Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2012-041

År: 2012
Saknr: 041

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Studentsamskipnader i LOS
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 25. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 414 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 17. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 23. august 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 259 medlemmer.
Mekling berammet: 21. og 22. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 17. august 2012
Meklingsfrist: 23.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.08.2012 kl. 00:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre, Svarfrist ble satt til 17. september 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-041Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. september 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-042

År: 2012
Saknr: 042

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Forbundet for Ledelse og Teknikk
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst 198 FLT Tekniske Funksjonærer
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 6175 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 20. juni 2012 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 2593 medlemmer
Mekling berammet: 18. og 19. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 15. juni 2012
Meklingsfrist: 20.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.06.2012 kl. 10:50
Resultat: Arbeidsgiver anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang. arbeidstaker anbefalte forslaget og sender det ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2012-042Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. august 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-043

År: 2012
Saknr: 043

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overnskomstområde 1, Orkestre og Teater
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 700 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 25. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 2. juni 2012 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer
Mekling berammet: 1. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 25. mai 2012
Meklingsfrist: 02.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2012 kl. 19:15
Resultat: Partene nådde frem til en forhandlingsløsning. Resultatet av forhandlingene følger som vedlegg til møteboka. Forhandlingsresultatet sendes ut til uravstemming med frist 29. juni 2012. Resultatet av uravstemmingen sendes til Riksmekleren samme dag innen kl. 12.00
Riksmeklerens møtebok: 2012-043Mtebok.pdf
Svarfrist: 29. juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-044

År: 2012
Saknr: 044

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Landsoverenskomst for Studentskipnade
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 15. mai
Plassoppsigelse antall: 123 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 17. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 23. august 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 28 medlemmer
Mekling berammet: 21. og 22. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 17. august 2012
Meklingsfrist: 23.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.08.2012 kl. 00:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre, Svarfrist ble satt til 17. september 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-044Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. september 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-045

År: 2012
Saknr: 045

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Landsavtalen mellom LFF og Virke
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 15. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 241 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 5. juni 2012. kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 241 medlemmer.
Mekling berammet: 5. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2012
Meklingsfrist: 06.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2012 kl. 18:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-045mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 22. juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-046

År: 2012
Saknr: 046

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Utdanningsforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Landsoverenskomsten for Studentsamskipnadene
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 1. mai 2012
Forbud nedlagt/sendt: 16. mai 2012
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 20. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. august 2012
Plassfratredelse antall: 1 medlem
Mekling berammet: 21. og 22. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 20. august 2012
Meklingsfrist: 23.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.08.2012 kl. 00:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre, Svarfrist ble satt til 17. september 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-046Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. september 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-047

År: 2012
Saknr: 047

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 7 NSB
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 4349 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 5. juni 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 35 medlemmer.
Mekling berammet: 4. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 30. mai 2012
Meklingsfrist: 05.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2012 kl. 02:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker vil ta forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-047Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-048

År: 2012
Saknr: 048

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 324
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Forsvarsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret.
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 1305 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 8. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 1305 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 8. juni 2012
Meklingsfrist: 13.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.06.2012 kl. 23:45
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-048Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 29. juni 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-049

År: 2012
Saknr: 049

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Butikkoverenskomsten
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. mai
Plassoppsigelse antall: 382 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 151 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 10. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 18. august 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 206 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 57 medlemmer i bedrifter som er bundet opp av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 16. og 17. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 10. august 2012
Meklingsfrist: 18.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.08.2012 kl. 04:00
Resultat: Riksmekleren framla forslag med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Arbeidstaker sender forslaget til utavstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-049Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. september 2012 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-050

År: 2012
Saknr: 050

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Parkering
Mekler: Nils-Henrik Mørch von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 105 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 6 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder
Plassfratredelse mottatt: 7. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni 2012 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 59 medlemmer
Mekling berammet: 11. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 7. juni 2012
Meklingsfrist: 12.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.06.2012 kl. 02:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til senest 6. juli 2012.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. juli 2012
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-051

År: 2012
Saknr: 051

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Verkstedsoverenskomsten
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 20. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 135 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 8. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2012 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 38 medlemmer. Fra 19. juni 2012 kl. 24.00: 90 medlemmer.
Mekling berammet: Fredag 15. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 8. juni 2012
Meklingsfrist: 16.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2012 kl. 21:10
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-051Mtebokogforslag.pdf

