Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2008-021

År: 2008
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flytekniker Organisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revisjon av overenskomst nr. 279 - Norwegian Air Shuttle A/S, SAS Technical Services og Widerøe Flyvelselska A/S
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 30. mai 2008 kl. 24
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai, sendt 13. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 505
Plassfratredelse mottatt: 4. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 9. juni 2008 kl. 24.00. Opptrapping 13.06 kl.24.00.
Plassfratredelse antall: 3 medl. ved 3 virksomheter. Fra 13.06: 4 medl. ved NAS i Bergen, 5 medl. ved NAS i Trondheim, 14 medl. ved STS i Stavanger, 29 medl. ved WF på Torp.
Mekling berammet: 9. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 4. juni 2008
Meklingsfrist: 10.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.06.2008 kl. 06:00
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av begge parter
Riksmeklerens møtebok: mtebok,forslag,2008-021.pdf

Sak 2008-022

År: 2008
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forb./Meieriene
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Landbrukets Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for meieriene
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2008
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai, sendt 13. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 2584
Plassfratredelse mottatt: 29. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 7. juni
Plassfratredelse antall: 708 medl.: ved Tine Midt Norge, Tine Vest, Tine Sør, Tine Nord og Tine Øst, tils. 21 virksomheter
Mekling berammet: 5. juni og 6. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 29. juni 2008
Meklingsfrist: 07.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2008 kl. 00:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag.
Riksmeklerens møtebok: mtebok2008-022.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 06.06.2008
Streik antall: 708 medlemmer
Streik opptrapping: 13.06 kl.06.00: 345 medl. i 3 virksomheter. 16.06 kl.06.00:205 medl. i 4 virksomheter. Sympatistreik fra 25.06 fra Handel og Kontor for 161 medl.i 35 virksomheter
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 14.06.2008
Forhandlingsresultat: Partene kom fram til en forhandlingsløsning. Pensjonsbestemmelsen tas ut av tariffavtalen og erstattes av en særavtale som fastslår at pensjonsordningen ikke kan endres med mindre partene er enige om det. Lønnstillegget ble minimum ni kroner timen.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 14.06.2008

Sak 2008-023

År: 2008
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: STAFO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/NSB
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 7, NSB
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai, sendt 13. mai 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 110 medl. i CargoNet, Mantena, NSB og NSB Trafikkservice,
Plassfratredelse mottatt: 30.mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 30 medl. i NSB, 13 medl. i CargoNet, 11 medl. i Mantena, samtlige medl. i Stafo
Mekling berammet: 5.juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 30. mai 2008
Meklingsfrist: 06.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2008 kl. 21:20
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-023.pdf

Sak 2008-024

År: 2008
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/NSB
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 7, NSB
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 4. juni 2008 kl. 24
Forbud nedlagt/sendt: 13. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 4135 medl. i NSB AS, CargoNet AS, Mantena AS, MiTrans AS, NSB Gjøvikbanen AS, NSB Trafikkservice AS, Terminaldrift AS
Plassfratredelse mottatt: 30. mai 2008. 4. juni 2008, utvidet plassfratredelse
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni 2008 kl. 06.00 og 9. juni 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 67 medl. av Norsk Lokomotivmannsforbund og 197 medl. av Norsk Jernbaneforbund ved NSB AS, CargoNet AS, Mantena AS og NSB Trafikkservice og Terminaldrift AS. Fra 09.06: 9 medl. i Mitrans AS.
Mekling berammet: 5. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 30. mai 2008
Meklingsfrist: 06.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2008 kl. 23:00
Resultat: Forhandlingsløsning 30.05 i NSB AS. Forhandlingsløsning i de andre selskapene 04.06.

Sak 2008-025

År: 2008
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart/TUIFly Nordic AB
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2008 - Kabinansatte i TUIFly Nordic AB
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 4. juni 2008
Forbud nedlagt/sendt: 20. mai 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 64 kabinansatte
Plassfratredelse mottatt: 29. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 4. juni 2008 kl. 24
Plassfratredelse antall: 52
Mekling berammet: 4. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 29. mai 2008
Meklingsfrist: 05.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2008 kl. 09:10
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-025.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 05.06.2008
Streik antall: 52
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning 9. juni 2008
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.06.2008

Sak 2008-026

År: 2008
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkeloverenskomsten
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 4. juni 2008 kl. 24
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2005
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 2. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni 2008 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 60 medl. på Snorre A feltet, StatoilHydro og 26 medl. på Draugen A feltet, Shell
Mekling berammet: 5. og 6. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 2. juni 2008
Meklingsfrist: 07.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2008 kl. 13:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling, 3. juni 2008

