Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2009-021

År: 2009
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Negotia
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9 - Relacom AS
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.05.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. mai 2009
Plassoppsigelse antall: 95
Plassfratredelse mottatt: 5. juni 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Fredag 12. juni fra arbeidsdagens begynnelse
Plassfratredelse antall: 6
Mekling berammet: 11. juni 2009
Krav om avsluttet mekling: 5. juni 2009
Meklingsfrist: 12.06.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.06.2009 kl. 03:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-021.pdf

Sak 2009-022

År: 2009
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for flyttbare innretninger mv.
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.06.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 9. juni 2009
Plassoppsigelse antall: ca 250
Plassfratredelse mottatt: 22. juni 2009
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: ca 250
Mekling berammet: 22. og 23. juni 2009
Krav om avsluttet mekling: 20. juni 2009
Meklingsfrist: 24.06.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.06.2009 kl. 01:40
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-022.pdf

Sak 2009-023

År: 2009
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.06.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. juni 2009
Plassoppsigelse antall: 2214
Plassfratredelse mottatt: 7. september 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse 15. september 2009.
Plassfratredelse antall: 355
Mekling berammet: 10. og 11. september 2009
Krav om avsluttet mekling: 7. september 2009
Meklingsfrist: 12.09.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.09.2009 kl. 12:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-023.pdf

Sak 2009-024

År: 2009
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.06.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2009
Plassoppsigelse antall: 167
Plassfratredelse mottatt: 7. september 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse 15. september 2009
Plassfratredelse antall: 3
Mekling berammet: 10. og 11. september 2009
Krav om avsluttet mekling: 7. september 2009
Meklingsfrist: 12.09.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.09.2009 kl. 12:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-024.pdf

Sak 2009-025

År: 2009
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.06.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. juni 2009
Plassoppsigelse antall: ca 20
Plassfratredelse mottatt: 7. september 2009
Plassfratredelse iverksettelse: 15. september kl. 07.00.
Plassfratredelse antall: 11
Mekling berammet: 10. og 11. september 2009
Krav om avsluttet mekling: 7. september 2009
Meklingsfrist: 12.09.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.09.2009 kl. 12:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-025.pdf

Sak 2009-026

År: 2009
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.06.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. juni 2009
Plassoppsigelse antall: 1
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. og 11. september 2009
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 11.09.2009 kl. 12:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-026.pdf

Sak 2009-027

År: 2009
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.06.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. juni 2009
Plassoppsigelse antall: ca 220
Plassfratredelse mottatt: 7. september 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse 15. september 2009
Plassfratredelse antall: 14
Mekling berammet: 10. og 11. september 2009
Krav om avsluttet mekling: 7. september 2009
Meklingsfrist: 12.09.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.09.2009 kl. 12:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-027.pdf

Sak 2009-028

År: 2009
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.06.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. juni 2009
Plassoppsigelse antall: 9
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. og 11. september 2009
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 11.09.2009 kl. 12:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2009-028.pdf

Sak 2009-029

År: 2009
Saknr: 029

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Norsk Luftambulanse
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.09.2009
Plassoppsigelse utløp: 1 oktober 2009 kl 0000.
Forbud nedlagt/sendt: 15. september 2009
Plassoppsigelse antall: 27
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 30. september 2009
Krav om avsluttet mekling: 21. september 2009
Meklingsfrist: 01.10.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.10.2009 kl. 04:05
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping: Streiken ble ikke iverksatt, da det ble fremmet forslag om tvungen lønnsnemnd kl.06.00
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 01.10.2009
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja

Sak 2009-030

År: 2009
Saknr: 030

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.10.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. november 2009/2. november 2009
Plassoppsigelse antall: ca. 1.500
Plassfratredelse mottatt: 12. november 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Onsdag 9. desember kl 0000.
Plassfratredelse antall: 54
Mekling berammet: 8. desember 2009
Krav om avsluttet mekling: 12. november 2009
Meklingsfrist: 09.12.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.12.2009 kl. 02:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parteene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-030-mtebok.pdf

Sak 2009-031

År: 2009
Saknr: 031

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.10.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. november 2009/2. november 2009
Plassoppsigelse antall: ca. 2000
Plassfratredelse mottatt: 2. desember 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Onsdag 9. desember 2009 kl 0000.
Plassfratredelse antall: ca 140
Mekling berammet: 8. desember 2009
Krav om avsluttet mekling: 2. desember 2009
Meklingsfrist: 09.12.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.12.2009 kl. 01:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2009-031-mtebok.pdf

Sak 2009-032

År: 2009
Saknr: 032

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjømannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.11.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. november 2009
Plassoppsigelse antall: ca. 3.500
Plassfratredelse mottatt: 2. desember 2009
Plassfratredelse iverksettelse: Onsdag 9. desember 2009 kl 0000
Plassfratredelse antall: 404
Mekling berammet: 8. desember 2009
Krav om avsluttet mekling: 2. desember 2009
Meklingsfrist: 09.12.2009 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.12.2009 kl. 01:10
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming uten anbefaling. Svarfrist ble satt til 30.12.2009, kl 24.00.
Riksmeklerens møtebok: 2009-032-mtebok.pdf
Svarfrist: 30.12.2009, kl 24.00
Avstemmingsresultat: 79,0% nei-stemmer. Riksmeklingsmannens skisse er forkastet. Streik avverget - forhandlingsløsning mellom partene.

Sak 2009-033

År: 2009
Saknr: 033

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Kopinor
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kopieringsavtalen for kommune og fylkeskommuner.
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Åndsverkloven og Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.12.2009
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 5. og 6. januar 2010
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 06.01.2010 kl. 11:40
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter har tatt forbehold om styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: Forhandlingslsning,sak2009-033.pdf

Tilbake til Riksmeklinger