Sak 2012-052

År: 2012
Saknr: 052

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Energi Norge
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Energioverenskomsten
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 5176 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 22. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 29. juni 2012 kl. 07.00
Plassfratredelse antall: 463 medlemmer.
Mekling berammet: 27. og 28. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 22. juni 2012
Meklingsfrist: 29.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.06.2012 kl. 01:00
Resultat: Arbeidsgiverens representanter meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstakernes representanter meddelte at de anbefalte forslaget og sender det til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2012-052Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 1. september 2012
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-053

År: 2012
Saknr: 053

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for kjemisk teknisk industri (avtale nr. 106)
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 2582 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 580 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 15. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 20. juni 2012 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 943 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 131 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 18. og 19. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 15. juni 2012
Meklingsfrist: 20.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.06.2012 kl. 03:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag.pdf

Sak 2012-054

År: 2012
Saknr: 054

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for kjemisk teknisk industri
Mekler:
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 246 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: Se sak 2012-053
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat:

Sak 2012-055

År: 2012
Saknr: 055

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeoverenskomsten - sokkel (Overenskomst 284)
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 270 medlemmer. Mottatt 4. juni 2012 fra OLF: 2474 ansatte.
Plassfratredelse mottatt: 19. juni 2012. Fra OLF: 5. juli 2012.
Plassfratredelse iverksettelse: 23. juni 2012 kl. 24.00. Fra OLF: 9. juli 2012 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 270 medlemmer. Fra OLF: ca. 2250 medlemmer av SAFE.
Mekling berammet: 22. og 23. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 19. juni 2012
Meklingsfrist: 24.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.06.2012 kl. 03:30
Resultat:
Riksmeklerens møtebok: 2012-055Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.06.2012
Streik antall: 270 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 09.07.2012
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.07.2012

Sak 2012-056

År: 2012
Saknr: 056

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkeloverenskomsten (avtale 271)
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 98 medlemmer. Mottatt 4. juni 2012 fra OLF: 801 ansatte.
Plassfratredelse mottatt: 19. juni 2012. Fra OLF: 5. juli 2012.
Plassfratredelse iverksettelse: 23. juni 2012 kl. 24.00. Fra OLF: 9. juli 2012 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 98 medlemmer. Fra OLF: ca. 705 medlemmer av Lederne.
Mekling berammet: 22. og 23. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 19. juni 2012
Meklingsfrist: 24.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.06.2012 kl. 03:30
Resultat:
Riksmeklerens møtebok: 2012-056Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.06.2012
Streik antall: 98 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 09.07.2012
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.07.2012

Sak 2012-057

År: 2012
Saknr: 057

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Parkeringsoverenskomsten
Mekler: Nils-Henrik Mørch von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 10 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni 2012
Plassfratredelse antall: 10 medlemmer
Mekling berammet: 11. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 4. juni 2012
Meklingsfrist: 12.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.06.2012 kl. 02:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker svarer senest 6. juli 2012.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. juli 2012
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-058

År: 2012
Saknr: 058

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Operatøravtalen, avtale nr. 129
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 296 medlemmer. Mottatt 4. juni 2012 fra OLF: 2563 ansatte.
Plassfratredelse mottatt: 19. juni 2012. Fra OLF: 5. juli 2012.
Plassfratredelse iverksettelse: 23. juni 2012 kl. 24.00. Fra OLF: 9. juni 2012 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 296 medlemmer. Fra OLF: ca. 2300 medlemmer av Industri Energi.
Mekling berammet: 22. og 23. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 19. juni 2012
Meklingsfrist: 24.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.06.2012 kl. 03:30
Resultat:
Riksmeklerens møtebok: 2012-058Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.06.2012
Streik antall: 296 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 09.07.2012
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.07.2012

Sak 2012-059

År: 2012
Saknr: 059

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Forpleiningsavtalen, avtale nr. 123
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 44 medlemmer. Mottatt 4. juni 2012 fra OLF: 677 ansatte.
Plassfratredelse mottatt: 19. juni 2012. Fra OLF: 5. juli 2012.
Plassfratredelse iverksettelse: 23. juni 2012 kl. 24.00. Fra OLF: 9. juli 2012 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 44 medlemmer. Fra OLF: ca. 640 medlemmer av Industri Energi.
Mekling berammet: 22. og 23. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 19. juni 2012
Meklingsfrist: 24.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.06.2012 kl. 03:30
Resultat:
Riksmeklerens møtebok: 2012-059Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.06.2012
Streik antall: 44 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 09.07.2012
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.07.2012

Sak 2012-060

År: 2012
Saknr: 060

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Samfo
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for Virksomheter i Boligsamvirke
Mekler: Nils-Henrik Mørch von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 31. mai 2012
Plassoppsigelse antall: 364 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 21. august 2012
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Tilbake til Riksmeklinger