Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2011-001

År: 2011
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk sykepleierforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pleie- og omsorgsoverenskomsten
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.01.2011
Plassoppsigelse utløp: 1. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 13. januar 2011
Plassoppsigelse antall: 220 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 10. februar 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 15. februar 2011 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 80 medlemmer
Mekling berammet: 14. februar 2011
Krav om avsluttet mekling: 10. februar 2011
Meklingsfrist: 15.02.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.02.2011 kl. 23:05
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget med forbehold om behandling i styret/næringsutvalget i NHO Service. Arbeidstaker aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-001Mtebokogforslag.pdf

Sak 2011-002

År: 2011
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2010 - NTL og NHO Luftfart, Overenskomst for Sandefjord Lufthavn Torp
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.02.2011
Plassoppsigelse utløp: 1. mars 2011
Forbud nedlagt/sendt: 9. februar 2011
Plassoppsigelse antall: 17 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 23. februar 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 1. mars 2011 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 17 medlemmer
Mekling berammet: 1. mars 2011
Krav om avsluttet mekling: 23. februar 2011
Meklingsfrist: 02.03.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.03.2011 kl. 20:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til et forslag til forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 25. mars 2011.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokmedvedlegg.pdf
Svarfrist: 25. mars 2011
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-003

År: 2011
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flyekspedisjonsavtalen nr. 375
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.02.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 24. februar 2011
Plassoppsigelse antall: 18 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. mars 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 4. april 2011 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 18 medlemmer
Mekling berammet: 4. april 2011
Krav om avsluttet mekling: 30. mars 2011
Meklingsfrist: 05.04.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.04.2011 kl. 01:35
Resultat: Partene nådde fram til en forhandlingsløsning som nedtegnet i protokoll 16. desember 2010.
Riksmeklerens møtebok: 2011-003Mtebok.pdf

Sak 2011-004

År: 2011
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: DN nye medier AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffavtalen mellom NJ og DNNM
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.03.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. mars 2011
Plassoppsigelse antall: 11
Plassfratredelse mottatt: 8. april 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 12. april 2011 kl 24.00.
Plassfratredelse antall: 11 medlemmer
Mekling berammet: 12. april 2011
Krav om avsluttet mekling: 8. april 2011
Meklingsfrist: 13.04.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.04.2011 kl. 23:50
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-004Mtebokogforslag.pdf

Sak 2011-005

År: 2011
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Sekretariatsansattes Forening - SAF
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Delta
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffavtalen mellom SAF og Delta
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.03.2011
Plassoppsigelse utløp: 1. januar 2011
Forbud nedlagt/sendt: 1. april 2011
Plassoppsigelse antall: ca 90 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 12. april 2011
Plassfratredelse iverksettelse: tirsdag 26. april 2011 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer
Mekling berammet: 26. april 2011
Krav om avsluttet mekling: 15. april 2011
Meklingsfrist: 27.04.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.04.2011 kl. 02:20
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til rådgivende uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2011-005Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 4. mai 2011 kl 15.00
Avstemmingsresultat: Forslaget ble forkastet. Forhandlingsløsning etter avstemning.

Sak 2011-006

År: 2011
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Avtaleopprettelse ved Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.04.2011
Plassoppsigelse utløp: 27. april 2011
Forbud nedlagt/sendt: 13. april 2011
Plassoppsigelse antall: 9 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 28. april 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 4. mai 2011 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 2 medlemmer
Mekling berammet: 3. mai 2011
Krav om avsluttet mekling: 28. april 2011
Meklingsfrist: 04.05.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.05.2011 kl. 01:40
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2011-006Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. mai 2011 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-007

År: 2011
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Det Norske Maskinistforbund, Bibliotekarforbundet, Norsk Skolelederforbund, Parat og Lærernes Yrkesforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 1300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. og 19. mai 2011.
Plassfratredelse iverksettelse: Onsdag 25. mai 2011 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: Parat - 10 medlemmer, Lærernes Yrkesforbund - 2 medlemmer, Det norske maskinistforbund - 1 medlem, Delta - 37 medlemmer og Bibliotekarforbundet - 5 medlemmer.
Mekling berammet: 5. og 24. mai 2011
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2011
Meklingsfrist: 25.05.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2011 kl. 21:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-007Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. juni 2011, kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-008

År: 2011
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet, Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2011
Plassoppsigelse antall: ca 10.000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 25. mai 2011 kl 06.00.
Plassfratredelse antall: 340 medlemmer
Mekling berammet: 5. og 24. mai 2011
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2011
Meklingsfrist: 25.05.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2011 kl. 21:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-008Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. juni 2011, kl 1200
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-009

