Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2009-001

År: 2009
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.01.2009
Plassoppsigelse utløp: 25. februar 2009
Forbud nedlagt/sendt: 30. januar 2009
Plassoppsigelse antall: 558
Plassfratredelse mottatt: 19. februar 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 26. februar 2009 kl 0000
Plassfratredelse antall: Tilsammen 395 medlemmer i følgende rederier: Knutsen OAS Shipping ASA, Utkilen, Seatrans og GC Rieber Shipping
Mekling berammet: 25. februar 2009
Krav om avsluttet mekling: 19. februar 2009
Meklingsfrist: 26.02.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.02.2009 kl. 21:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-001.pdf

Sak 2009-002

År: 2009
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.01.2009
Plassoppsigelse utløp: 25. februar 2009
Forbud nedlagt/sendt: 30. januar 2009
Plassoppsigelse antall: ca 970
Plassfratredelse mottatt: 20. februar 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 26.02 kl.00.00
Plassfratredelse antall: 181 medlemmer i følgende rederier: Seatrans AS, Utkilen Shipping AS, Knutsen OAS Shipping AS og GC Rieber Shipping AS
Mekling berammet: 25. februar 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. februar 2009
Meklingsfrist: 26.02.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.02.2009 kl. 21:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-002.pdf

Sak 2009-003

År: 2009
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjømannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.01.2009
Plassoppsigelse utløp: 25. februar 2009
Forbud nedlagt/sendt: 30. januar 2009
Plassoppsigelse antall: ca 150
Plassfratredelse mottatt: 20.februar 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 26.02 kl.00.00
Plassfratredelse antall: Tilsammen 137 medlemmer i følgende rederier: Seatrans AS, Utkilen AS, Knutsen OAS Shipping AS og GC Rieber Shipping AS
Mekling berammet: 25. februar 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. februar 2009
Meklingsfrist: 26.02.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.02.2009 kl. 21:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-003.pdf

Sak 2009-004

År: 2009
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: LO Kommune Forhandlingssammenslutning
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, FO, Skolenes Fellesorganisasjon, musikernes Fellesorganisasjon, EL og IT forbundet og Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: KS konferansesenter
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: Fagforbundet-149900, FO-10469, Skolenes Fellesorganisasjon-3293, Musikernes Fellesorganisasjon-3000, EL og IT forbundet-166, Fellesforbundet-34.
Plassfratredelse mottatt: 20. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009 ved arbeidsdagens begynnelse
Plassfratredelse antall: Fellesorganisasjonen 222, EL & IT Forbundet 28, Fagforbundet 13608, Musikernes fellesorganisasjon 37, Skolenes landsforbund 73
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:20
Resultat: Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-004.pdf

Sak 2009-005

År: 2009
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Den Norske Jordmorforening.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: KS konferansesenter
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: ca 15000
Plassfratredelse mottatt: 20. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 1243
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. mai 2007
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:20
Resultat: Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-005.pdf

Sak 2009-006

År: 2009
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Universitet- og høyskoleutdannedes forbund, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen og Forskerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: KS konferansesenter
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: ca 121000
Plassfratredelse mottatt: 22. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009
Plassfratredelse antall: 5877
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 22. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:20
Resultat: Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-006.pdf

Sak 2009-007

År: 2009
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Parat, Bibliotekarforbundet, Norsk Skolelederforbund, Lærernes Yrkesforbund, Det norske Maskinistforbund, Norsk Radiografforbund og STAFO.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: KS konferansesenter
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: ca 35000
Plassfratredelse mottatt: 20. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse 27. mai 2009
Plassfratredelse antall: Lærernes Yrkesforbund 3, Norsk Skolelederforbund 7, Bibliotekarforbundet 18, Det norske maskinistforbund 22, Delta 540, Stafo 2, Norsk Radiografforbund 1, Parat 6
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:20
Resultat: Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-007.pdf

Sak 2009-008

År: 2009
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund og Fellesorganisasjonen.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: 15979
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2009 kl 24.00
Plassfratredelse antall: Fellesorganisasjonen 71, Skolenes landsforbund 36, Fagforbundet 1650, MFO 4
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 09:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. KAH godkjente forslaget. Oslo kommune anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-008.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-009

År: 2009
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K, Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Det Norske Maskinistforbund, Bibliotekarforbundet, Norsk Skolelederforbund, Parat og Lærernes Yrkesforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: ca 1400
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: Delta 49, Norsk Skolelederforbund 5, Bibliotekarforbundet 8, Det norske maskinistforbund 8
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 09:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-009.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-010

År: 2009
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: ca 10000
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009 kl 0600
Plassfratredelse antall: 514
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 09:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefaler forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-010.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-011

År: 2009
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Den Norske Jordmorforening.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: ca 2000
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 406
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 09:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-011.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-012

År: 2009
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 14. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 3300
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 22. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:50
Resultat: Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2009-012.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009 kl 14.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-013

År: 2009
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS-Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 13. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009
Plassfratredelse antall: 1400
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:50
Resultat: Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2009-013.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009 kl 14.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-014

År: 2009
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 28941
Plassfratredelse mottatt: 13. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 2300
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:50
Resultat: Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2009-014.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009 kl 14.00

Sak 2009-015

År: 2009
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 5500
Plassfratredelse mottatt: 20. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 410
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:50
Resultat: Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2009-015.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009 kl 14.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-016

År: 2009
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Norges Farmaceutiske Forening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2009 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 3
Mekling berammet: 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. mai 2009
Meklingsfrist: 27.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2009 kl. 06:50
Resultat: Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2009-016.pdf
Svarfrist: 25. juni 2009 kl. 14.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2009-017

År: 2009
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 7 - NSB AS
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp: 14. mai 2009 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2009
Plassoppsigelse antall: 1507
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 15. mai 2009, ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 201
Mekling berammet: 14. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2009
Meklingsfrist: 15.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.05.2009 kl. 04:45
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-017.pdf

Sak 2009-018

År: 2009
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: STAFO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 7 - NSB AS
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2009
Plassoppsigelse utløp: 14. mai 2009
Forbud nedlagt/sendt: 4. mai 2009
Plassoppsigelse antall: 115
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens start 15. mai 2009.
Plassfratredelse antall: 17
Mekling berammet: 14. mai 2009
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2009
Meklingsfrist: 15.05.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.05.2009 kl. 04:45
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-018.pdf

Sak 2009-019

År: 2009
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Glass og Fasadeforeningen i Norge
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Glassoverenskomsten
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.05.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. mai 2009
Plassoppsigelse antall: 528
Plassfratredelse mottatt: 5. juni 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 9. juni 2009 kl 24.00.
Plassfratredelse antall: 528
Mekling berammet: 8. og 9. juni 2009
Krav om avsluttet mekling: 5. juni 2009
Meklingsfrist: 10.06.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.06.2009 kl. 00:50
Resultat: Partene nådde - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2009-019Mtebok.pdf

Sak 2009-020

År: 2009
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: EL & IT forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9 - Relacom AS
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.05.2009
Plassoppsigelse utløp: 11. juni 2009 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 28. mai 2009
Plassoppsigelse antall: 1700
Plassfratredelse mottatt: 4. juni 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni 2009, ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 417
Mekling berammet: 11. juni 2009
Krav om avsluttet mekling: 4. juni 2009
Meklingsfrist: 12.06.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.06.2009 kl. 03:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-020.pdf

Tilbake til Riksmeklinger