Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2006-021

År: 2006
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Visuell Kommunikasjon Norge,VISKOM (trykkerier)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for bokbinderier
Overenskomst for trykkerier repro-/satsbedrifter
Overenskomst for serigrafiske bedrifter
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2006
Plassoppsigelse antall: Bokbinderier: 281 medl.
Trykkerier repro-/satsbedrifter: 1403 medl.
Serigrafiske bedrifter: 10 medl
Plassfratredelse mottatt: 05. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mai 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: Bokbinderier: 281 medl.
Trykkerier, repro-/satsbedrifter: 1403 medl.
Mekling berammet: 9., 10. og 11. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 7. mai 2006
Meklingsfrist: 12.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.05.2006 kl. 03:00
Resultat: Riksmeklingsmannen la fram et forslag som begge parters representanter anbefalte.
Riksmeklerens møtebok: 06-021Mtebok,Forslag.pdf
Svarfrist: 14.juni 2006
Avstemmingsresultat: Riksmeklingsmannens forslag ble vedtatt

Sak 2006-022

År: 2006
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Servicebedriftenes Landsforening (vektere)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for vektere
Mekler: Merete Smith
Sted: NHO's lokaler, Middelthunsgt. 27, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 12. mai 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2006
Plassoppsigelse antall: 3396. Plassoppsigelsen omfatter også 246 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Ny plassoppsigelse mottatt 12. mai 2006: 3571
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 19. mai 2006
Plassfratredelse antall: 2668. Plassfratredelsen omfatter også 208 ansatte som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet
Mekling berammet: 18. og 19. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2006
Meklingsfrist: 20.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.05.2006 kl. 06:40
Resultat: Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-022.pdf
Svarfrist: 20. juni 2006 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-023

År: 2006
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Rederienes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Innenriksfart
Mekler: Gunnar Lind
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 12. mai 2006, kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2006
Plassoppsigelse antall: ca 1350 skipsførere og styrmenn
Plassfratredelse mottatt: 5. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 13. mai 2006 kl 0600
Plassfratredelse antall: 180
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2006
Meklingsfrist: 13.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2006 kl. 03:10
Resultat: Meklingsmannen fremla skisse som ble akseptert av arbeidsgiver og forkastet av arbeidstaker.
Riksmeklerens møtebok: 2006-023.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 13.05.2006
Streik antall: ca. 180
Streik opptrapping: 20. mai 2006 kl 24.00: ca 150
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 24.05.2006
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 23:30
Resultat: Begge parter anbefalte fremlagt forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-023F-Sjoffiser.pdf
Forhandling avsluttet: 24.05.2006
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 24.05.2006

Sak 2006-024

År: 2006
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Rederienes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Innenriksfart
Mekler: Gunnar Lind
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 12. mai 2006, kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2006
Plassoppsigelse antall: ca 800 maskinoffiserer
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 13. mai 2006 kl 0600
Plassfratredelse antall: 120
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2006
Meklingsfrist: 13.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2006 kl. 03:50
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget og arbeidstaker meddelte at de sender forslaget til avstemming uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2006-024,pdf.pdf
Svarfrist: 1. juni 2006 kl 1200
Avstemmingsresultat: Nedstemt.

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 31.05.2006
Mekling avsluttet: 31.05.2006 kl. 23:35
Resultat: Nytt meklingsmøte 31. mai 2006 resulterte i nytt vedtatt forslag. Streik ble dermed unngått.
Riksmeklerens møtebok: 2006-024Pro.Nyttmte.pdf
Vedlegg 1: 2006-024F,Maskinistene.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet:

Sak 2006-025

År: 2006
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (havner)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Havnetariffen for havnemedarbeidere
Rammeavtalen for losse- og lastearbeidere
Sør- og Nord-Norge avtalen for losse- og lastearbeidere
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 12. mai 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2006
Plassoppsigelse antall: 307
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 13. mai 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 48
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist: 13.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2006 kl. 03:57
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-025-05-13-Havnetariff-prot.pdf
Svarfrist: 2. juni 2006, kl 1200
Avstemmingsresultat: Resultatet av forhandlingene og meklingen er godkjent i uravstemning.

Sak 2006-026

År: 2006
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (speditører)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Speditørtariffen Tariff 3 for terminalarbeidere
Speditørtariffen for terminalarbeidere
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 12. mai 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2006
Plassoppsigelse antall: 860
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 12. mai 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 347, 9
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2006
Meklingsfrist: 13.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2006 kl. 03:57
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-026-05-13-Speditrtariff-prot.pdf
Svarfrist: 2. juni 2006, kl 1200
Avstemmingsresultat: Resultatet av forhandlingene og meklingen er godkjent i uravstemning.

