Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2006-041

År: 2006
Saknr: 041

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologiforening
Siviløkonomene
Samfunnsviternes Fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Tekna - Naturvitenskapelig forening
Norges ingeniørorganisasjon - NITO
Den norske jordmorforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommune
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 04. mai 2006
Plassoppsigelse antall: ca 1700
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 4 medl
Mekling berammet: 15.-23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.05.2006 kl. 11:00
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-041Prot.pdf
Vedlegg 1: 2006-OsloKommune-.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslaget ble akseptert

Sak 2006-042

År: 2006
Saknr: 042

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Finansforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Sentralavtalen
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2006
Plassoppsigelse antall: Fra Finansforbundet:
01. juni 2006: 6020 medl,
12. juni 2006: 1573 medl
Fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening:
12. juni 2006 kl.0000: 15.000 medl.
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mai 2006
Plassfratredelse antall: 6020
Mekling berammet: 30. og 31. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2006
Meklingsfrist: 01.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2006 kl. 03:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at det ikke fantes grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-042-prot,finans.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 01.06.2006
Streik antall: 6020
Streik opptrapping: 1573
Lockout iverksatt: 12.06.2006
Lockout antall: 15000
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 11.06.2006
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 12.06.2006

Sak 2006-043

År: 2006
Saknr: 043

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO
(orkester og teatre)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 1 - Orkester og teatre
Mekler: Dag Stousland
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 23. mai 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 07. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 718
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 98
Fra 26. mai 2006: 4
Fra 06. juni 2006: 33
Fra 14. juni 2006: 51
Fra 16. juni 2006: 106
Mekling berammet: 22. og 23. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2006
Meklingsfrist: 24.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2006 kl. 23:05
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: NAVO-5893-v2-Mal_fra_Riksmeklingsmannen_-_Riksmeklingsmannens_mtebok__Gjeldende_mtebok_for_mekling_mellom_MFO_og_NAVO.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2006
Streik antall: 98
Streik opptrapping: 4 + 33 + 51 + 106
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 22.06.2006
Mekling avsluttet: 23.06.2006 kl. 13:15
Resultat: Begge parters representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag. Svarfrist ble fastsatt til 25. august 2006 kl 1200. Vedtatt.
Riksmeklerens møtebok: 2006-043ProtNyttmte.DOC
Vedlegg 1: 2006-043Forslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 23.06.2006

Sak 2006-044

År: 2006
Saknr: 044

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
(NRK)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 6 - NRK
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 01. april 2006
Forbud nedlagt/sendt: 07. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 1000
Plassfratredelse mottatt: 23. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mai 2006 kl 0600
Plassfratredelse antall: 930 medl
Opptrapping:
43 medl 16. juni 2006 kl 2400
Mekling berammet: 29. og 30. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 23. mai 2006
Meklingsfrist: 31.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.05.2006 kl. 14:05
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-044Prot,LOStat-NRK.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 31.05.2006
Streik antall: 930 + 43
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 15.06.2006
Forhandlingsresultat: Partene i konflikten ble enige om en ny tariffavtalerett før midnatt 15. juni. For mer informasjon om resultatet, se partenes hjemmesider.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 15.06.2006

Sak 2006-045

År: 2006
Saknr: 045

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS-NAVO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
(NRK)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomst for område 6 NRK
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 07. mai 2006
Plassoppsigelse antall: ca 850
Plassfratredelse mottatt: 26. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 30. mai 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 807
Mekling berammet: 29. og 30. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 26. mai 2006
Meklingsfrist: 31.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.05.2006 kl. 14:05
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-045Prot,YSNAVO-NRK.pdf
Vedlegg 1: 2006-045F.pdf

Sak 2006-046

År: 2006
Saknr: 046

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i NAVO
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
(NRK)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 6 - NRK
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 07. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 18
Plassfratredelse mottatt: 26. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 30. mai 2006, kl 2400
Plassfratredelse antall: 4
Mekling berammet: 29. og 30. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 26. mai 2006
Meklingsfrist: 31.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.05.2006 kl. 14:05
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-046Prot,SAN-NRK.pdf
Vedlegg 1: 2006-046F.pdf