Sak 2008-027

År: 2008
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS-Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Negotia
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/Relacom AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9 - Relacom AS
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 100
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 9. og 10. juni 2008
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 06.06.2008 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning 6. juni 2008

Sak 2008-028

År: 2008
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: EL & IT Forbundet og Norsk Lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9 - Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 10. juni 2008
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 1832
Plassfratredelse mottatt: 6. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 11. juni 2008 kl 06.00. Plassfratredelsen opprettholdes for Flytoget
Plassfratredelse antall: 5
Mekling berammet: 10. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 6. juni 2008
Meklingsfrist: 11.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2008 kl. 01:35
Resultat: Forhandlingsløsning for Relacom AS 6.juni. Saken for Ofotbanen ble trukket 6. juni. For Flytoget la meklingsmannen frem forslag som begge parter anbefalte.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-028,pdf.pdf
Svarfrist: 29. august 2008
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-029

År: 2008
Saknr: 029

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Negotia
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Landbrukets Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for Tine meieriene
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 12. juni 2008
Forbud nedlagt/sendt: 28. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 240
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 18. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 240
Mekling berammet: 16. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2008
Meklingsfrist: 18.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2008 kl. 02:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-029.pdf

Sak 2008-030

År: 2008
Saknr: 030

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: LSG Sky Chefs Norge AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av direkte overenskomst LSG
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.05.2007
Plassoppsigelse utløp: 19. juni 2008 kl. 24
Forbud nedlagt/sendt: 29. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 14 medl. ved LSG Bergen, 126 medl. ved LSG Gardermoen. Tils.140 medl.
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 19. juni 2008 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 14 medl. ved LSG Bergen og 126 medl. ved LSG Gardermoen. Tils. 140 medlemmer
Mekling berammet: 19. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2008
Meklingsfrist: 20.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.06.2008 kl. 01:00
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av arbeidsgiver, anbefalt av arbeidstaker.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,forslag,sak2008-030.pdf
Svarfrist: 10. juli 2008
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-031

År: 2008
Saknr: 031

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: De Samarbeide Organisasjoner
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2007
Plassoppsigelse utløp: 17. juni 2008 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 01./02. juni 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 300
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2008 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 4 medl.Deepsea Delta,3 medl.Transocean Leader,10 medl.West Venture,3 medl.Stena Don. Tils. 20 medlemmer
Mekling berammet: 16. og 17. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2008
Meklingsfrist: 18.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.06.2008 kl. 03:30
Resultat: Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-031.pdf

Sak 2008-032

År: 2008
Saknr: 032

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 17. juni 2008 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 01/02. juni 2008
Plassoppsigelse antall: 415
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2008, kl 24.00
Plassfratredelse antall: 82 medl.Seadrill Offshore/West Venture,120 medl.Odfjell Drilling/Deep Sea Delta,65 medl.Transocean Offshore/Transocean Leader,75 medl.Stena Drilling/Stena Don,17 Universal Sodexho/West Venture,11 medl.Universal Sodexho/Transocean Leader,18 medl.Norsk Offshore Catering/Deep Sea Delta,27 medl.Trinity/Stena Don.Tils.415 medl.
Mekling berammet: 16. og 17. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2008
Meklingsfrist: 18.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.06.2008 kl. 03:30
Resultat: Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-032.pdf

Sak 2008-033

År: 2008
Saknr: 033

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.06.2008
Plassoppsigelse utløp: 17. juni 2008 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 3. juni 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 230
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2008 kl. 24
Plassfratredelse antall: 55 medl.Transocean,9 medl.Universal Sodexho,52 medl.Stena Don,15 medl.Deep Sea Delta,93 medl.Seadrill,6 medl.Universal Sodexho.Tils.230 medl.
Mekling berammet: 16. og 17. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2008
Meklingsfrist: 18.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.06.2008 kl. 03:30
Resultat: Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-033.pdf
Svarfrist: 1. august 2008, kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-034

År: 2008
Saknr: 034

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 -30.04.2008.
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. juni 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 423
Plassfratredelse mottatt: 25. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 30. juni 2008e
Plassfratredelse antall: 5 medl. ved Breivika Barnehage
Mekling berammet: 27. og 28. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 18. juni 2008
Meklingsfrist: 29.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.06.2008 kl. 01:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-034.pdf
Svarfrist: 20. august 2008 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-035

