Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2012-001

År: 2012
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Verkstedoverenskomsten, Teko-overenskomsten, Teknologi- og Dataoverenskomsten og Nexansoverenskomsten
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. Thon Hotel Opera, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.03.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. mars 2012
Plassoppsigelse antall: 23991. Omfatter også 1338 medlemmer som overføres fra FOB til VO pr. 29. mars 2012. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 3358 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 10. april 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 14. april 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 25329. Plassfratredelsen omfatter også 3358 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 29. og 30. mars, og 10., 11., 12., 13. og 14. april 2012
Krav om avsluttet mekling: 10. april 2012
Meklingsfrist: 15.04.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2012 kl. 12:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist 10. mai 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-001Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. mai 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Riksmeklerens forslag ble vedtatt.

Sak 2012-002

År: 2012
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Fellesoverenskomsten for Byggfag
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.03.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. mars 2012
Plassoppsigelse antall: 18861. Plassoppsigelsen omfatter også 2695 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 12. april 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 16. april 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 14828. Plassfratredelsen omfatter også 2695 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Mekling berammet: 11. og 16. april 2012
Krav om avsluttet mekling: 12. april 2012
Meklingsfrist: 17.04.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.04.2012 kl. 02:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Begge parter anbefalte forhandlingsløsningen og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 10. mai 2012 kl.12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-002Mtebokmedvedlegg.pdf
Svarfrist: 10. mai 2012 kl.12.00.
Avstemmingsresultat: Riksmeklerens forslag ble vedtatt.

Sak 2012-003

År: 2012
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for Byggeindustrien
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.03.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. mars 2012
Plassoppsigelse antall: 6126. Plassoppsigelsen omfatter også 194 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 16. april 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 20. april 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 5932. Plassfratredelsen omfatter også 194 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 19. og 20. april 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. april 2012
Meklingsfrist: 21.04.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.04.2012 kl. 08:30
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 10. mai 2012 kl.12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-003Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 10. mai 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Riksmeklerens forslag ble vedtatt.

Sak 2012-004

År: 2012
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: YS/Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Verkstedoverenskomsten
Mekler: Kari Gjesteby og Nils-Henrik Mørch von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.03.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. mars 2012
Plassoppsigelse antall: Ca. 1700 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 10. april 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 14. april kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 1582 medlemmer. Fra mandag 16. april 2012 kl. 24.00: 32 medlemmer.
Mekling berammet: 11., 13. og 14. april 2012
Krav om avsluttet mekling: 10. april 2012
Meklingsfrist: 15.04.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.04.2012 kl. 13:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver anbefalte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til rådgivende uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 10. mai 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-004Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. mai 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Riksmeklerens forslag ble godkjent.

Sak 2012-005

År: 2012
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Riksavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.03.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. mars 2012
Plassoppsigelse antall: 6941. Plassoppsigelsen omfatter også 208 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 14. april 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 18. april 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 2323. Plassfratredelsen omfatter også 30 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 13., 17. og 18. april 2012
Krav om avsluttet mekling: 14. april 2012
Meklingsfrist: 19.04.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.04.2012 kl. 08:15
Resultat: Mekleren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning. Svarfrist ble satt til torsdag 10. mai 2012 kl 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-005Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Torsdag 10. mai 2012 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Riksmeklerens forslag ble vedtatt

Sak 2012-006

År: 2012
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Håndverk
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffavtale for frisører
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.04.2012
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 22. april 2012
Plassoppsigelse antall: 495 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 9. mai 2012
Plassfratredelse antall: 31 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 11. mai 2012: 20 medlemmer.
Mekling berammet: 7. og 8. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 3. mai 2012
Meklingsfrist: 09.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.05.2012 kl. 01:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 5. juni 2012 kl. 12.00. Meklingen ble avsluttet 9.5.2012 kl 01.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-006Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 5. juni 2012 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-007

År: 2012
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Bryggerier, Mineralvann- og Tobakksfabrikker
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.04.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 26. april 2012
Plassoppsigelse antall: 1640 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. mai 2012
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 04.05.2012 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2012-008

År: 2012
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Renholdsbedrifter
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.04.2012
Plassoppsigelse utløp: 10. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 26. april 2012
Plassoppsigelse antall: 4780 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 263 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 7. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 16. mai 2012 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 387 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 44 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 21. mai kl 06.00: 1978 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 95 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 14. og 15. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 7. mai 2012
Meklingsfrist: 16.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.05.2012 kl. 06:30
Resultat: Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2012-008Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 15. juni 2012

Sak 2012-009

År: 2012
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 3378 medlemmer
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2012 kl. 02:30
Resultat: Arbeidstakerorganisasjonene fant ikke å ville fortsette meklingen etter utløpstidspunkt kl 24.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-009Mtebok.pdf
Avstemmingsresultat: Forslag etter streik: Godkjent

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2012
Streik antall: 3378 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 01.06.2012
Mekling avsluttet: 02.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. LO Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. YS Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. Unio forkastet forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-009Mteboketterstreikogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 02.06.2012

Sak 2012-010

År: 2012
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: Ca. 1500 medlemmer
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 14. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2012 kl. 02:30
Resultat: Arbeidstakerorganisasjonene fant ikke å ville fortsette meklingen etter utløpstidspunkt kl 24.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-010Mtebok.pdf
Avstemmingsresultat: Forslag etter streik: Godkjent

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2012
Streik antall: ca. 1500 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 01.06.2012
Mekling avsluttet: 02.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. LO Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. YS Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. Unio forkastet forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-010Mteboketterstreikogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 02.06.2012

Sak 2012-011

År: 2012
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 30179 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 24. mai 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 2200 medlemmer
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2012 kl. 00:00
Resultat: Arbeidstakerorganisasjonene fant ikke å ville fortsette meklingen etter utløpstidspunkt kl 24.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-011Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2012
Streik antall: 2200 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 01.06.2012
Mekling avsluttet: 07.06.2012 kl. 17:00
Resultat: Etter frivillig mekling 1. og 2. juni 2012: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. LO Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. YS Stat sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 15.00. Unio forkastet forslaget. Etter frivillig mekling 7. juni 2012: Mekler la frem vedlagte forslag til enighetsprotokoll som begge parter undertegnet.
Riksmeklerens møtebok: 2012-011Mteboketterstreikogforslag.pdf
Vedlegg 1: 2012-011Mtebokogenighetsprotokoll.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 07.06.2012

Sak 2012-012

År: 2012
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: ca. 3000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012
Plassfratredelse antall: 390 medlemmer
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.06.2012 kl. 04:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-012Mtebokogforslag.pdf

Sak 2012-013

År: 2012
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: LO Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon, EL og IT forbundet og Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: Fagforbundet 160.794 medl., FO 11.542 medl., Skolens Landsforbund 3199 medl., Musikernes Fellesorganisasjon 2461 medl., EL og IT forbundet 144 medl. og Fellesforbundet 14 medl.
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse 24. mai 2012
Plassfratredelse antall: Mfo: 45 medlemmer, Fagforbundet: 9.491 medlemmer, EL&IT Forbundet: 7 medlemmer, Skolenes landsforbund: 43 medlemmer og Fellesorganisasjonen: 137 medlemmer.Fra 29. mai 2012: Fellesorganisasjonen: 80 medlemmer, EL&IT Forbundet: 3 medlemmer, Fagforbundet: 14738 medlemmer, Skolenes Landsforbund: 165 medlemmer, Mfo: 15 medlemmer.
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2012 kl. 04:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-013Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2012
Streik antall: 9723 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 30. mai: Skolenes landsforbund: 142 medlemmer, Mfo: 5 medlemmer. Fra 31. mai 2012: EL&IT Forbundet: 1 medlem. Fra 4. juni 2012: Skolenes landsforbund: 6 medlemmer. Fra 6. juni 2012: EL&IT Forbundet: 41 medlemmer, Skolenes landsforbund: 1 medlem, FO: 54 medlemmer, MFO: 6 medlemmer, Fagforbundet: 6142 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 05.06.2012 kl. 21:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 5. juli 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-013Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.06.2012

Sak 2012-014

År: 2012
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Skolelederforbundet, Parat, Bibliotekarforbundet, Det Norske Maskinistforbund, Lærernes Yrkesforbund og STAFO.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 35. 000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 24. mai 2012 kl. 07.00.
Plassfratredelse antall: Parat: 113 medlemmer, Bibliotekarforbundet: 13 medlemmer, Delta: 331 medlemmer, Stafo: 7 medlemmer, Skolelederforbundet: 5 medlemmer og Det Norske Maskinistforbund: 19 medlemmer. Fra 31. mai 2012: Delta: 422 medlemmer.
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2012 kl. 04:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-014Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2012
Streik antall: 488 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 9. juni 2012: Delta: 291 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 05.06.2012 kl. 21:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 5. juli 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-014Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.06.2012

Sak 2012-015

År: 2012
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen og Forskerforbundet.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 123 400 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012
Plassfratredelse antall: 5726 medlemmer
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2012 kl. 04:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-015Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2012
Streik antall: 5726 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 05.06.2012 kl. 21:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 5. juli 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-015Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.06.2012

Sak 2012-016

År: 2012
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon - NITO.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 17600 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 2. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2012 kl. 04:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-016Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 05.06.2012 kl. 21:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 5. juli 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-016Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.06.2012

Sak 2012-017

År: 2012
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 313
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Speditørtariffen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: 931 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 37 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 13. mai 2012
Plassfratredelse antall: 469 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2012
Meklingsfrist: 13.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2012 kl. 03:30
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Begge parter sender forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-017Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 8. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-018

År: 2012
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Rammeavtale om fastlønnsystem
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: 231 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 13. mai 2012
Plassfratredelse antall: 81 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2012
Meklingsfrist: 13.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2012 kl. 02:50
Resultat: Megleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2012-018Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 8. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-019

År: 2012
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Havnetariffen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: 15 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2012
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 13.05.2012 kl. 03:30
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Begge parter sender forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-019Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 8. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-020

År: 2012
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Schenkeravtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: 553 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 13. mai 2012
Plassfratredelse antall: 535 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2012
Meklingsfrist: 13.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2012 kl. 03:30
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Begge parter sender forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-020Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 8. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger