Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2014-001

År: 2014
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Industrioverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Thon Hotel Opera, Olso
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.03.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. mars 2014
Plassoppsigelse antall: 25763. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 3443 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 28. mars 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 1. april 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 7698. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 1660 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 19. mars 2014
Krav om avsluttet mekling: 28. mars 2014
Meklingsfrist: 02.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.04.2014 kl. 18:10
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget, og vil besørge det behandlet i henhold til de regler som gjelder for saksbehandlingen for vedkommende part.
Riksmeklerens møtebok: 2014-001Mtebokogforslagrevidertverson2.pdf
Svarfrist: Svarfrist 7. mai 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Begge parter aksepterte meklingsresultatet.

Sak 2014-002

År: 2014
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Byggfag
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.03.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 21. mars 2014
Plassoppsigelse antall: 15302. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 1812 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 31. mars 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 4. april kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 5415. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 570 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de sammen avtaleområder.
Mekling berammet: 26. mars, 3. og 4. april 2014
Krav om avsluttet mekling: 31. mars 2014
Meklingsfrist: 05.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.04.2014 kl. 23:55
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget, og vil besørge det behandlet i henhold til de regler som gjelder for saksbehandlingen for vedkommende part.
Riksmeklerens møtebok: 2014-002Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 7. mai 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Meklingsresultatet ble godkjent.

Sak 2014-003

År: 2014
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Riksavtalen
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.03.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 21. mars 2014
Plassoppsigelse antall: 6756 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 169 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 2. april 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 6. april 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 3949 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 123 medlemmer som er bundet opp av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 5. og 6. april 2014
Krav om avsluttet mekling: 2. april 2014
Meklingsfrist: 07.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.04.2014 kl. 09:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget (Fellesforbundets delegasjon var delt), og vil besørge det behandlet i henhold til de regler som gjelder for saksbehandlingen for vedkommende part.
Riksmeklerens møtebok: 2014-003Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Onsdag 7. mai 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Arbeidsgiver meddelte at de godtok meklingsresultatet. Arbeidstaker meddelte at meklerens forslag ble forkastet.

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 10.05.2014
Mekling avsluttet: 10.05.2014 kl. 00:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte enstemmig forslaget, og vil besørge det behandlet i henhold til de regler som gjelder for saksbehandlingen for vedkommende part. Godkjent 23. mai 2014.
Riksmeklerens møtebok: 2014-003Mtebokogforslag2.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet:

Sak 2014-004

År: 2014
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Byggeindustrien
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.03.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 24. mars 2014
Plassoppsigelse antall: 5684 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 246 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 4. april 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 8. april 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 5620 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 307 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområdene.
Mekling berammet: 7. og 8. april
Krav om avsluttet mekling: 4. april 2014
Meklingsfrist: 09.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.04.2014 kl. 00:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget, og vil besørge det behandlet i henhold til regler som gjelder for saksbehandlingen for vedkommende part.
Riksmeklerens møtebok: 2014-004Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 7. mai 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Meklingsresultatet ble godkjent.

Sak 2014-005

År: 2014
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Industrioverenskomsten
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. Thon Hotel Opera, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.03.2014
Plassoppsigelse utløp: 1. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 18. mars 2014
Plassoppsigelse antall: 1919 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 222 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 28. mars 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 1. april 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 1882 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 90 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 19. mars 2014
Krav om avsluttet mekling: 28. mars 2014
Meklingsfrist: 02.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.04.2014 kl. 19:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget, og vil besørge det behandlet i henhold til de regler som gjelder for saksbehandlingen for vedkommende part.
Riksmeklerens møtebok: 2014-005Mtebokogforslagrevidertversjon.pdf
Svarfrist: Svarfrist 7. mai 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Begge parter aksepterte meklingsresultatet.

Sak 2014-006

År: 2014
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Vekteroverenskomsten
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 23. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 11. april 2014
Plassoppsigelse antall: 3716 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 43 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2014-007

År: 2014
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode:
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Vekteroverenskomsten
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 24. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 11. april 2014
Plassoppsigelse antall: 637 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2014-008

År: 2014
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Nettbuss
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 27. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 11. april 2014
Plassoppsigelse antall: 2669 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 22. april 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 28. april 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 1029 medlemmer
Mekling berammet: 26. og 27. april 2014.
Krav om avsluttet mekling: 22. april 2014
Meklingsfrist: 28.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.04.2014 kl. 07:00
Resultat: Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-008Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 20. mai 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-009

År: 2014
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bussbransjeavtalen.
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 27. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 11. april 2014
Plassoppsigelse antall: 3707 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 100 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 22. april 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 28. april 2014
Plassfratredelse antall: 903 medlemmer
Mekling berammet: 26. og 27. april 2014
Krav om avsluttet mekling: 22. april 2014
Meklingsfrist: 28.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.04.2014 kl. 07:00
Resultat: Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-009Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 20. mai 2014, kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-010

