Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2012-081

År: 2012
Saknr: 081

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeserviceavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.09.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. september 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 360 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 1. og 2. oktober 2012
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.
Riksmeklerens møtebok: 2012-081Mtebok.pdf
Svarfrist: 17. oktober 2012
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-082

År: 2012
Saknr: 082

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norwegian Kabinforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart/Norwegian Air Shuttle ASA
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flykabinavtalen (avtalenr. 442)
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.09.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. september 2012
Plassoppsigelse antall: 1066 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. oktober 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 10. oktober 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 836 medlemmer.
Mekling berammet: 8. og 9. oktober 2012
Krav om avsluttet mekling: 5. oktober 2012
Meklingsfrist: 10.10.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.10.2012 kl. 02:20
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag.pdf

Sak 2012-083

År: 2012
Saknr: 083

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Bring Warehousing AS
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.09.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. september 2012
Plassoppsigelse antall: 25 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. oktober 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 15. oktober 2012 ved arbeidets begynnelse.
Plassfratredelse antall: 20 medlemmer.
Mekling berammet: 12. oktober 2012
Krav om avsluttet mekling: 5. oktober 2012
Meklingsfrist: 13.10.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.10.2012 kl. 23:10
Resultat: Mekleren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. YS Spekter forkastet forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-083Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 15.10.2012
Streik antall: 20 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 14.10.2012
Mekling avsluttet: 14.10.2012 kl. 23:30
Resultat: Mekleren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Spekter og YS Spekter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-083Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 14.10.2012

Sak 2012-084

År: 2012
Saknr: 084

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Sandefjord Lufthavn, Torp
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.10.2012
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 5. oktober 2012
Plassoppsigelse antall: 17 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. oktober 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. oktober 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 17 medlemmer
Mekling berammet: 23. oktober 2012
Krav om avsluttet mekling: 19. oktober 2012
Meklingsfrist: 24.10.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.10.2012 kl. 23:05
Resultat: Riksmekleren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Videre vedlegges protokoll av 23.10.2012 mellom lokale parter og erklæring fra Sandefjord Lufthavn AS. Begge parter anbefaler forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming. Arbeidsgiver sørger for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 9. november 2012, kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-084Mtebok-forslag.pdf
Svarfrist: 9. november 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-085

År: 2012
Saknr: 085

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Landsoverenskomsten mellom AAF og HK
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.10.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. oktober 2012
Plassoppsigelse antall: 1125 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. november 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 14. november 2012 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 263 medlemmer.
Mekling berammet: 12. og 13. november 2012
Krav om avsluttet mekling: 9. november 2012
Meklingsfrist: 14.11.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.11.2012 kl. 01:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 12. desember 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-085Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 12. desember 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-086

År: 2012
Saknr: 086

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: NHO 453 Norges Blindeforbund, Hero Norge AS, Aurora Kino IKS, Flyktningestiftelsen, Kino Sør, Norsk Mottaksdrift AS og Link AS.
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.10.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 16. oktober 2012
Plassoppsigelse antall: 362 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 12. november 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 17. november 2012 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 94 medlemmer
Mekling berammet: 15. og 16. november 2012
Krav om avsluttet mekling: 12. november 2012
Meklingsfrist: 17.11.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.11.2012 kl. 17:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-086Mtebokogforslag.pdf

Sak 2012-087

År: 2012
Saknr: 087

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 313
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Sildesalgslag SA
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for Norges Sildesalgslag SA
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.10.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 24. oktober 2012
Plassoppsigelse antall: 15 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. november 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 23. november 2012, ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 15 medlemmer
Mekling berammet: 22. november 2012
Krav om avsluttet mekling: 19. november 2012
Meklingsfrist: 23.11.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.11.2012 kl. 16:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2012-088

År: 2012
Saknr: 088

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: NOR registrerte skip i utenriksfart
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.10.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. oktober 2012
Plassoppsigelse antall: 1714 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. november 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 23. november 2012 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 52 medlemmer
Mekling berammet: 21. og 22. november 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. november 2012
Meklingsfrist: 23.11.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.11.2012 kl. 23:55
Resultat: Under meklingen kom partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2012-088Mtebok.pdf

Sak 2012-089

År: 2012
Saknr: 089

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 324
Arbeidstakerorganisasjon: Musikernes fellesorganisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Rikskonsertene
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Rikskonsertene
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.11.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. november 2012
Plassoppsigelse antall: Varierende
Plassfratredelse mottatt: 26. november 2012
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidets start fredag 30. november 2012
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 28. og 29. november 2012
Krav om avsluttet mekling: 26. november 2012
Meklingsfrist: 30.11.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.11.2012 kl. 14:45
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. desember 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-089Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 20. desember 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-090

År: 2012
Saknr: 090

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 327
Arbeidstakerorganisasjon: Norske Dansekunstnere
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Rikskonsertene
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Rikskonsertene
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.11.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. november 2012
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 26. november 2012
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 28. og 29. november 2012
Krav om avsluttet mekling: 26. november 2012
Meklingsfrist: 30.11.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.11.2012 kl. 14:45
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker vil ta forhandlingsløsningen til styrebehandling med anbefaling. Svarfrist ble satt til 7. desember 2012 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2012-090Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Svarfrist: 7. desember 2012 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2012-091

År: 2012
Saknr: 091

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og LFF
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.11.2012
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. november 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 109 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. januar 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 16. januar kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 103 medlemmer.
Mekling berammet: 16. januar 2013
Krav om avsluttet mekling: 9. januar 2013
Meklingsfrist: 17.01.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.01.2013 kl. 23:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2012-091Mtebokogforslag.pdf

Tilbake til Riksmeklinger