År: 2011
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2011
Plassoppsigelse antall: ca 2.200 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 5. og 24. mai 2011
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2011
Meklingsfrist: 25.05.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2011 kl. 21:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-009Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. juni 2011 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-010

År: 2011
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: KAH
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 17.240 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. mai 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 25. mai 2011 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: Fellesorganisasjonen - 66 medlemmer, Musikernes fellesorganisasjon - 1 medlem, Skolenes landsforbund - 1 medlem og Fagforbundet - 1.486 medlemmer.
Mekling berammet: 5. og 24. mai 2011
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2011
Meklingsfrist: 25.05.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2011 kl. 21:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-010Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. juni 2011 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-011

År: 2011
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Finansforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Sentralavtalen 2. avtaleår
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 23.294 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. mai 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 7. juni 2011 kl 08.00
Plassfratredelse antall: 15.552 medlemmer fra 7. juni 2011. 5.547 medlemmer fra 14. juni 2011. 2.195 medlemmer fra 21. juni 2011.
Mekling berammet: 31. mai og 6. juni 2011
Krav om avsluttet mekling: 25. mai 2011
Meklingsfrist: 07.06.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2011 kl. 02:30
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-011Mtebokogforslag.pdf

Sak 2011-012

År: 2011
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: LO
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Handel og Kontor i Norge og Postkom
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Sentralavtalen 2. avtaleår
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 1.517 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. mai 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 7. juni 2011 kl 08.00.
Plassfratredelse antall: 1.042 medlemmer fra 7. juni 2011. 370 medlemmer fra 14. juni 2011. 76 medlemmer fra 21. juni 2011.
Mekling berammet: 31. mai og 6. juni 2011
Krav om avsluttet mekling: 23. mai 2011
Meklingsfrist: 07.06.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2011 kl. 02:30
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-012Mtebokogforsalg.pdf

Sak 2011-013

År: 2011
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: NISO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Idrett
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Fotball-, håndball og ishockeyoverenskomsten
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 133 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 32 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 13. mai 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 20. mai 2011 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 86 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 9 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 19. mai 2011
Krav om avsluttet mekling: 13. mai 2011
Meklingsfrist: 20.05.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.05.2011 kl. 05:15
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2011-013-Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 20.05.2011
Streik antall: 86 medlemmer. Streiken omfatter også 9 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 22.05.2011
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 22.05.2011

Sak 2011-014

År: 2011
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norske SAS-flygeres Forening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Svenska Flygbranschen/SAS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2011 - Pilotforeningene i SAS
Mekler:
Sted: Medlingsinstitutet, Stockholm
Hjemmel for meklingen: Tariffavtale som følger svensk rett

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 392 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat:

Sak 2011-015

År: 2011
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Tariffoppgjøret 2011 - overenskomstområde 9 - øvrige, Norsk Tipping AS
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2011
Plassoppsigelse utløp: 26. mai 2011
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 140 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 26. mai 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mai 2011 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 34 medlemmer
Mekling berammet: 30. mai 2011
Krav om avsluttet mekling: 26. mai 2011
Meklingsfrist: 31.05.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.05.2011 kl. 00:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-015Mtebokogforslag.pdf

Sak 2011-016

År: 2011
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: SAS Norge Kabinforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flykabinavtalen nr 217
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2011
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 24. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 450 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2011-017

År: 2011
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Naturviterne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Landbrukets Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for Tine Rådgivning og medlem.
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. mai 2011
Plassoppsigelse antall: 125 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 14. juni 2011 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 53 medlemmer
Mekling berammet: 14. juni 2011
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2011
Meklingsfrist: 15.06.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2011 kl. 00:00
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokmedforslag.pdf

Sak 2011-018

År: 2011
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Veritas Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Det Norske Veritas AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Lønnsforhandlingene mellom DNV og VEFF
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 23. juni 2011
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 23.06.2011 kl. 17:55
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen avsluttes og det konstateres meklingsbrudd.
Riksmeklerens møtebok: 2011-018mtebok.pdf

Sak 2011-019

År: 2011
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: BJ Services AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: SAFE-sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren.
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.06.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. juni 2011
Plassoppsigelse antall: ca 120
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Plassoppsigelsen ble trukket tilbake før mekling.

Sak 2011-020

År: 2011
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innretninger.
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.06.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. juni 2011
Plassoppsigelse antall: 2.763 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 23. juni 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 28. juni 2011 kl 24.00
Plassfratredelse antall: ca 255 medlemmer
Mekling berammet: 28. juni 2011
Krav om avsluttet mekling: 23. juni 2011
Meklingsfrist: 29.06.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.06.2011 kl. 18:50
Resultat: Meklingsmannen framla forslag som begge parter aksepterte.
Riksmeklerens møtebok: 2011-020Mtebokogforslag.pdf

Tilbake til Riksmeklinger