Sak 2006-047

År: 2006
Saknr: 047

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO (helse)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Tariffoppgjøret - helse
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 09. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 12.000
Plassfratredelse mottatt: 26. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 1. juni 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 39 Opptrapping 6. juni 2006 kl 06.00: 525
Mekling berammet: Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 26. mai 2006
Meklingsfrist: 02.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.06.2006 kl. 07:30
Resultat: Begge parter aksepterte riksmeklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-047-Prot-Helse.pdf
Vedlegg 1: 2006-047-F-Helse.pdf

Sak 2006-048

År: 2006
Saknr: 048

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flytekniker Organisasjon
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Braathens Technical Services AS
Norwegian Air Shuttle A/S
SAS Technical Services
Widerøes Flyveselskap A/S
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revisjon av overenskomst 279.
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 10. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 517
Plassfratredelse mottatt: 23. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mai 2004 kl 2400
Plassfratredelse antall: 4
fra 7. juni kl 00.00; 33
Mekling berammet: 30. og 31. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 23. mai 2006
Meklingsfrist: 01.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2006 kl. 03:00
Resultat: Partene kom frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2006-048Prot..pdf

Sak 2006-049

År: 2006
Saknr: 049

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: NISO - Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO/OKI
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Fotball- håndball- og ishockey-overenskomsten
Mekler: Daniel Lunde
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 26. mai 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 10. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 205
Plassfratredelse mottatt: 18. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 160
Utvidelse: 14
Mekling berammet: 24. og 26. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2006
Meklingsfrist: 27.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2006 kl. 23:39
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-049.pdf
Svarfrist: 9. juni 2006, kl 12:00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-050

År: 2006
Saknr: 050

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Taxiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Taxioverenskomsten
Mekler: Åse Berg
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 24. mai 2006 kl 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 260
Plassfratredelse mottatt: 24. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 01 juni kl 2400
Plassfratredelse antall: Agder Taxi AS: 13 medl
Bergen Taxi: 30 medl
Norgestaxi Bergen: 9 medl
Norgestaxi Trondheim AS: 2 medl
Oslo Taxisentral: 110 medl
Trønder Taxi AS: 26 medl
Mekling berammet: 01. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 24. mai 2006
Meklingsfrist: 02.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.06.2006 kl. 00:00
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-050-Prot-Taxioverenskomsten.pdf
Vedlegg 1: 2006-050-F-Taxioverenskomsten.pdf
Svarfrist: 15. juni 2006
Avstemmingsresultat: Forslag godkjent

Sak 2006-051

År: 2006
Saknr: 051

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO
(NRK)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 6 - Norsk Rikskringkasting AS
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 1584
Plassfratredelse mottatt: 24. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 30. mai 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 1584
Mekling berammet: 29. og 30. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 24. mai 2006
Meklingsfrist: 31.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.05.2006 kl. 14:05
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-051Prot,NJ-NRK.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 31.05.2006
Streik antall: 1511
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 09.06.2006
Forhandlingsresultat: Partene i konflikten ble enige om en ny tariffavtale etter middnatt 9. juni. for mer informasjon om resultatet, se partenes hjemmesider.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.06.2006

Sak 2006-052

År: 2006
Saknr: 052

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Aviser og avistrykkerier
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 2217
Plassfratredelse mottatt: 26. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 02. juni 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 2217
Mekling berammet: 1. og 2. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 29. mai 2006
Meklingsfrist: 03.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2006 kl. 02:35
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag som begge partenes representanter meddelte at de anbefalte.
Riksmeklerens møtebok: 2006-052,avis.pdf
Svarfrist: 23. juni kl. 12:00
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-053

År: 2006
Saknr: 053

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS-NAVO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 2 Norges Bank
Mekler: Siri Berg Paulsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 350
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 6. og 7. juni 2006.
Endret 22. mai til 15. og 16. juni 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før meklingsstart.

