Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2012-061

År: 2012
Saknr: 061

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: EL&IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Overenskomst for IT Serviceelektronikk Bransjen
Mekler: Inger-Johanne Sletner
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.06.2012
Plassoppsigelse utløp: 31.03.2012
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 318 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 26. juni 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 120 medlemmer
Mekling berammet: 26.juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 21. juni 2012
Meklingsfrist: 27.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.06.2012 kl. 18:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-061Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 1. september 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-062

År: 2012
Saknr: 062

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. juni 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 200 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 25. og 26. september 2012
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 27.09.2012 kl. 00:03
Resultat: Stilt i bero. Forhandlingsløsning etter mekling.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-063

År: 2012
Saknr: 063

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 31 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 25. og 26. september 2012
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 27.09.2012 kl. 00:03
Resultat: Stilt i bero

Sak 2012-064

År: 2012
Saknr: 064

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 168 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. september 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 27. september 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 50 medlemmer
Mekling berammet: 25. og 26. september 2012
Krav om avsluttet mekling: 21. september 2012
Meklingsfrist: 27.09.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.09.2012 kl. 03:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-064Mtebok.pdf
Avstemmingsresultat: Forslag etter streik: Godkjent

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.09.2012
Streik antall: 50 medlemmer
Streik opptrapping: 8. oktober 2012: 37 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.10.2012
Mekling avsluttet: 05.10.2012 kl. 14:30
Resultat: Mekleren femla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 2.11.12 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-064Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.10.2012

Sak 2012-065

År: 2012
Saknr: 065

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 12. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 2294 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. september 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 27. september 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 405 medlemmer.
Mekling berammet: 25. og 26. september 2012
Krav om avsluttet mekling: 21. september 2012
Meklingsfrist: 27.09.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.09.2012 kl. 03:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-065Mtebok.pdf
Avstemmingsresultat: Forslag etter streik: Godkjent

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.09.2012
Streik antall: 405 medlemmer.
Streik opptrapping: 3.oktober 2012: 5 medlemmer. 8. oktober 2012: 479 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.10.2012
Mekling avsluttet: 05.10.2012 kl. 14:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 2.11.12 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-065Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.10.2012

Sak 2012-066

År: 2012
Saknr: 066

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Helikopteransattes Forbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst 281
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 725 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 22. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 28. juni 2012 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 200 medlemmer
Mekling berammet: 26. og 27. juni 2012
Krav om avsluttet mekling: 22. juni 2012
Meklingsfrist: 28.06.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.06.2012 kl. 20:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-066Mtebokogforslag.pdf

Sak 2012-067

År: 2012
Saknr: 067

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Kiosk Bensin Service (Bensinforhandlernes Bransjeforening)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bensinstasjonsoverenskomsten
Mekler: Nils-Henrik Mørch von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 287 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 130 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 24. september 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 29. september 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 181 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 22 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 27. og 28. september 2012
Krav om avsluttet mekling: 24. september 2012
Meklingsfrist: 29.09.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.09.2012 kl. 14:15
Resultat: Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte resultatet. Arbeidstaker sender protokollen ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 19. oktober 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-067Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 19. oktober 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-068

År: 2012
Saknr: 068

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygelederforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 3 Avinor
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 533 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27. juni 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 2. juli 2012 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 4 medlemmer. Fra 4. juli 2012: 6 medlemmer.
Mekling berammet: 30. juni og 1. juli 2012
Krav om avsluttet mekling: 27. juni 2012
Meklingsfrist: 02.07.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.07.2012 kl. 04:10
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiverne meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget og vil legge det fram for sine medlemmer.
Riksmeklerens møtebok: 2012-068Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 3. juli 2012 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-069

År: 2012
Saknr: 069

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 347
Arbeidstakerorganisasjon: Naturviterne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Fjellstyresamband
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2012
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 50 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 28. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Lørdag 1. september 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 50 medlemmer
Mekling berammet: 30. og 31. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 28. august 2012
Meklingsfrist: 01.09.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.08.2012 kl. 14:45
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken.
Riksmeklerens møtebok: 2012-069Mtebokogforhandlingslsning.pdf

Sak 2012-070

År: 2012
Saknr: 070

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: 477 - Miljøbedrifter i Norge
Mekler: Inger-Johanne Sletner
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 203 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 39 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 15. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 24. august 2012.
Plassfratredelse antall: 203 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 39 medlemmer i bedrifter som er bundet opp av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 23. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 15. august 2012
Meklingsfrist: 24.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.08.2012 kl. 01:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2012-070-mtebok-forslag.pdf
Svarfrist: 14. september 2012, kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-071

År: 2012
Saknr: 071

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pleie- og omsorgsoverenskomsten
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.06.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 727 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 17. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 22. august 2012 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 64 medlemmer. Fra 29. august 2012: 15 medlemmer.
Mekling berammet: 21. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 17. august 2012
Meklingsfrist: 22.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.08.2012 kl. 01:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2012-071Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 22.08.2012
Streik antall: 64 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 12. september 2012: 38 medlemmer. Fra 19. september 2012: 56 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 19.09.2012
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 19.09.2012