År: 2014
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bussbransjeavtalen
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 27. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 11. april 2014
Plassoppsigelse antall: 4170 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tilleg 82 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 22. april 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 27. april 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 1082 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 10 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 26. og 27. april 2014
Krav om avsluttet mekling: 22. april 2014
Meklingsfrist: 28.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.04.2014 kl. 07:00
Resultat: Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-010Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 20. mai 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-011

År: 2014
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Bussbransjeavtalen og Konsernsoverenskomsten
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 27. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 11. april 2014
Plassoppsigelse antall: 1560 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 22. april 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 28. april 2014 fra arbeidets begynnelse.
Plassfratredelse antall: 401 medlemmer
Mekling berammet: 26. og 27. april 2014.
Krav om avsluttet mekling: 22. april 2014
Meklingsfrist: 28.04.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.04.2014 kl. 07:00
Resultat: Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-011Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 20. mai 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-012

År: 2014
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flykabinavtalen
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 29. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 15. april 2014
Plassoppsigelse antall: 1230.
Plassfratredelse mottatt: 2. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 6. mai 2014 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 1 medlem.
Mekling berammet: 28. og 29. april 2014
Krav om avsluttet mekling: 2. mai 2014
Meklingsfrist: 07.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.05.2014 kl. 01:10
Resultat: Det ble ikke oppnådd enighet. Begge parter meddelte at de ønsket meklingsmøtet utsatt til fortsettelse på et senere tidspunkt. Ny mekling 6. og 7. mai 2014: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2014-012Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2014-012Mtebok2.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 07.05.2014
Streik antall: 1 medlem
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 18.05.2014

Sak 2014-013

År: 2014
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Rammeavtale om fastlønnssystem
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 8. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 25. april 2014
Plassoppsigelse antall: 221 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 19 medlemmer i bedrift som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 5. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 9. mai 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 221 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 19 medlemmer i bedrift som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 8. og 9. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 5. mai 2014
Meklingsfrist: 10.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.05.2014 kl. 12:05
Resultat: Mekler framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender ut forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-013Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-014

År: 2014
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sør- og Nord-Norge avtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 8. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 25. april 2014
Plassoppsigelse antall: 83 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 5. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 9. mai 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 71 medlemmer
Mekling berammet: 8. og 9.- mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 5. mai 2014
Meklingsfrist: 10.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.05.2014 kl. 12:05
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender ut forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-014Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-015

År: 2014
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Havnetariffen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 8. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 25. april 2014
Plassoppsigelse antall: 2 medlemmer.Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 8 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 8. og 9. mai 2014
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 10.05.2014 kl. 12:05
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidsgiver sender ut forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-015Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-016

År: 2014
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Farmasiforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Overenskomst Virke/Farmasiforbundet
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 14. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2014
Plassoppsigelse antall: 1869 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 15. mai 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 418 medlemmer
Mekling berammet: 13. og 14. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 9. mai 2014
Meklingsfrist: 15.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.05.2014 kl. 05:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-016Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-017

År: 2014
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norges Farmaceutiske Forening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Overenskomst Virke/Norges Farmaceutiske Forening
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. april 2014
Plassoppsigelse antall: 1193 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 15. mai 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 45 medlemmer
Mekling berammet: 13. og 14. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 9. mai 2014
Meklingsfrist: 15.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.05.2014 kl. 05:40
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-017Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-018

År: 2014
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Sjøfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Innenriksfart
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.04.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2014
Plassoppsigelse antall: 658 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 15. mai 2014, fra det tidspunkt skipene kommer i havn.
Plassfratredelse antall: 7 medlemmer
Mekling berammet: 13. og 14. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 9. mai 2014
Meklingsfrist: 15.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.05.2014 kl. 23:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-018Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-019

År: 2014
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Sjøfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Innenriksfart
Mekler: Daniel Lunde
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.04.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2014
Plassoppsigelse antall: Ca. 1150 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 15. mai 2014 kl. 0600.
Plassfratredelse antall: 19 medlemmer
Mekling berammet: 13. og 14 mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 9. mai 2014
Meklingsfrist: 15.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.05.2014 kl. 22:20
Resultat: Mekleren framla vedlegg i overensstemmelse med møteboka. Begge parters representanter meddelte at de godtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-019Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-020

År: 2014
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst Fiskeindustribedrifter
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 2287 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 521 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 20. mai 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 964 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 69 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 19. og 20. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2014
Meklingsfrist: 21.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2014 kl. 00:20
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning som er vedlagt møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok-vedlegg.pdf
Svarfrist: 13. juni 2014 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger