Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2006-081

År: 2006
Saknr: 081

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst for hotell- og restaurantbedrifter
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. september 2006
Plassoppsigelse antall: 133. Tilleggsvarsel datert 6.9 for 54 medl. ved Theatercaféen
Plassfratredelse mottatt: 18. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 23. september kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 164 medl. på Hotel Continental fordelt med 11 medl.Bankett og Konf., 5 medl.Dagligstuen, 7 medl.Steamen, 128 medl.Theatercaféen, 13 medl.Hotel Continental. Varselet omfatter også alle lærlinger som er medlem i HRAF, da disse er inkludert i antallet.
Mekling berammet: 12., 21., 22. og 23. september 2006
Krav om avsluttet mekling: 18. september 2006
Meklingsfrist: 24.09.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.09.2006 kl. 22:30
Resultat: Forhandlingsløsning under mekling
Riksmeklerens møtebok: 2006-081-Prot.HRAF-HSH.pdf

Sak 2006-082

År: 2006
Saknr: 082

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Riks- og Funksjonæravtalen
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp: 29. september kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 13. september 2006
Plassoppsigelse antall: 105
Plassfratredelse mottatt: 25. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 29. september kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 27 medlemmer i Gate Gourmet på Gardermoen og 3 medlemmer i Gate Gourmet i Bergen.
Mekling berammet: 29. september 2006
Krav om avsluttet mekling: 25. september 2006
Meklingsfrist: 30.09.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.09.2006 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2006-083

År: 2006
Saknr: 083

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sykepleierforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2006
Plassoppsigelse antall: 2950
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 107
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-084

År: 2006
Saknr: 084

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Den norske kirkes presteforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskmst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenkomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 216 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-085

År: 2006
Saknr: 085

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-omådet)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2006
Plassoppsigelse antall: 154
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-086

År: 2006
Saknr: 086

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Utdanningsforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2006
Plassoppsigelse antall: 1427
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 73
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-087

År: 2006
Saknr: 087

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2006
Plassoppsigelse antall: 97
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 13
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-088

År: 2006
Saknr: 088

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Skolenes landsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2006
Plassoppsigelse antall: 42
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-089

År: 2006
Saknr: 089

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskosmt for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskosmt for virksomheter. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2006
Plassoppsigelse antall: 169
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 14
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-090

År: 2006
Saknr: 090

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Fysioterapeutforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 300
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 46
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-091

År: 2006
Saknr: 091

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Forskerforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 545
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 88
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-092

År: 2006
Saknr: 092

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Psykologforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomster innen Helse-,Utdanning og Kultur (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: 370
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-093

År: 2006
Saknr: 093

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Det Norske Diakonforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: 40
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-094

År: 2006
Saknr: 094

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: KFO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæaringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: 1370
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 67
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-095

År: 2006
Saknr: 095

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: STAFO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 88
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-096

År: 2006
Saknr: 096

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Negotia
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 250
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 28
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-097

År: 2006
Saknr: 097

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Radiografforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 63
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 8
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-098

År: 2006
Saknr: 098

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Bibliotekarforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for musseer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: 10
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-099

År: 2006
Saknr: 099

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskosmt for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for Helse og sosialetjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. september 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 120
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 68
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-100

År: 2006
Saknr: 100

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Den norske Lægeforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2006
Plassoppsigelse antall: 489
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. 0ktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 17
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Tilbake til Riksmeklinger