Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2006-101

År: 2006
Saknr: 101

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Samfunnsviternes fagforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for virksomheter og Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester. HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2006
Plassoppsigelse antall: 44
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-102

År: 2006
Saknr: 102

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Den norske tannlegeforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2006
Plassoppsigelse antall: 10
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-103

År: 2006
Saknr: 103

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: NITO
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester. (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september
Plassoppsigelse antall: 137
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 7
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-104

År: 2006
Saknr: 104

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Musikernes Fellesorganisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for virksomheter (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2006
Plassoppsigelse antall: 28
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-105

År: 2006
Saknr: 105

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Ergoterapeutforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning Landsoverenskomst for barnehager Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for virksomheter Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2006
Plassoppsigelse antall: 160
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 18
Mekling berammet: 29. september, 2. og. 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-106

År: 2006
Saknr: 106

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Det Norske Maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2006
Plassoppsigelse antall: 5
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl. 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og. 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-107

År: 2006
Saknr: 107

Administrative opplysninger

 
Arkivkode:
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Folkehøgskolelag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. september 2006
Plassoppsigelse antall: 59
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og. 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-108

År: 2006
Saknr: 108

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesorganisasjonen for Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for barnehager (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. september 2006
Plassoppsigelse antall: 1011
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 25
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-109

År: 2006
Saknr: 109

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomsten for barnehager, Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomsten for virksomheter, Landsoverenskomsten for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. september 2006
Plassoppsigelse antall: 4621
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 133
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-110

År: 2006
Saknr: 110

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 317
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Skolelederforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for virksomheter (HUK-området)
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.09.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. september 2006
Plassoppsigelse antall: 2
Plassfratredelse mottatt: 29. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 3. oktober 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september, 2. og 3. oktober
Krav om avsluttet mekling: 29. september 2006
Meklingsfrist: 04.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.10.2006 kl. 09:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.
Riksmeklerens møtebok: 2006-HUKprot.f.pdf
Vedlegg 1: 2006-HUKvedlegg.pdf
Svarfrist: 3. november 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter

Sak 2006-111

År: 2006
Saknr: 111

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i CHC Helikopterservice og Heli-One
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.10.2006
Plassoppsigelse utløp: 26. oktober 2006
Forbud nedlagt/sendt: 5. oktober 2006
Plassoppsigelse antall: 101
Plassfratredelse mottatt: 20. oktober
Plassfratredelse iverksettelse: 25. oktober kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 21. 10 medl. på CHC HS og 11 medl. på Heli-One.
Mekling berammet: 24. og 25. oktober 2006
Krav om avsluttet mekling: 20. oktober 2006
Meklingsfrist: 26.10.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.10.2006 kl. 02:00
Resultat: Fremlagt forslag, godtatt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2006-111-Prot-IndustriEnergi-NHOLuftfart.pdf

Sak 2006-112

År: 2006
Saknr: 112

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: NHO-avtale nr. 442: Tariffavtale Norwegian Air Shuttle (flykabinavtalen)
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.10.2006
Plassoppsigelse utløp: 1. november 2006
Forbud nedlagt/sendt: 13. oktober 2006
Plassoppsigelse antall: 200
Plassfratredelse mottatt: 27. oktober 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 1. november kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 184 medlemmer ved selskapets baser i Oslo(Gardermoen) og Bergen (Flesland)
Mekling berammet: 31. oktober og 1. november
Krav om avsluttet mekling: 27. oktober 2006
Meklingsfrist: 02.11.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.11.2006 kl. 17:45
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-112.pdf

Sak 2006-113

År: 2006
Saknr: 113

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidssamvirkenes landsforening, ASVL
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av hovedavtale og overenskomst
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Partene anmodet om frivillig mekling i brev datert 27.10.2006

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: Innkalling til frivillig mekling, datert 30.10.2006
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 6. november 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 06.11.2006 kl. 16:15
Resultat: Riksmeklingsmannens forslag ble akseptert av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2006-113Prot,F.pdf

Sak 2006-114

År: 2006
Saknr: 114

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revisjon av flygeravtalen i CHC Helikopter Service AS
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistlovens § 27

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 13. og 14. november 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 14.11.2006 kl. 21:00
Resultat: Partene anbefalte riksmeklingsmann Svein Longvas forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-114Prot.pdf
Vedlegg 1: 2006-114F-helikopterpiloter.pdf
Svarfrist: 16. desember kl. 12:00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-115

År: 2006
Saknr: 115

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat - SAS Braathens Flygerforening (SBF)
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart - SAS Flight Academy Norway AS (SFA) I 2007: SAS Flight Academy Norway AS og SAS Flight Academy AB
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffavtale - Pilotinstruktører
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.11.2006
Plassoppsigelse utløp: 8. desember 2006
Forbud nedlagt/sendt: 25. november, sendt 27. november
Plassoppsigelse antall: 18
Plassfratredelse mottatt: 14. februar
Plassfratredelse iverksettelse: 19. februar kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 18
Mekling berammet: 5. desember, 19. februar 2007
Krav om avsluttet mekling: 13. februar
Meklingsfrist: 20.02.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.02.2007 kl. 11:30
Resultat: Forhandlingsløsning under mekling.

Sak 2006-116

År: 2006
Saknr: 116

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeidsgiverforeningen NAVO Helseforetakene
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 10 helseforetak
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.12.2006
Plassoppsigelse utløp: 17. januar 2007 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 22. desember 2006
Plassoppsigelse antall: ca. 12.300
Plassfratredelse mottatt: 12. januar
Plassfratredelse iverksettelse: 18. januar kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 98 medl.på Aker Univ.sykehus,110 medl. på Rikshospitalet-Radiumhospitalet,129 medl. Univ.sykehuset i Nord Norge,105 medl.Ullevål Univ.sykehus.Tilsammen 442 medl.Korrigering datert 16.01: 96 medl.på Aker Univ.sykehus,108 medl.på Rikshospitalet-Radiumhospitalet, 125 medl. Univ.sykehuset i Nord Norge, 101 medl.Ullevål Univ.sykhus. Tilsammen 430 medl.
Mekling berammet: 16. og 17. januar 2007
Krav om avsluttet mekling: 12. januar
Meklingsfrist: 18.01.2007 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.01.2007 kl. 06:00
Resultat: Riksmeklingsmann Svein Longva konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-116Prot..pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 18.01.2007
Streik antall: 430 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 22.01 kl. 06: 41 medl.Sykehuset Telemark, 131 medl. Helse Bergen, 18 medl. Helse Førde, 101 medl. Stavanger Univ.sykehus, 93 medl.St.Olavs Hospital, 112 medl. Akershus Univ.sykehus. Tilsammen 496 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 25.01.2007
Mekling avsluttet: 26.01.2007 kl. 08:00
Resultat: Partene i konflikten aksepterte riksmekingsmannens forslag og streiken ble dermed avsluttet
Riksmeklerens møtebok: Sak2006-116,prot.2.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 26.01.2007

Sak 2006-117

År: 2006
Saknr: 117

Administrative opplysninger

 
Arkivkode:
Arbeidstakerorganisasjon: Veritas Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Det Norske Veritas
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon og fornyelse av gjeldende tariffavtale med virking fra 01.01.2007
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven. Anmodning om frivllig mekling , datert 20.12.2006.

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.01.2007
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 04.01.2007/05.01.2007
Plassoppsigelse antall: 1130
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 17. og 18. januar 2007
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling, 5.januar 2007

Tilbake til Riksmeklinger