Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2010-001

År: 2010
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sykepleierforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Opprettelse av tariffavtale og hovedavtale for NSFs medlemmer i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste.
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.01.2010
Plassoppsigelse utløp: 20. januar 2010
Forbud nedlagt/sendt: 8. januar 2010
Plassoppsigelse antall: 48. Fra 27. januar 2010 ytterligere 50
Plassfratredelse mottatt: 21. januar 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Tirsdag 26. januar 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 48 fra 26. januar 2010. 50 fra 28. januar 2010.
Mekling berammet: 18. og 25. januar 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. januar 2010
Meklingsfrist: 26.01.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.01.2010 kl. 20:15
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-001.doc.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 26.01.2010
Streik antall: 48
Streik opptrapping: 50 fra 28. januar. 46 fra 13. februar.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 05.02.2010
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.02.2010

Sak 2010-002

År: 2010
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Norsk Sjøoffisersforbunds lokaler i Rosenkrantzgate 15, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.02.2010
Plassoppsigelse utløp: 22. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 5. februar 2010
Plassoppsigelse antall: 500
Plassfratredelse mottatt: 6. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Tirsdag 13. april 2010 kl 0000
Plassfratredelse antall: ca. 500 medlemmer, på de gjeldende skip som befinner seg i nordisk havn på dette tidspunkt.
Mekling berammet: 12. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 6. april 2010
Meklingsfrist: 13.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.04.2010 kl. 03:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-002Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-003

År: 2010
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Norsk Sjøoffisersforbunds lokaler i Rosenkrantzgate 15, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.02.2010
Plassoppsigelse utløp: 22. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 7. februar 2010
Plassoppsigelse antall: 875
Plassfratredelse mottatt: 6. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Tirsdag 13. april 2010 kl 00.00
Plassfratredelse antall: 875 medlemmer, på de gjeldende skip som befinner seg i nordisk havn på dette tidspunkt.
Mekling berammet: 12. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 6. april 2010
Meklingsfrist: 13.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.04.2010 kl. 03:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-003Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-004

År: 2010
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjømannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Norsk Sjøoffisersforbunds lokaler i Rosenkrantzgate 15, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.02.2010
Plassoppsigelse utløp: 22. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 10. februar 2010
Plassoppsigelse antall: 150
Plassfratredelse mottatt: 6. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: tirsdag 23. april 2010 kl 00.00
Plassfratredelse antall: 140 medlemmer, avhengig av hvilke skip som ligger i nordisk havn på gjeldende tidspunkt.
Mekling berammet: 12. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 6. april 2010
Meklingsfrist: 13.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.04.2010 kl. 03:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-004Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-005

År: 2010
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Verkstedoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi- og dataoverenskomsten, Kartonasjeoverenskomsten og Teko-overenskomsten
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. Thon Hotel Opera, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.03.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 26959. Plassoppsigelsen omfatter også 3756 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 6. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 10. april 2010 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 26959. Plassfratredelsen omfatter også 3756 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 24. og 25. mars. 6., 7., 8., 9. og 10. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 6. april 2010
Meklingsfrist: 11.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.04.2010 kl. 10:50
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-005Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 30. april 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter.

Sak 2010-006

År: 2010
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Fellesoverenskomsten for byggfag
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.03.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 16012. Plassoppsigelsen omfatter også 2747 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 8. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 12. april 2010, kl 24.00
Plassfratredelse antall: 16012. Plassfratredelsen omfatter også 2747 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Mekling berammet: 7., 11., og 12. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 8. april 2010
Meklingsfrist: 13.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.04.2010 kl. 06:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-006Mtebok.pdf
Svarfrist: 30. april 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter.

Konflikt

 
Streik iverksatt: 13.04.2010
Streik antall: 16012. Streiken omfatter også 2747 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 17.04.2010
Mekling avsluttet: 17.04.2010 kl. 14:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 17.04.2010

Sak 2010-007

År: 2010
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Riksavtalen
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.03.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 6183. Plassoppsigelsen omfatter også 192 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 8. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 12. april 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 6136. Plassfratredelsen omfatter også 192 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 8., 11. og 12. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 8. april 2010
Meklingsfrist: 13.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.04.2010 kl. 05:30
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2010-007Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2010-007Forslag.pdf
Vedlegg 2: BrevfraArbeidsdepartementet.pdf
Svarfrist: 30. april 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter.

Sak 2010-008

År: 2010
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileier-Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsavtalen NLF
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 530. Plassoppsigelsen omfatter også 284 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 15.4.2010
Plassfratredelse antall: 53.
Mekling berammet: 6., 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-008.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-009

År: 2010
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Miljøbedrifter i Norge TL - 477
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 244. Plassoppsigelsen omfatter også 5 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 15.4.2010
Plassfratredelse antall: 17.
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-009.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-010

År: 2010
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportoverenskomsten - avtale 377 og Bussbransjeavtalen - avtale 501
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 4735. Plassoppsigelsen omfatter også 77 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 15.4.2010
Plassfratredelse antall: 541. Plassfratredelsen omfatter også 18 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-010.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-011

År: 2010
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileier-Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsbilavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 205
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: arbeidstidens begynnelse den 15.04.2010
Plassfratredelse antall: 47
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-011.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010, kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-012

År: 2010
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Miljøavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 35
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: arbeidstidens begynnelse den 15.04.2010
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-012.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010, kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-013

År: 2010
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: Transportoverenskomsten/BBA med 4681 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 134 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: arbeidstidens begynnelse den 15.04.2010
Plassfratredelse antall: Transportoverenskomsten/BBA med 839 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 15 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-013.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010, kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-014

År: 2010
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bussbransjeavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: Transportoverenskomsten/BBA med 4681 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: arbeidstidens begynnelse den 15.04.2010
Plassfratredelse antall: Transportoverenskomsten/BBA med 839 medlemmer.
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-014.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010, kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-015

År: 2010
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5, Nettbusskonsernet og Borgbuss
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: 2400. Plassoppsigelsen omfatter også 24 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 15. april 2010, ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 356.
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-015.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-016

År: 2010
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5: Nettbuss / Borg Buss
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.03.2010
Plassoppsigelse utløp: 14. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mars 2010
Plassoppsigelse antall: ca 1005
Plassfratredelse mottatt: 9. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: arbeidets begynnelse torsdag 15. april 2010
Plassfratredelse antall: 250.
Mekling berammet: 6. 13. og 14. april 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. april 2010
Meklingsfrist: 15.04.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget
Riksmeklerens møtebok: 2010-016.pdf
Svarfrist: 4. mai 2010, kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-017

År: 2010
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: HSH
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Reiselivsavtalen
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. april 2010
Plassoppsigelse antall: 439
Plassfratredelse mottatt: 30. april 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 6. mai 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 372
Mekling berammet: 6. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 30. april 2010
Meklingsfrist: 07.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.05.2010 kl. 02:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: MtebokogForslag.pdf

Sak 2010-018

År: 2010
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for renholdsbedrifter
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. april 2010
Plassoppsigelse antall: 4523. Plassoppsigelsen omfatter også 352 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 14. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 20. mai 2010, kl 06.00
Plassfratredelse antall: 1483. Plassfratredelsen omfatter også 27 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 18. , 19. og 20. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 14. mai 2010
Meklingsfrist: 20.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.05.2010 kl. 00:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-018.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 20.05.2010
Streik antall: 1483. Plassfratredelsen omfatter også 27 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Streik opptrapping: 25. mai 2010 kl 06.00: 938. Plassfratredelsen omfatter også 108 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 27.05.2010
Forhandlingsresultat: Forhandlingsløsning
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 27.05.2010

Sak 2010-019

År: 2010
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Standardoverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. april 2010
Plassoppsigelse antall: 3134. Fra 3. mai 2010 omfatter plassoppsigelsen også 501 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 3. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Mandag 10. mai 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 826 medlemmer. 12 medlemmer fra 11. mai 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Mekling berammet: 6. og 7. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 3. mai 2010
Meklingsfrist: 08.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.05.2010 kl. 08:45
Resultat: Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-019Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 28. mai 2010, kl. 12:00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-020

År: 2010
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Medieoverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. april 2010
Plassoppsigelse antall: 562. Fra 3. mai 2010 omfatter plassoppsigelsen også 32 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 3. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Mandag 10. mai 2010 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 133.
Mekling berammet: 6. og 7. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 3. mai 2010
Meklingsfrist: 08.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.05.2010 kl. 08:45
Resultat: Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-020Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 28. mai 2010, kl. 12:00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger