Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2010-061

År: 2010
Saknr: 061

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innretninger.
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 8. juni 2010
Plassoppsigelse antall: ca 2490 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 24. juni kl 24.00
Plassfratredelse antall: 392 medlemmer
Mekling berammet: 24. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 18. juni 2010
Meklingsfrist: 25.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2010 kl. 07:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: mtebok.pdf

Sak 2010-062

År: 2010
Saknr: 062

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: avtale 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 8. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 97 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27. august 2010. Ny plassfratredelse mottatt 29. oktober 2010. Fra 7.11.2010 kl 00.00: 35 medlemmer
Plassfratredelse iverksettelse: 31. august 2010 kl 24.00. Trukket 1. september 2010. Nytt varsel: Iverksettelse fra 2. november 2010 kl 24.00.
Plassfratredelse antall: 38 medlemmer.- trukket. Nytt varsel gjeldende fra 2. november 2010 kl 24.00: 5 medlemmer.
Mekling berammet: 30. og 31. august 2010. Nytt møte 1. og 2. november 2010
Krav om avsluttet mekling: 27. august 2010
Meklingsfrist: 03.11.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.11.2010 kl. 00:20
Resultat: Under meklingen oppstod det enighet mellom partene om at det var nødvendig med en pause i meklingen. Forutsetningen er at det i meklingspausen skal gjennomføres lokale forhandlinger, og at disse skal være ferdigstilte innen tidspunktet for meklingens fortsettelse. Det var enighet om at meklingen blir å gjenoppta den 1. november 2010 kl. 10.00. Partene er videre enige om at nytt fristutløp fastsettes til påfølgende dag kl 24.00. Partene forplikter seg til arbeidsfred i meklingspausen. Plassfratredelsen trekkes tilbake. De undertegnede opplyste at de hadde fullmakt til å forplikte sine parter. Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som er vedlagt møteboken som vedlegg 1 og 2. Industri Energi fremla en protokolltilførsel som er vedlagt riksmeklingsmannens møtebok som vedlegg 3.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok2010-062.pdf
Vedlegg 1: 2010-062Mtebokogvedlegg.pdf

Sak 2010-063

År: 2010
Saknr: 063

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Taxi/drosjesentraler
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 9. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 18 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Fredag 3. september 2010 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 18
Mekling berammet: 2. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 4. august 2010
Meklingsfrist: 03.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.09.2010 kl. 17:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2010-063Mtebok.pdf

Sak 2010-064

År: 2010
Saknr: 064

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Negotia
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Transportbedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Transportselskaper i Norge Taxisentraler
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 9. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 67 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 2. september 2010
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 02.09.2010 kl. 17:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2010-064Mtebok.pdf

Sak 2010-065

År: 2010
Saknr: 065

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Parat og Bibliotekarforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 10 Helse
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2010
Plassoppsigelse antall: ca 8000
Plassfratredelse mottatt: 24. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 29. juni 2010.
Plassfratredelse antall: 190 medlemmer
Mekling berammet: 28. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 24. juni 2010
Meklingsfrist: 29.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.06.2010 kl. 01:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-065Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 29.06.2010
Streik antall: 190 medlemmer
Streik opptrapping: 5. juli 2010: 157 medlemmer. Fra 13. juli 2010: 191 medlemmer. Fra 14. juli 2010: 25 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 13.07.2010
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 13.07.2010

Sak 2010-066

År: 2010
Saknr: 066

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Negotia
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Landbrukets Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte.
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. juni 2010
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2010
Plassoppsigelse antall: ca 970
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 23. og 24. august 2010
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2010-067

År: 2010
Saknr: 067

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: 184 Oljeavtalen
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 26. juni 2010
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 33 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 20. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. august 2010, kl 24.00
Plassfratredelse antall: 5
Mekling berammet: 25. august 2010
Krav om avsluttet mekling: 20. august 2010
Meklingsfrist: 26.08.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.08.2010 kl. 03:15
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboken. Arbeidsgiver meddelte at de anbefalte forslaget. Arbeidstakerne sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-067Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2010-067Forslag.pdf
Svarfrist: Onsdag den 15.september 2010 kl 12:00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-068

År: 2010
Saknr: 068

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljetransportavtalen nr 488
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 58 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. august 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 51 medlemmer
Mekling berammet: 25. august 2010
Krav om avsluttet mekling: 19. august 2010
Meklingsfrist: 26.08.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.08.2010 kl. 03:15
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-068Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2010-068Forslag.pdf
Svarfrist: Onsdag den 15.september 2010 kl 12:00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-069

År: 2010
Saknr: 069

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: P4 Radio Hele Norge AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Norsk Journalistlags medlemmer i P¤ Radio Hele Norge AS
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 55 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 25. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 30. juni 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 49
Mekling berammet: 30. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 25. juni 2010
Meklingsfrist: 01.07.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.06.2010 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2010-070

