fra Nettbusskonsernet og 9 medl. fra Borg Buss AS
Plassfratredelse mottatt: 28. april
Plassfratredelse iverksettelse: 4. mai ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 146 medl. Nettbuss Lillestrøm
105 medl. Team Trafikk
20 medl. Nettbuss Vest
Mekling berammet: Beror i påvente av Arbeidsrettens kjennelse i slutten av uke 17.
Krav om avsluttet mekling: 28. april
Meklingsfrist: 04.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet:
Resultat: Dom i Arbeidsretten falt 28. april 2006. Med bakgrunn i at Arbeidsretten ga arbeidsgiverforeningen NAVO medhold i at varselet er tariffstridig, trakk YS-NAVO varselet om plassoppsigelse.

Sak 2006-019

År: 2006
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Landforpleiningsavtalen
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 5. mai 2006
Forbud nedlagt/sendt: 21. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 92
Plassfratredelse mottatt: 30. april 2006
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 79
Mekling berammet: 4. og 5. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 30. april 2006
Meklingsfrist: 06.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning 3. mai 2006

Sak 2006-020

År: 2006
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Abelia (Telenor)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Telenor
Mekler: Daniel Lunde
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 5. mai 2006
Forbud nedlagt/sendt: 21. april 2006
Plassoppsigelse antall: 4323
Plassfratredelse mottatt: 5. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 9. mai 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 471
Mekling berammet: 8. og 9. mai 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist: 10.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.05.2006 kl. 00:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 06-020-05-10-Telenor-prot.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 10.05.2006
Streik antall: 471
Streik opptrapping: 23. mai 2006 kl 0700: 168
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 29.05.2006
Forhandlingsresultat: EL & IT Forbundet/LO og NHO skrev mandag 29. mai 2006 under på en protokoll om ny Telenor-overenskomst. For nærmere informasjon se hjemmesidene til partene.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 30.05.2006

Tilbake til Riksmeklinger