År: 2008
Saknr: 035

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Utdanningsforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 - 30.03.2008.
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. juni 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 3700
Plassfratredelse mottatt: 24. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 30. juni 2008 kl 06.00.
Plassfratredelse antall: Ca. 35 medl. ved barnehagene Tusseladden, Vollen, Breivika og Lille Frøbel AS - alle i Bodø
Mekling berammet: 27. og 28. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 11. juni 2008
Meklingsfrist: 29.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.06.2008 kl. 01:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-035.pdf
Svarfrist: 20. august 2008 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-036

År: 2008
Saknr: 036

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006-30.04.2008.
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. juni 2008
Plassoppsigelse antall: 3.835
Plassfratredelse mottatt: 23. juni 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 30. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 1 medl. ved Breivika Barnehage, Bodø, 15 medl. ved Lille Frøbel Barnehage, Bodø, 10 medl. ved Tusseladden Barnehage, Bodø, 3 medl. ved Vollen Barnehage, Bodø. Tils.29 medl.
Mekling berammet: 27. og 28. juni 2008
Krav om avsluttet mekling: 23. juni 2008
Meklingsfrist: 29.06.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.06.2008 kl. 01:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-036.pdf
Svarfrist: 20. august 2008 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-037

År: 2008
Saknr: 037

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Fiskebåtredernes Forbund/Norsk Trålforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjon Fiskebåt 2008
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.09.2008
Plassoppsigelse utløp: 20. oktober 2008 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 14. september 2008
Plassoppsigelse antall: 175
Plassfratredelse mottatt: 16. oktober 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 21. oktober 2008
Plassfratredelse antall: 175 medl.
Mekling berammet: 20. oktober 2008
Krav om avsluttet mekling: 16. oktober 2008
Meklingsfrist: 21.10.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.10.2008 kl. 01:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 0474_001.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 21.10.2008
Streik antall: 175
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 27.10.2008
Mekling avsluttet: 28.10.2008 kl. 00:15
Resultat: Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Beggeparter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2008-037Dnm-Fiskebtny.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 28.10.2008

Sak 2008-038

År: 2008
Saknr: 038

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Helikopteransattes Forbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2008 - avtale 281
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.09.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. september 2008
Plassoppsigelse antall: 65 medl i Norsk Helikopter as, 75 medl. i Lufttransport as, 369 medl. i Heli one as, 129 medl. i CHC Helikopter Service as, 33 medl. i Norsk Luftambulanse. Totalt:672 medl.
Plassfratredelse mottatt: 1. oktober 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 8. oktober 2008 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 19 meld. i Norsk Helikopter, 24 medl. i CHC Helikopter Service as, 40 medl. i CHC Heli-one, TAF, 90 medl. i CHC Heli-one, MF. Totalt 173 medlemmer
Mekling berammet: 7. oktober 2008
Krav om avsluttet mekling: 3. oktober 2008
Meklingsfrist: 08.10.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.10.2008 kl. 22:45
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2008-038.pdf

Sak 2008-039

År: 2008
Saknr: 039

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Air France/KLM
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av tariffavtalene mellom LFF og Air France og mellom LFF og KLM
Mekler: Wenche Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.10.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 9. oktober 2008
Plassoppsigelse antall: 24 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 23. oktober 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 28. oktober 2008 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 17 medl. i Air France og 7 medl. i KLM
Mekling berammet: 28. oktober 2008
Krav om avsluttet mekling: 23. oktober 2008
Meklingsfrist: 29.10.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.10.2008 kl. 00:45
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,pdf,2008-039.pdf

Sak 2008-040

År: 2008
Saknr: 040

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne helse
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter - Lovisenberg sykehus
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomsområde 4 - Lovisenberg Diakonale sykehus
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.10.2008
Plassoppsigelse utløp: 29. oktober kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 15. oktober 2008
Plassoppsigelse antall: ca 240 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 31. oktober 2008
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 6. november 2008
Plassfratredelse antall: 10
Mekling berammet: 5. november 2008 kl. 12.00
Krav om avsluttet mekling: 31. oktober 2008
Meklingsfrist: 06.11.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 06.11.2008 kl. 01:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2008-040Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 06.11.2008
Streik antall: 10
Streik opptrapping: 11.11: 4 medl., 24.11: 5 medl.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 28.11.2008
Forhandlingsresultat: Partene har kommet til enighet om ny overenskomst gjeldende for område 4 Lovisenberg.
Forhandlingsprotokoll: Protokoll2008-040.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 28.11.2008

Tilbake til Riksmeklinger