Sak 2012-072

År: 2012
Saknr: 072

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Miljøbedrifter i Norge (avtale 483)
Mekler: Inger-Johanne Sletner
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 56 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 27. august 2012
Plassfratredelse antall: 35 medlemmer
Mekling berammet: 23. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 21. august 2012
Meklingsfrist: 24.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.08.2012 kl. 01:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2012-072Mtebok+Forslag.pdf
Svarfrist: 14. september 2012, kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-073

År: 2012
Saknr: 073

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Landforpleiningsavtalen
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 120 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 31. august 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 120 medlemmer
Mekling berammet: 30. og 31. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 27. august 2012
Meklingsfrist: 01.09.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.09.2012 kl. 03:50
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka. Fellesforbundet sender forhandlingsresultatet ut til uravstemning med frist 27.09.2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-073Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 27. september 2012
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-074

År: 2012
Saknr: 074

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Landsorganisasjonen i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Maskinentreprenørenes Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for Miljøvirksomheter
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.06.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. juni 2012
Plassoppsigelse antall: 307 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. august 2012 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 231 medlemmer. Fra 28. august 2012: 31 medlemmer.
Mekling berammet: 23. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. august 2012
Meklingsfrist: 24.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.08.2012 kl. 23:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2012-074Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 14. september 2012, kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-075

År: 2012
Saknr: 075

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service, Abelia, BNL og LTL
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.07.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. juli 2012
Plassoppsigelse antall: 461 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 29 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Plassoppsigelse mottatt 8. august 2012 for 141 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 17. august 2012 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 339 medlemmer. Fra 21. august kl. 06.00: 263 medlemmer, og 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 15. og 16. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 8. august 2012
Meklingsfrist: 17.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.08.2012 kl. 00:15
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker aksepterte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-075Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 20. september 2012 kl 12.00

Sak 2012-076

År: 2012
Saknr: 076

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Vetco Gray Scandinavia AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2012
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.07.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. juli 2012
Plassoppsigelse antall: 205 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 20. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. august 2012 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 205 medlemmer.
Mekling berammet: 24. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 20. august 2012
Meklingsfrist: 25.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.08.2012 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2012-077

År: 2012
Saknr: 077

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: OLF
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Borebedriftsavtalen, KCA Deutag
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.07.2012
Plassoppsigelse utløp: 27. juli 2012
Forbud nedlagt/sendt: 16. juli 2012
Plassoppsigelse antall: 159 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 1. september 2012 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 159 medlemmer
Mekling berammet: 31. august og 1. september 2012
Krav om avsluttet mekling: 27. august 2012
Meklingsfrist: 02.09.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.09.2012 kl. 02:30
Resultat: Meklingen fant sted i i fellesmøter og særmøter. Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg 1 til møteboka. Begge parter meddelte at de godtok forslaget. Industri Energi framla to ensidige protokolltilførsler som vedlegg til møteboka som vedlegg 2.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok-forslag.pdf

Sak 2012-078

År: 2012
Saknr: 078

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sykepleierforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pleie- og omsorgsoverenskomsten
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.07.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. juli 2012
Plassoppsigelse antall: 187 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 17. august 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 22. august 2012 kl. 00.00.
Plassfratredelse antall: 187 medlemmer.
Mekling berammet: 21. august 2012
Krav om avsluttet mekling: 17. august 2012
Meklingsfrist: 22.08.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.08.2012 kl. 05:15
Resultat: Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning som ligger som vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker anbefalte forhandlingsløsningen. NSF vil sørge for videre relevant saksgang, med svarfrist 6. september 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-078Forhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 6. september 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-079

År: 2012
Saknr: 079

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: 457 Avisbudavtalen
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.09.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. september 2012
Plassoppsigelse antall: 1222 medlemmer. Mottatt 14.09.12: 1 medlem. Mottatt 19.09.12: 10 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Mottatt 14.09.12: 4 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 1187 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 24. september 2012
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2012
Meklingsfrist: 25.09.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.09.2012 kl. 23:55
Resultat: Riksmekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok-forslag.pdf
Svarfrist: 22. oktober 2012.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-080

År: 2012
Saknr: 080

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Luftfartsoverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.09.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. september 2012
Plassoppsigelse antall: 671 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 1. november 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 8. november 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 220 medlemmer
Mekling berammet: 6. og 7. november 2012
Krav om avsluttet mekling: 1. november 2012
Meklingsfrist: 08.11.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.11.2012 kl. 05:45
Resultat: Mekleren fremla forslag som er vedlagt møteboken som vedlegg 1. Arbeidsgiver godtok forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og sender det til uravstemning. Svarfrist ble satt til torsdag 29.11.12 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-080Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 29. november 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger