Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2013-001

År: 2013
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Air France og KLM
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Revisjon av tariffavtale mellom Air France og KLM og Luftfartens Funksjonærforening
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.01.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 17. januar 2013
Plassoppsigelse antall: 20 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 8. februar 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 14. februar 2013 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 20 medlemmer
Mekling berammet: 14. februar 2013
Krav om avsluttet mekling: 8. februar 2013
Meklingsfrist: 15.02.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.02.2013 kl. 01:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok.pdf

Sak 2013-002

År: 2013
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst for helikopterpiloter i Lufttransport AS
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.02.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. februar 2013
Plassoppsigelse antall: 24 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. februar 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Onsdag 20. februar 2013 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 22 medlemmer
Mekling berammet: 20. februar 2013
Krav om avsluttet mekling: 15. februar 2013
Meklingsfrist: 21.02.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.02.2013 kl. 17:45
Resultat: Ved meklerens mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om en ny tariffavtale. Begge parter meddelte at de var enige om innholdet til vedleggene til ny overenskomst, og ville ferdigstille disse senere.
Riksmeklerens møtebok: 2013-002Mtebok.pdf

Sak 2013-003

År: 2013
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flyekspedisjonsavtalen, nr 375
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.02.2013
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 13. februar 2013
Plassoppsigelse antall: 9 medlemmer. Utvidet plassoppsigelse mottatt 20. mars 2013 for 36 medlemmer. Plassoppsigelse for 1 medlem mottatt 27. mars 2013.
Plassfratredelse mottatt: 6. mars 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mars 2013 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: Mandag 11. mars 2013
Krav om avsluttet mekling: 6. mars 2013
Meklingsfrist: 12.03.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.03.2013 kl. 21:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 12. mars 2013.
Riksmeklerens møtebok: 2013-003Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 12.03.2013
Streik antall: 9 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 29. mars 2013 kl. 24.00: 7 medlemmer ved Svolvær Flyekspedisjon.Fra 11. april 2013 kl. 24.00: 13 medlemmer ved Vadsø og Vardø Flyekspedisjon Fra 15. april: 1 medlem ved Svolvær flyekspedisjon, 5 medlemmer ved Honningsvåg Flyakspedisjon og 8 medlemmer ved Mehavn Flyekspedisjon AS.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 11.04.2013
Mekling avsluttet: 11.04.2013 kl. 16:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene fortsatt ikke kom frem til enighet.
Riksmeklerens møtebok: 2013-003Mteboketter30dagerstreik.pdf
Forhandling avsluttet: 27.05.2013
Forhandlingsresultat: Det ble enighet mellom partene ved meklerens mellomkomst.
Forhandlingsprotokoll: 2013-003Mtebokogenighetsprotokoll.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 26.05.2013

Sak 2013-004

År: 2013
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: LO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Mellomoppgjøret 2013
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.03.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mars 2013
Plassoppsigelse antall: 155.985 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. april 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse - senest kl. 06.00 mandag 8. april 2013
Plassfratredelse antall: 15.560 medlemmer.
Mekling berammet: Lørdag 6. og søndag 7. april 2013
Krav om avsluttet mekling: 3. april 2013
Meklingsfrist: 08.04.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.04.2013 kl. 03:10
Resultat: Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget, og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2013-004Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. april 2013 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2013-005

År: 2013
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: YS
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Mellomoppgjøret 2013
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.03.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mars 2013
Plassoppsigelse antall: 16.000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. april 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 8. april 2013
Plassfratredelse antall: 1.479 medlemmer.
Mekling berammet: Lørdag 6. og søndag 7. april 2013
Krav om avsluttet mekling: 3. april 2013
Meklingsfrist: 08.04.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.04.2013 kl. 03:20
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget, og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2013-005Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. april 2013 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2013-006

År: 2013
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5 Nettbuss
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.03.2013
Plassoppsigelse utløp: 5. april 2013
Forbud nedlagt/sendt: 22. mars 2013
Plassoppsigelse antall: 2640 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. april 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 8. april 2013 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 689 medlemmer
Mekling berammet: 7. april 2013
Krav om avsluttet mekling: 3. april 2013
Meklingsfrist: 08.04.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.04.2013 kl. 03:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Begge partene anbefalte forslaget, og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2013-006Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. april 2013 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2013-007

År: 2013
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5 Nettbuss i Spekter
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.03.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mars 2013
Plassoppsigelse antall: Ca. 1450 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. april 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidets begynnelse mandag 8. april 2013
Plassfratredelse antall: 340 medlemmer
Mekling berammet: 7. april 2013
Krav om avsluttet mekling: 3. april 2013
Meklingsfrist: 08.04.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.04.2013 kl. 03:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Begge partene aksepterte forslaget, og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2013-007Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. april 2013 kl. 12.00.