Sak 2006-054

År: 2006
Saknr: 054

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO/Avinor (Oslo Lufthavn)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 3 - Avinor og Oslo Lufthavn
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 996
Plassfratredelse mottatt: 02. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 09. juni 2006, ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 218
Mekling berammet: 06. og 08. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 02. juni 2006
Meklingsfrist: 09.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet:
Resultat: Partene forhandlet seg fram til en løsning natt til 6. juni, like før før meklingen skulle ha startet. For mer informasjon om resultatet, se paretenes hjemmesider.

Sak 2006-055

År: 2006
Saknr: 055

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
(bergindustrien)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Bergindustrien
Mekler: Åse Berg
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 865,
Plassoppsigelsen omfatter også ca. 184 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 22. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 30. mai 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 865. Plassfratredelsen omfatter også ca 184 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 29. og 30. mai 2006
Krav om avsluttet mekling: 22. mai 2006
Meklingsfrist: 31.05.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.05.2006 kl. 01:00
Resultat: Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: R-MTEBOK-Bergindustrioverenskomsten.pdf
Vedlegg 1: R-Forslag,Bergindustrioverenskomsten.pdf
Svarfrist: 27. juni 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Forslaget ble godtatt

Sak 2006-056

År: 2006
Saknr: 056

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 4000,
Plassoppsigelsen omfatter også ca. 250 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 29. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 02. juni 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 3683 medlemmer av NJ i 183 bedrifter
110 medlemmer i 14 bedrifter med tilslutningsavtale
Mekling berammet: 31. mai og 1. juni 2006
Endret 16. mai til 1. og 2. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 29. mai 2006
Meklingsfrist: 03.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2006 kl. 03:15
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-056Prot..pdf
Vedlegg 1: 2006-056F-NJ-MBL,doc.pdf

Sak 2006-057

År: 2006
Saknr: 057

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pakkeriavtalen
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 02.juni 2006 kl 24:00
Forbud nedlagt/sendt: 16.mai 2006
Plassoppsigelse antall: 393
Plassfratredelse mottatt: 29. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni kl 24.00
Plassfratredelse antall: 393
Mekling berammet: 06. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 29. mai 2006
Meklingsfrist: 07.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2006 kl. 02:10
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag som begge partene anbefalte.
Riksmeklerens møtebok: 2006-057-prot,Pakkeri.pdf
Vedlegg 1: 2006-057-F,Pakkeri.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006 kl. 12:00
Avstemmingsresultat: Forslaget ble godkjent

Sak 2006-058

År: 2006
Saknr: 058

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Medieoverenskomsten
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 749
Plassfratredelse mottatt: 31. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 745
Mekling berammet: 6. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2006
Meklingsfrist: 07.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2006 kl. 01:00
Resultat: Mediebedriftenes Landsforening vedtok forslaget. Handel og Kontor i Norge anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-058Prot.pdf
Vedlegg 1: 2006-058,F.pdf
Svarfrist: 28. juni 2006 kl 14.00

Sak 2006-059

År: 2006
Saknr: 059

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 521
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 2-Norges Bank
Mekler: Siri Berg Paulsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 23
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 15. og 16. juni 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før meklingsstart

Sak 2006-060

År: 2006
Saknr: 060

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygelederforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO (Avinor)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2006
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. mai 2006
Plassoppsigelse antall: ca 504
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse: 14. juni 2006 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 5 medl
Opptrappinger: 16. juni 2006 kl 06.00; 9 medl
Tilleggsopplysning:Ingen flygeledere i Avinor som er medlemmer av NFF vil etter 14. juni 2006 kl 06.00 utføre overtidsarbeid. Unntatt fra dette er overtidsarbeid i forbindelse med følgende type flyginger:
a. Luftfartøyer i nød eller som antas å komme i en nødsituasjon.
b. søk- og/eller redningsoperasjoner,
c. militære flyginger eller flyginger som utføres for å ovareta rikets sikkerhet og
d. flyginger med status AMB, HOSP, HEAD eller STATE
Mekling berammet: 12. og 13. juni 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Partene nådde fram til en forhandlingsløsning natt til 12. juni. For mer informasjon, se partenes hjemmesider.

Tilbake til Riksmeklinger