Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2012-021

År: 2012
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og transportindustriends Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sør- og Nord-Norge avtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: 61 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 13. mai 2012
Plassfratredelse antall: 19 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2012
Meklingsfrist: 13.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.05.2012 kl. 02:50
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2012-021Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 8. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-022

År: 2012
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL&IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Teknologi
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Landsoverenskomsten for Elektrofagene
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.04.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 27. april 2012
Plassoppsigelse antall: 11974 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 533 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 16. mai 2012 - kl. 07.00
Plassfratredelse antall: 1672 medlemmer. Omfatter også 72 medlemmer i andre NHO-bedrifter, og 61 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 14. og 15. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 11. mai 2012
Meklingsfrist: 16.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.05.2012 kl. 06:20
Resultat: Mekleren la frem forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker sender til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-022Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2012
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-023

År: 2012
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: KAH Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo Kommunes Tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2012
Plassoppsigelse antall: Fagforbundet 15.719, Fellesorganisasjonen 1.451, Musikernes Fellesorganisasjon 227, Skolenes Landsforbund 332.
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: Fagforbundet: 1.853 medlemmer, Skolenes landsforbund: 10 medlemmer, Fellesorganisasjonen: 84 medlemmer og MFO: 2 medlemmer. Fra 5. juni 2012: Skolenes landsforbund: 5 medlemmer, Fellesorganisasjonen: 11 medlemmer. Fra 6. juni 2012: MFO: 7 medlemmer. Fra 11. juni 2012: Fellesorganisasjonen 46 medlemmer.
Mekling berammet: 2., 21., 22. og 23. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 19:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-023Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Torsdag 28. juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 06.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Meklingen kom i stand etter at KAH i meklingen som ble avsluttet 30. mai 2012 meddelte at de anbefalte forslaget, men FO, MFO og SL meddelte at de ikke aksepterte forslaget. Disse tre forbundene har deretter vært i streik. Mekleren framla i den nye meklingen forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Alle partene meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 28. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-023mtebokogforslagetterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2012

Sak 2012-024

År: 2012
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund og Lærernes Yrkesforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 1300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012
Plassfratredelse antall: Parat: 32 medlemmer, Bibliotekarforbundet: 3 medlemmer, Det norske maskinistforbund: 27 medlemmer, Delta: 23 medlemmer og Skolelederforbundet: 2 medlemmer.
Mekling berammet: 2., 21., 22. og 23. mai
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 07:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-024Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 31.05.2012
Streik antall: 87 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 7. juni 2012: Delta: 40 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 06.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Mekleren framla i den nye meklingen forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 28. juni 2012 kl. 12.00. Resultat: Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2012-024Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2012

Sak 2012-025

År: 2012
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet, Akademikerforbundet og Det Norske Diakonforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca 10.000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 547 medlemmer
Mekling berammet: 2., 21., 22. og 23. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 07:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-025Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 30.05.2012
Streik antall: 547 medlemmer etter kl. 12.00 30. mai 2012
Streik opptrapping: Fra 5. juni kl. 06.00: 545 medlemmer
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 06.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Mekleren framla i den nye meklingen forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 28. juni 2012 kl. 12.00. Resultat: Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2012-025Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2012

Sak 2012-026

År: 2012
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Forening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon-NITO og Den Norske Jordmorforening.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca 2.200 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 2., 21., 22. og 23. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 19:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-026Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Torsdag 28. juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-027

År: 2012
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileier-Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 690 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 50 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Mottatt 29. mai 2012: 9 medlemmer. Omfatter også 3 medlemmeri bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forb
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2012 og 6. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 21. mai 2012 fra arbeidstidens begynnelse Mottatt 6. juni 2012: 14. juni 2012 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 174 medlemmer. Fra 24. mai: 170 medlemmer. Fra 14. juni 2012: 9 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 3 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2012 og 11. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 11. mai 2012 og 6. juni 2012
Meklingsfrist: 21.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2012 kl. 22:00
Resultat: Partene besluttet å ta en pause i meklingen frem til mandag 11.06.2012 med nytt fristutløp som ble satt til kl. 24.00. Under meklingen den 11.juni 2012 nådde partene - med meklers mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-027Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2012-027Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 29. juni 2012 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-028

År: 2012
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportoverenskomsten - avtale 377 og Bussbransjeavtalen - avtale 501
Mekler: Nils Dalseide, avtale 501 og Carl Petter Martinsen, avtale 377
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 4881 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 76 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Mottatt 29. mai 2012 for avtale 377, gods: 14 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2012 og for avtale 377, gods: 6. juni 2012.
Plassfratredelse iverksettelse: 21. mai 2012 ved arbeidstidens begynnelse. For avtale 377, gods: 14. juni 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 786 medlemmer. Fra 24. mai 1009 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 57 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområdet. Fra 14. juni 2012: For avtale 377, gods: 14 medlemmer.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2012 og 11. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 11. mai 2012 og 6. juni 2012
Meklingsfrist: 21.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2012 kl. 22:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00. Under meklingen 11.juni 2012 nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-028Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Vedlegg 1: 2012-028Mtebokogforhandlingslsning11.06.12.pdf
Svarfrist: 20. juni 2012 kl. 12.00 og 29 juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Bussbransjeavtalen: Godkjent. Transportoverenskomsten: Godkjent.

Sak 2012-029

År: 2012
Saknr: 029

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5, Nettbuss / Borg Buss
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca 1020 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 21. mai 2012 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 337 medlemmer. Fra 24. mai: 74 medlemmer.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 11. mai 2012
Meklingsfrist: 21.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2012 kl. 03:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-029Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 20. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-030

År: 2012
Saknr: 030

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5 Nettbuss
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 2588 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 21. mai 2012 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 429 medlemmer. Fra 24. mai: 687 medlemmer
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 11. mai 2012
Meklingsfrist: 21.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2012 kl. 03:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-030Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 20. juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-031

År: 2012
Saknr: 031

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bussbransjeavtalen og Transportoverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide, bussbransjeavtalen og Carl Petter Martinsen, transportoverenskomsten
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 4983 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 203 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 21. mai 2012 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 676 medlemmer. Omfatter også 49 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 24. mai: 914 medlemmer.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2012 og 11. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 11. mai 2012
Meklingsfrist: 21.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2012 kl. 22:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som de vil sende ut til avstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. juni 2012 kl. 12.00. Under meklingen 11. juni 2012 nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-031Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Vedlegg 1: 2012-031Mtebokogforhandlingslsning11.06.12.pdf
Svarfrist: 20. juni 2012 kl. 12.00 og 29. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Bussbransjeavtalen: Godkjent. Transportoverenskomsten: Godkjent.

Sak 2012-032

År: 2012
Saknr: 032

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileier-forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsbilavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 249 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 51 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 21. mai 2012 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 120 medlemmer. Omfatter også 51 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 24. mai: 25 medlemmer.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2012 og 11. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 11. mai 2012
Meklingsfrist: 21.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2012 kl. 22:00
Resultat: Partene besluttet å ta en pause i meklingen frem til mandag 11.06.2012 med nytt fristutløp som ble satt til kl. 24.00. Under meklingen 11. 06. 2012 nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00
Riksmeklerens møtebok: 2012-032Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2012-032Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 29. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-033

År: 2012
Saknr: 033

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Asfaltarbeid og veivedlikehold
Mekler: Inger-Johanne Sletner
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 365 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 25. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mai 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 365 medlemmer
Mekling berammet: 30. og 31. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 25. mai 2012
Meklingsfrist: 01.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 12:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2012-033Mtebokogprotokoll.pdf

Sak 2012-034

År: 2012
Saknr: 034

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold
Mekler: Inger-Johanne Sletner
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 29. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 1375 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 97 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 24. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 01. juni 2012 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 766 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 97 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 6. juni 2012: 604 medlemmer.
Mekling berammet: 30. og 31. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 24. mai 2012
Meklingsfrist: 01.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 12:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til den forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2012-034Mtebokogprotokoll.pdf

Sak 2012-035

År: 2012
Saknr: 035

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norwegian Pilotforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pilotavtalen Norwegian
Mekler:
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 580 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Partene har, før mekling, kommet til enighet om en forhandlingsløsning vedrørerende tariffavtalen. Partene er enige om at plassoppsigelsen kan trekkes.

Sak 2012-036

År: 2012
Saknr: 036

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Vekteroverenskomsten
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10 mai 2012
Plassoppsigelse antall: 469 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 24. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mai 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 280 medlemmer. Fra 4. juni: 84 medlemmer.
Mekling berammet: 30. og 31. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 24. mai 2012
Meklingsfrist: 01.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2012 kl. 14:10
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-036Mtebokogforslag.pdf

Sak 2012-037

År: 2012
Saknr: 037

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag, EL&IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 3 Avinor
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 9. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 1230 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 31. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 9. juni 2012 kl. 08.00
Plassfratredelse antall: 176 medlemmer. Fra 11. juni 2012 kl. 07.00: NTL: 70 medlemmer. Fra 13. juni 2012 kl. 08.00: 104 medlemmer.
Mekling berammet: 7. og 8. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2012
Meklingsfrist: 09.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.06.2012 kl. 05:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og sender det til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-037Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 29. juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-038

År: 2012
Saknr: 038

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Vekteroverenskomsten
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 29. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 10. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 4055 medlemmer. Omfatter også 96 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler, eller andre arbeidsgiverorganisasjoner som følger avtalen uten å være hovedpart i overenskomsten.
Plassfratredelse mottatt: 24. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 1. juni kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 1797 medlemmer. Fra 4. juni 2012: 1189 medlemmer. Fra 6. juni 2012: 439 medlemmer.
Mekling berammet: 30. og 31. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 24. mai 2012
Meklingsfrist: 01.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2012 kl. 13:50
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-038Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 01.06.2012
Streik antall: 1797 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 08.06.2012
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 08.06.2012

Sak 2012-039

År: 2012
Saknr: 039

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: El & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Teknologi
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Heisfaget
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 15. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 651 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 12. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 19. juni 2012 - kl. 07.00
Plassfratredelse antall: 59 medlemmer
Mekling berammet: 18. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 12. juni 2012
Meklingsfrist: 19.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.06.2012 kl. 04:45
Resultat: Arbeidsgiverens representanter meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstakernes representanter meddelte at de anbefalte forslaget og sender det til avstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2012-039Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 1. september 2012
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-040

År: 2012
Saknr: 040

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flytekniker Organisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flyteknikeroverenskomsten
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 24. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 479 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 8. juni 2012 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 474 medlemmer
Mekling berammet: 7. og 8. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 4. juni 2012
Meklingsfrist: 09.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.06.2012 kl. 02:10
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-040Mtebokogforslag.pdf

Tilbake til Riksmeklinger