Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2011-021

År: 2011
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: DOF Subsea Norway AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjon 2011
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.07.2011
Plassoppsigelse utløp: 2. august 2011
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: ca 112 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27.07.11
Plassfratredelse iverksettelse: Tirsdag 2. august kl.24.00
Plassfratredelse antall: Alle medlemmene på skipene Geosund og Skandi Constructor
Mekling berammet: 2. august 2011
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist: 03.08.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.08.2011 kl. 21:45
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokmvedlegg.pdf

Sak 2011-022

År: 2011
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Filmforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norske film- og tv-produsenters forening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2011
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.07.2011
Plassoppsigelse utløp: 5. august 2011
Forbud nedlagt/sendt: 13. juli 2011
Plassoppsigelse antall: ca 260 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. august 2011
Plassfratredelse iverksettelse: mandag 22. august kl 24.00
Plassfratredelse antall: 33 medlemmer
Mekling berammet: 21., 22. og 23. august 2011
Krav om avsluttet mekling: 18. august 2011
Meklingsfrist: 23.08.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.08.2011 kl. 07:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning som fremgår av vedlegg til møteboken. Resultatet går til uravstemming med frist til tirsdag 6. september 2011 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2011-022Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. september 2011 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-023

År: 2011
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: PGS Geophysical AS
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.07.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. juli 2011
Plassoppsigelse antall: 77 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 24. august 2011
Plassfratredelse iverksettelse: Midnatt søndag 28. august 2011
Plassfratredelse antall: 7 medlemmer
Mekling berammet: 25. og 26. august 2011
Krav om avsluttet mekling: 24. august 2011
Meklingsfrist: 28.08.2011 kl. 19:00
Mekling avsluttet: 26.08.2011 kl. 21:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som fremgår av vedlegg til møteboka.
Riksmeklerens møtebok: mtebokogoverenskomst.pdf

Sak 2011-024

År: 2011
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund og Forskerforbundet.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: HSH
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: HSH
Overenskomst: Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten i tariffområdet HSH-HUK
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.08.2011
Plassoppsigelse utløp: 29. august 2011
Forbud nedlagt/sendt: 14. august 2011
Plassoppsigelse antall: 2588 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 25. august 2011
Plassfratredelse iverksettelse: 30. august 2011
Plassfratredelse antall: 148 medlemmer
Mekling berammet: 29. august 2011
Krav om avsluttet mekling: 25. august 2011
Meklingsfrist: 30.08.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.08.2011 kl. 06:40
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboks. Arbeidstaker sender ut forslaget med anbefaling. Svarfrist 8. september 2011, kl 12.00. Arbeidsgiver godkjente forslaget.
Riksmeklerens møtebok: mtebokm-vedlegg.pdf
Svarfrist: 8. september 2011, kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-025

År: 2011
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Widerøe's Kabinforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flykabinavtalen, avtalenr. 252
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.08.2011
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2011
Forbud nedlagt/sendt: 31. august 2011
Plassoppsigelse antall: 300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. september 2011
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 15. september 2011 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 260 medlemmer
Mekling berammet: 13. og 14. september 2011
Krav om avsluttet mekling: 9. september 2011
Meklingsfrist: 15.09.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.09.2011 kl. 06:05
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-025Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. oktober 2011
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2011-026

År: 2011
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 347
Arbeidstakerorganisasjon: Naturviterne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Fjellstyresamband
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2011
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.11.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. november 2011
Plassoppsigelse antall: 41
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 24. november 2011
Krav om avsluttet mekling: 9. november 2011
Meklingsfrist: 25.11.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.11.2011 kl. 19:45
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2011-026mtebokogforslag.pdf

Sak 2011-027

År: 2011
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Kopinor
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Forhandlinger om mønsteravtale
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Åndsverkloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.11.2011
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 6. og 7. desember 2011
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 07.12.2011 kl. 21:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter har tatt forbehold om styrebehandling.
Riksmeklerens møtebok: 2011-027mtebokogavtale.pdf

Sak 2011-028

År: 2011
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: ScanNor Flygeforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pilotavtalen, avtalenr. 494
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.11.2011
Plassoppsigelse utløp: 13. desember 2011 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 29. november 2011
Plassoppsigelse antall: 200 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 13. desember 2011
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist: 14.12.2011 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.12.2011 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Tilbake til Riksmeklinger