Sak 2013-008

År: 2013
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Landsorganisasjonen i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: SAMFO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Mellomoppgjøret 2013
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.04.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 11. april 2013
Plassoppsigelse antall: 9.124 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 17. mai 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 22. mai 2013, ved arbeidstidens begynnelse - senest kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: ca 1406 medlemmer
Mekling berammet: 21. mai 2013
Krav om avsluttet mekling: 17. mai 2013
Meklingsfrist: 22.05.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2013 kl. 20:05
Resultat: Mekler fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver og arbeidstaker aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2013-008MtebokogForslag.pdf

Sak 2013-009

År: 2013
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Widerøe's Kabinforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Avtale 252 WF kabin
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.04.2013
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2013
Forbud nedlagt/sendt: 18. april 2013
Plassoppsigelse antall: 330 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. april 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse onsdag 8. mai 2013.
Plassfratredelse antall: 312 medlemmer
Mekling berammet: 7. mai 2013
Krav om avsluttet mekling: 30. april 2013
Meklingsfrist: 08.05.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.05.2013 kl. 02:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2013-009Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 08.05.2013
Streik antall: 312 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 11.05.2013
Forhandlingsresultat: Partene er enige om endringer i tariffavtalen "Avtale 252 WF kabin". Endringene fremgår av vedlegg 1
Forhandlingsprotokoll: 2013-009Mtebokogforslag.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 11.05.2013

Sak 2013-010

År: 2013
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Journalistavtalen for avis, Journalistavtalen for digitale medier, Journalistavtalen for etermedier og Journalistavtalen for ukepresse.
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.04.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. april 2013
Plassoppsigelse antall: ca 4.200 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 6. mai 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mai 2013 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 2201 medlemmer. Fra 15. mai 2013 kl. 00.00: 988 medlemmer.
Mekling berammet: 10. mai 2013
Krav om avsluttet mekling: 6. mai 2013
Meklingsfrist: 11.05.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.05.2013 kl. 00:00
Resultat: Mekleren fremla forslag som begge parter aksepterte.
Riksmeklerens møtebok: 2013-010-MtebokogForslag.pdf

Sak 2013-011

År: 2013
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 327
Arbeidstakerorganisasjon: Kopinor
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Departementenes servicesenter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Kopieringsavtale for statsadministrasjonen, Stortinget og Domstolene.
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Åndsverkloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 23. mai 2013
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 23.05.2013 kl. 17:00
Resultat: Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter. Mekleren fremla skisse som ikke ble godtatt av partenes representanter.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok.pdf

Sak 2013-012

År: 2013
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag og Musikernes Fellesorganisasjon.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Mellomoppgjøret 2013 - Overenskomstområde 6 NRK
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.05.2013
Plassoppsigelse utløp: 27. mai 2013
Forbud nedlagt/sendt: 8. mai 2013
Plassoppsigelse antall: 853 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 22. mai 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 28. mai 2013 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 763 medlemmer.
Mekling berammet: 27. mai 2013
Krav om avsluttet mekling: 22. mai 2013
Meklingsfrist: 28.05.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.05.2013 kl. 02:55
Resultat: Mekleren framla forslag som begge parter aksepterte.
Riksmeklerens møtebok: 2013-012Mtebokogforslag.pdf

Sak 2013-013

År: 2013
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: LSG Sky Chefs Norge AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: LSG Sky Chefs Norge AS
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.06.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. juni 2013
Plassoppsigelse antall: 35 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. juli 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 11. juli 2013 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 34 medlemmer
Mekling berammet: 11. juli 2013
Krav om avsluttet mekling: 5. juli 2013
Meklingsfrist: 12.07.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.07.2013 kl. 18:35
Resultat: Med meklerens mellomkomst kom partene under meklingen frem til en omforent løsning. Partenes enighetsdokument er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.
Riksmeklerens møtebok: 2013-013Mtebokogforslag.pdf

Sak 2013-014

År: 2013
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norwegian Pilotforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pilotavtalen, avtalenr. 495
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.10.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. oktober 2013
Plassoppsigelse antall: 620 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. oktober 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse den 4. november 2013.
Plassfratredelse antall: 603 medlemmer
Mekling berammet: 1., 2., og 3. november 2013
Krav om avsluttet mekling: 30. oktober 2013
Meklingsfrist: 03.11.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.11.2013 kl. 09:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Enighetsprotokoll er vedlagt møteboka som vedlegg 1.
Riksmeklerens møtebok: 2013-014Mtebokogforslag.pdf

Sak 2013-015

År: 2013
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: NOR registrerte skip i utenriksfart.
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.11.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. november 2013
Plassoppsigelse antall: 1752 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 29. november 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Kl. 06.00 tirsdag 10. desember 2013
Plassfratredelse antall: 27 medlemmer
Mekling berammet: 9. desember 2013
Krav om avsluttet mekling: 29. november 2013
Meklingsfrist: 10.12.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.12.2013 kl. 19:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2013-015Mtebok.pdf

Sak 2013-016

År: 2013
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: NOR registrerte skip i utenriksfart.
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.11.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. november 2013
Plassoppsigelse antall: 1800 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 29. november 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Kl. 06.00 tirsdag 10. desember 2013
Plassfratredelse antall: 69 medlemmer
Mekling berammet: 9. desember 2013
Krav om avsluttet mekling: 29. november 2013
Meklingsfrist: 10.12.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.12.2013 kl. 19:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2013-016Mtebok.pdf

Sak 2013-017

År: 2013
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjømannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: NOR registrerte skip i utenriksfart.
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.11.2013
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. november 2013
Plassoppsigelse antall: 3500 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 29. november 2013
Plassfratredelse iverksettelse: Kl. 06.00 tirsdag 10. desember 2013
Plassfratredelse antall: 93 medlemmer
Mekling berammet: 9. desember 2013
Krav om avsluttet mekling: 29. november 2013
Meklingsfrist: 10.12.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.12.2013 kl. 19:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Tilbake til Riksmeklinger