Sak 2006-027

År: 2006
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Terminalarbeidere Linjegodsavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2006
Plassoppsigelse utløp: 12. mai 2006
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2006
Plassoppsigelse antall: 565
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 05.05.2006 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning 5. mai 2006
Vedlegg 1: 006-027.05.05.pdf

Sak 2006-028

År: 2006
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund,
Den norske lægeforening,
Den norske tannlegeforening,
Den norske veterinærforening,
Norges Juristforbund,
Naturviterforbundet,
Norsk Lektorlag,
Norsk Psykologiforening,
Siviløkonomene,
Samfunnsviternes Fagforening,
Samfunnsøkonomenes Fagforening,
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening,
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO,
Den norske jordmorforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2006
Plassoppsigelse antall: ca 13 800
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: Bærum kommune: 340 medl
Rogaland Fylkeskommune: 403 medl
Trondheim kommune: 497 medl
Østfold Fylkeskommune: 214 medl
Mekling berammet: 2. og 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 23:45
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-028-05-24-KS-Akademikerne-mtebok.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslaget ble akseptert

Sak 2006-029

År: 2006
Saknr: 029

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet,
Norsk Sykepleierforbund,
Norsk Fysioterapeutforbund,
Norsk Ergoterapeutforbund,
Universitet- og høyskoleutdannedes forbund,
Norsk Diakonforbund,
Den norske kirkes presteforening,
Norsk Forskerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2006
Plassoppsigelse antall: ca 114 550
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2006
Plassfratredelse antall: Alta kommune: ca 440 medl
Finnmark Fylkeskommune: ca 90 medl
Tønsberg kommune: ca 340 medl
Vestfold Fylkeskommune: ca 100 medl
Trondheim kommune: ca 840 medl
Sør-Trøndelag Fylkeskommune: ca 220 medl
Fredrikstad kommune: ca 600 medl
Østfold Fylkeskommune: ca 70 medl
Mekling berammet: 2. og 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 23:45
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-029-05-24-KS-Unio-mtebok.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-030

År: 2006
Saknr: 030

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: KFO,
Parat,
Bibliotekarforbundet,
Lærernes Yrkesforbund,
Det norske maskinistforbund,
Norsk Radiografforbund,
Sosialtjenestemennenes Landsforbund,
STAFO
Norsk Skolelederforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2006
Plassoppsigelse antall: ca 35 000
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: KFO: Arbeidstids begynnelse 24. mai 2006
Lærernes Yrkesforbund: Morgenen 24. mai 2006
Det norske Maskinistforbund: 24. mai 2006 kl 0700
Plassfratredelse antall: KFO: 823 medl
Bibliotekarforbundet: 8 medl
Lærernes Yrkesforbund: 5 medl
Det norske Maskinistforbund: 28 medl
Mekling berammet: 2. mai og 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 23:45
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-030-05-24-KS-YSKommune-mtebok.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-031

År: 2006
Saknr: 031

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: LO Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet,
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,
sosionomer og vernepleiere,
Musikernes Fellesorganisasjon,
Skolenes Landsforbund,
EL og IT forbundet
Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS - kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2006
Plassoppsigelse antall: ca 153 775
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: Fagforbundet: Arbeidstidens begynnelse 24. mai 2006
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger sosionomer og vernepleiere: Arbeidsdagens begynnelse 24. mai 2006
Musikernes Fellesorganisasjon.: 24. mai 2006 kl 0600
Skolenes landsforbund: 24. mai 2006 kl 0600
Plassfratredelse antall: FAGFORBUNDET:
Tønsberg kommune 38 medl
Tønsberg Parkering 2 medl
Vestfold Fylkeskommune 30 medl
Natur og idrettsservice KF, Rogaland: 4 medl
Rogaland Fylkeskommune: 74 medl
SK-regnskap, Rogaland: 25 medl
Stavanger Byggdrift KF: 2 medl
Stavanger Eiendom KF: 17 medl
Stavanger kommune: 163 medl
Stavanger Parkeringsselskap KF: 17 medl
Sølvberget KF, Rogaland: 5 medl
Kristiansund kommune: 44 medl
Møre og Romsdal Fylkeskommune: 40 medl
Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 41 medl
Steinkjær kommune, Nord-Trøndelag: 44 medl
Rana kommune, Nordland: 62 medl
Tromsø kommune: 185 medl
FELLESORGANISASJONEN FOR BARNEVERNPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE:
Fredrikstad kommune, barneverntjenesten: 29 medl
Kristiansand kommune, sosialtjenesten og Ung Etat: 26 medl
Tromsø kommune, barneverntjenesten: 37 medl
MUSIKERNES FELLESORGANISASJON:
Fredrikstad kommune: 1 medl
Finnmark Fylkeskommune: 7 medl
SKOLENES LANDSFORBUND:
Finnmark Fylkeskommune, Alta kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Vestfold Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad kommune:
Tilsammen 37 medl
Mekling berammet: 2. og 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 23:45
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de abefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-031-05-24-KS-LOKommune-mtebok.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-032

År: 2006
Saknr: 032

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 40.323
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2006 kl 06.00
Plassfratredelse antall: Ca 4300
Mekling berammet: 2. og 18.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 17:00
Resultat: Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for LO Stat og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-032,033,034og035.pdf
Svarfrist: 26. juni 2006 kl 1200.
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-033

År: 2006
Saknr: 033

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 26.403
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2006 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 1850
Mekling berammet: 2. og 18.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 15:00
Resultat: Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-032,033,034og035.pdf
Svarfrist: 26. juni 2006 kl 1200
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-034

År: 2006
Saknr: 034

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 26.919
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 1800
Mekling berammet: 2. og 8.-23.. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 15:00
Resultat: Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for Unio og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-032,033,034og035.pdf
Svarfrist: 26. juni 2006 kl 1200
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-035

År: 2006
Saknr: 035

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 18.642
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2006 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 1580
Mekling berammet: 2. og 18.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 08:15
Resultat: Representantene for Akademikerne sa kl 08.15 nei til skissen. Riksmeklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-0322006-0332006-034og2006-035.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2006
Streik antall: 31. mai: 139 medl
06. juni: 328 medl
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 07.06.2006
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 08.06.2006

Sak 2006-036

År: 2006
Saknr: 036

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: NITO
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 4.255
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 1258
Mekling berammet: 2. og 18.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 17:00
Resultat: Representantene for Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) vedtok forslaget. Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-stat-sak-036.pdf

Sak 2006-037

År: 2006
Saknr: 037

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Norges Farmaceutiske Forening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 114
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2006
Plassfratredelse antall: 3
Mekling berammet: 2. og 18.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2006 kl. 17:00
Resultat: Representantene for Norges Farmaceutiske Forening og Fornyings- og administrasjonsdepartementet anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 06-stat-sak-037.pdf
Svarfrist: 26. juni 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt.

Sak 2006-038

År: 2006
Saknr: 038

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Forskerforbundet
Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund
Den norske kirkes presteforening
Det Norske Diakonforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommune
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 04. mai 2006
Plassoppsigelse antall: ca 9600
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2006 kl 0600
Plassfratredelse antall: ca 80
Mekling berammet: 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 19mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.05.2006 kl. 11:30
Resultat: Meklingsmannen la frem et forslag. UNIO sender forslaget til organisasjonsmessig behandling uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2006-038Prot..pdf
Vedlegg 1: 2006-OsloKommune-.pdf
Svarfrist: 19. juni 2006
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-039

År: 2006
Saknr: 039

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bibliotekarforbundet
Det Norske Maskinistforbund
KFO
Norsk Skolelederforbund
Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommune
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 04. mai 2006
Plassoppsigelse antall: ca 1200
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: Bibliotekarforbundet: 24. mai 2006
Det norske Maskinistforbund: 24. mai 2006 kl 0700
KFO: Arbeidstidens begynnelse 24. mai 2006
Plassfratredelse antall: Bibliotekarforbundet:
Bjerke filial 1 medl
Det norske maskinistforbund:
Brobekkanlegget 9 medl
Klemetsrudanlegget 19 medl
KFO:
Trafikketaten: 49 medl
Mekling berammet: 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.05.2006 kl. 11:00
Resultat: Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-039Prot..pdf
Vedlegg 1: 2006-OsloKommune-.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-040

År: 2006
Saknr: 040

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: KAH - Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Musikernes Fellesorganisasjon
Skolenes Landsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommune
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 04. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 17311
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: Fagforbundet: 23.05.2006 kl 2400
FO: 24.05.2006 fra arbeidsdagens begynnelse
Musikernes Fellesorganisasjon: 29.05.2006 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: Fagforbundet: 150 medl
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere: 30 medl
Musikernes Fellesorganisasjon:
Foss videregående skole 6 medl
Kjelsås skole: 1 medl
Skolenes Landsforbund:
Kjelsås skole: 1 medl
Korsvoll skole: 2 medl
Foss videregående skole: 2 medl
Sofienbergparken barnehage/Grünerløkka bydel: 1 medl
Mekling berammet: 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.05.2006 kl. 11:00
Resultat: Begge partene meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-040Prot..pdf
Vedlegg 1: 2006-OsloKommune-.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Tilbake til Riksmeklinger