År: 2010
Saknr: 070

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 344
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Wenche Elisabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 1. juni 2010
Forbud nedlagt/sendt: 15. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 2614 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 1. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 10. september 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 497
Mekling berammet: 8., 9. og 10. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 1. september 2010
Meklingsfrist: 10.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.09.2010 kl. 02:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partene har frist til å meddele om de aksepterer forhandlingsløsningen til 08. oktober 2010.
Riksmeklerens møtebok: 2010-070Mtebok.pdf
Svarfrist: 08. oktober 2010
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-071

År: 2010
Saknr: 071

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 344
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Wenche Elisabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 15. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 180
Plassfratredelse mottatt: 3. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 10. september fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 11
Mekling berammet: 8., 9. og 10. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 3. september 2010
Meklingsfrist: 10.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.09.2010 kl. 02:00
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklingsmannens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Partene har frist til å meddele om de aksepterer forhandlingsløsningen til 08. oktober 2010.
Riksmeklerens møtebok: 2010-071Mtebok.pdf
Svarfrist: 08. oktober 2010
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-072

År: 2010
Saknr: 072

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9 øvrige virksomheter
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 17. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 361
Plassfratredelse mottatt: 16. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 21. august 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 377 medlemmer
Mekling berammet: 19. og 20. august 2010
Krav om avsluttet mekling: 16. august 2010
Meklingsfrist: 21.08.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.08.2010 kl. 13:15
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokmedvedlegg.pdf
Svarfrist: 1. oktober 2010.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-073

År: 2010
Saknr: 073

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Vetco Gray Scandinavia AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst mellom Vetco Gray Scandinavia AS og SAFE
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 17. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 180 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 25. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 31. august 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 160 medlemmer
Mekling berammet: 31. august 2010
Krav om avsluttet mekling: 25. august 2010
Meklingsfrist: 01.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.09.2010 kl. 02:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-074

År: 2010
Saknr: 074

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Veritas Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Det Norske Veritas
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst mellom Det Norske Veritas og Veritas Funksjonærforening
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 24. juni 2010
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2010-075

År: 2010
Saknr: 075

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Parat, Norsk Radiografforbund, Finansforbundet og Norges Banks Funksjonærforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 750 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Lørdag 21. august 2010 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 235 medlemmer
Mekling berammet: 19. og 20. august 2010
Krav om avsluttet mekling: 16. august 2010
Meklingsfrist: 21.08.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.08.2010 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokmvedlegg.pdf
Svarfrist: 1. september 2010
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-076

År: 2010
Saknr: 076

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Radiografforbund og Det Norske Maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 10 Helse
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. juni 2010
Plassoppsigelse antall: ca 1900 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 15. september 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 11 medlemmer
Mekling berammet: 14. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. september 2010
Meklingsfrist: 15.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.09.2010 kl. 05:20
Resultat: Partene nådde frem til en forhandlingsløsning for Vestre Viken HF og meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka for Oslo Universitetssykehus HF. Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-077

År: 2010
Saknr: 077

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Kabelmontøroverenskomsten
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 27
Plassfratredelse mottatt: 27. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 4. september 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 27 medlemmer
Mekling berammet: 3. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 27. august 2010
Meklingsfrist: 04.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.09.2010 kl. 22:45
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidsgivernes representanter meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstakernes representant meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-077Mtebok.pdf
Svarfrist: 24. september 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-078

År: 2010
Saknr: 078

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Samfo
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Virksomheter i Boligsamvirket
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 29. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 402 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 21. september 2010 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 127 medlemmer
Mekling berammet: 20. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 13. september 2010
Meklingsfrist: 21.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.09.2010 kl. 00:15
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-078Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 8. oktober 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-079

År: 2010
Saknr: 079

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Skolenes Landsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedavtale/Hovedtariffavtale
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 29. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 4877 medlemmer. Fra 22. oktober 2010: 37 medlemmer av Skolenes Landsforbund.
Plassfratredelse mottatt: 18. oktober 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 23. oktober 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 310 medlemmer
Mekling berammet: 19. og 22. oktober 2010
Krav om avsluttet mekling: 18. oktober 2010
Meklingsfrist: 23.10.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.10.2010 kl. 23:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2010-079Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. november 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-080

År: 2010
Saknr: 080

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 29. juni 2010
Plassoppsigelse antall: ca 400 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. oktober 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 22. oktober 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 58 medlemmer
Mekling berammet: 19. og 22. oktober 2010
Krav om avsluttet mekling: 18. oktober 2010
Meklingsfrist: 23.10.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.10.2010 kl. 23:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2010-080Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. november 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger