Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2010-081

År: 2010
Saknr: 081

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Utdanningsforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehages Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 2. juli 2010
Plassoppsigelse antall: ca 4400 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. oktober 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 23. oktober 2010 kl 06.00.
Plassfratredelse antall: 370 medlemmer. Fra 27.10.2010 kl 06.00: 54 medlemmer.
Mekling berammet: 19. og 22. oktober 2010
Krav om avsluttet mekling: 14. oktober 2010
Meklingsfrist: 23.10.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.10.2010 kl. 23:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2010-081MtebokogForslag.pdf
Svarfrist: 16. november 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-082

År: 2010
Saknr: 082

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for ansatte i AUF
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.07.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. juli 2010
Plassoppsigelse antall: 23
Plassfratredelse mottatt: 7. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 14. september 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 30
Mekling berammet: 13. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 7. september 2010
Meklingsfrist: 14.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.09.2010 kl. 16:15
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-082Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-083

År: 2010
Saknr: 083

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: LSG Sky Chefs Norge AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Direkteoverenskomst mellom Parat og LSG Sky Chefs
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.07.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 7. juli 2010
Plassoppsigelse antall: 36 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. august 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 30. august 2010, kl 24.00
Plassfratredelse antall: 34 medlemmer
Mekling berammet: 30. august 2010
Krav om avsluttet mekling: 13. august 2010
Meklingsfrist: 31.08.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.08.2010 kl. 01:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag som arbeidsgiver anbefalte og arbeidstaker sender ut til uravstemning uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-083Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 9. september 2010
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-084

År: 2010
Saknr: 084

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: HSH
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Fritids- og opplevelsesavtalen
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.07.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 11. juli 2010
Plassoppsigelse antall: 65 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 16. september 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 59 medlemmer
Mekling berammet: 14. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 9. september 2010
Meklingsfrist: 15.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.09.2010 kl. 19:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Vedlegget baseres på forhandlingsprotokoll datert 9. juni 2010 og de korrigeringer som er datert 14. september 2010. Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravsteming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokmvedlegg.pdf
Svarfrist: 11. oktober 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-085

År: 2010
Saknr: 085

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedtariffavtalen KA
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.08.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 20. august 2010
Plassoppsigelse antall: 1162
Plassfratredelse mottatt: 20. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2010 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 154 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 20. september 2010
Meklingsfrist: 25.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2010 kl. 02:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-085Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 18. oktober 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-086

År: 2010
Saknr: 086

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedtariffavtalen KA
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.08.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 20. august 2010
Plassoppsigelse antall: ca 1300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 20. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2010 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 92 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 20. september 2010
Meklingsfrist: 25.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2010 kl. 02:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-086Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 18. oktober 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-087

År: 2010
Saknr: 087

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedtariffavtalen KA
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.08.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 20. august 2010
Plassoppsigelse antall: 5 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 23. og 24. september 2010
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 25.09.2010 kl. 02:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-087Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 18. oktober 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-088

År: 2010
Saknr: 088

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet og Akademikerforbundet.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedtariffavtalen KA
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.08.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 20. august 2010
Plassoppsigelse antall: ca 550
Plassfratredelse mottatt: 20. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: Det Norske Diakonforbund: 4 medlemmer. Presteforeningen: 2 medlemmer. Utdanningsforbundet: 5 medlemmer.
Mekling berammet: 23. og 24. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 20. september 2010
Meklingsfrist: 25.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2010 kl. 02:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-088Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 18. oktober 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-089

År: 2010
Saknr: 089

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Kateketforeningen
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedavtalen KA
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.08.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 24. august 2010
Plassoppsigelse antall: ca 250 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 20. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2010 kl 06.00.
Plassfratredelse antall: 3 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 20. september 2010
Meklingsfrist: 25.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2010 kl. 02:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-089Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 18. oktober 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-090

År: 2010
Saknr: 090

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: NHO Pleie og omsorgsoverenskomsten
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.09.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 3. september 2010
Plassoppsigelse antall: 850
Plassfratredelse mottatt: 22. oktober 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 27. oktober 2010 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 86 medlemmer.
Mekling berammet: 25. og 26. oktober 2010
Krav om avsluttet mekling: 22. oktober 2010
Meklingsfrist: 27.10.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.10.2010 kl. 01:30
Resultat: Riksmeklingsmannen la frem forslag som begge parter sender til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-090Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 22. november 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-091

År: 2010
Saknr: 091

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.09.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 8. september 2010
Plassoppsigelse antall: 65
Plassfratredelse mottatt: 13. oktober 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 20. oktober 2010 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 159 medlemmer
Mekling berammet: 19. oktober 2010
Krav om avsluttet mekling: 15. oktober 2010
Meklingsfrist: 20.10.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.10.2010 kl. 18:25
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogvedlegg.pdf
Svarfrist: 1. november 2010 kl. 14.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-092

År: 2010
Saknr: 092

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: FO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedtariffavtalen KA
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.09.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. september 2010
Plassoppsigelse antall: 9
Plassfratredelse mottatt: 20. september 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2010 kl 08.00.
Plassfratredelse antall: 4
Mekling berammet: 23. og 24. september 2010
Krav om avsluttet mekling: 20. september 2010
Meklingsfrist: 25.09.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2010 kl. 02:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene meddelte at de anbefalte forslaget som sendes ut til uravstemning/styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-092Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 18. oktober 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-093

År: 2010
Saknr: 093

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Luftfartsoverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.09.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. september 2010
Plassoppsigelse antall: 589 Plassoppsigelsen omfatter også 216 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 15. oktober 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 21.oktober 2010ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 355 medlemmer
Mekling berammet: 20. oktober 2010
Krav om avsluttet mekling: 15. oktober 2010
Meklingsfrist: 21.10.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.10.2010 kl. 13:55
Resultat: Under ledelse av meklingsmannen oppsto det enighet mellom partene om endringer i tariffavtalen, slik som inntatt i vedlegg 1 og 2. Arbeidstakerne opplyste at vedlegg 1 og 2 ville bli sendt til uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2010-093Mtebokogvedlegg.pdf
Svarfrist: 22.11.2010 kl. 14.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-094

År: 2010
Saknr: 094

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.09.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. september 2010
Plassoppsigelse antall: 243
Plassfratredelse mottatt: 22. oktober 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 29. oktober 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 231 medlemmer
Mekling berammet: 28. oktober 2010
Krav om avsluttet mekling: 22. oktober 2010
Meklingsfrist: 29.10.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.10.2010 kl. 23:40
Resultat: Partene nådde frem til en forhandlingsløsning, i samsvar med vedlagt protokoll. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemming med anbefaling. Arbeidsgiver aksepterte forhandlingsløsningen.
Riksmeklerens møtebok: 2010-094mtebokmedvedlegg.pdf
Svarfrist: 25. november 2010 kl. 14.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-095

År: 2010
Saknr: 095

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Maskinentreprenørenes Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: LNS Spitsbergen AS
Mekler: Dag Nafstad (28. og 29. oktober 2010)/ Kari Gjesteby (10. og 11. januar 2011)
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.09.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. september 2010
Plassoppsigelse antall: 72 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Ny plassoppsigelse 3. desember 2010 omfatter 69 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter
Plassfratredelse mottatt: 5. januar 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 11. januar 2011 kl 24.00, dog slik at skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl 24.00 den 11. januar skal avsluttes senest kl 06.00 den 12. januar 2011.
Plassfratredelse antall: 63 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 5 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 28. og 29. oktober 2010. Ny mekling 10. og 11. januar 2011
Krav om avsluttet mekling: 5. januar 2011
Meklingsfrist: 12.01.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.01.2011 kl. 18:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling. Nedstemt ved uravstemming. Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-095Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 7. februar 2011 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2010-096

År: 2010
Saknr: 096

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Landsoverenskomsten mellom HK og AAF
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.10.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. oktober 2010
Plassoppsigelse antall: 1083 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. november 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 9. november 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 982 medlemmer
Mekling berammet: 8. november 2010
Krav om avsluttet mekling: 3. november 2010
Meklingsfrist: 09.11.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.11.2010 kl. 02:00
Resultat: Riksmeklingsmannen framla forslag til skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver skal styrebehandle forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokm-vedlegg.pdf
Svarfrist: 2. desember 2010, kl 1200.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-097

År: 2010
Saknr: 097

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Blindeforbundet, Oslo Kino AS, Hero Norge AS, SF Kino Stavanger/Sandnes AS, Flyktningestiftelsen og Aurora Kino AS.
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.10.2010
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 13. oktober 2010
Plassoppsigelse antall: 433
Plassfratredelse mottatt: 5. november 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 11. november 2010 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 61 medlemmer.
Mekling berammet: 10. november 2010
Krav om avsluttet mekling: 5. november 2010
Meklingsfrist: 11.11.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.11.2010 kl. 02:00
Resultat: Riksmeklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-097mtebokogvedlegg.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 10.12.2010, kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-098

År: 2010
Saknr: 098

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Norges Flygerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: West Air Sweden
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Kollektivavtale mellom Norsk Flygerforbund og West Air Sweden for flygere som arbeider i West Air Sweden AB Norge Filial
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.12.2010
Plassoppsigelse utløp: 1. april 2010
Forbud nedlagt/sendt: 2. desember 2010
Plassoppsigelse antall: 21 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. desember 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 18. desember 2010 kl 15.00
Plassfratredelse antall: 21 medlemmer
Mekling berammet: 17. og 18. desember 2010
Krav om avsluttet mekling: 13. desember 2010
Meklingsfrist: 18.12.2010 kl. 15:00
Mekling avsluttet: 18.12.2010 kl. 18:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.Se sak 2010-98
Riksmeklerens møtebok: Mtebokmedvedlegg.pdf

Sak 2010-099

År: 2010
Saknr: 099

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2010. Overenskomst mellom BNF og NHO Luftfart/BN for flygere i Bristow Norway AS
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.12.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 17. desember 2010
Plassoppsigelse antall: 34 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 16. og 17. januar 2011
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Tilbake til Riksmeklinger