Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2014-021

År: 2014
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2014 kl. 0600.
Plassfratredelse antall: Ca. 4500 medlemmer
Mekling berammet: 5., 12., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 08:20
Resultat: Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet aksepterte forslaget. LO Stat, YS Stat og Unio anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til fredag 20. juni kl. 12.00. Akademikerne aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-021Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Fredag 20. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2014-022

År: 2014
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2014 kl. 0600
Plassfratredelse antall: Ca. 1400 medlemmer.
Mekling berammet: 5., 12., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 08:20
Resultat: Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet aksepterte forslaget. LO Stat, YS Stat og Unio anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til fredag 20. juni kl. 12.00. Akademikerne aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-022Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 20. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2014-023

År: 2014
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 30979 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2014 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 3304 medlemmer
Mekling berammet: 5., 12., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 20. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 08:20
Resultat: Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet aksepterte forslaget. LO Stat, YS Stat og Unio anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til fredag 20. juni kl. 12.00. Akademikerne aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-023Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 20. juni 2014 kl.12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2014-024

År: 2014
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 31833 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 26. mai 2014.
Plassfratredelse antall: 1469 medlemmer
Mekling berammet: 5., 12., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 08:20
Resultat: Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Staten v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet aksepterte forslaget. LO Stat, YS Stat og Unio anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til fredag 20. juni kl. 12.00. Akademikerne aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-024Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-025

År: 2014
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: LO Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og EL og IT forbundet.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt 9, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 179 552 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 26. mai 2014.
Plassfratredelse antall: Fagforbundet: 9498 medlemmer, Skolenes landsforbund: 223 medlemmer, fra 10. juni 2014, 5 medlemmer. Fellesorganisasjonen: 185 medlemmer, Musikernes fellesorganisasjon: 78 medlemmer, fra arbeidstidens begynnelse 11. juni 2014, 6 medlemmer.
Mekling berammet: 5., 15., 20., 21., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 07:55
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboka. Forslaget ble forkastet av skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon. FO, EL & IT Forbundet og Fagforbundet, og KS anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2014-025Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Alle forbund som har sendt inn resultat, har godkjent forslaget.

Konflikt

 
Streik iverksatt: 10.06.2014
Streik antall: Fra 11. juni 2014: SL, 5 medlemmer og MFO, 6 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 13. august 2014: SL, 2 medlemmer Fra 20. august 2014: SL, 79 medlemmer Fra 25. august 2014: MFO, 42 medlemmer og SL, 8 medlemmer Fra 26. august 2014: SL, 4 medlemmer Fra 1. september 2014: SL, 89 medlemmer og MFO, 128 medlemmer Fra 2. september 2014: SL, 2 medlemmer
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.09.2014

Sak 2014-026

År: 2014
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt 9, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: Ca. 35000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 26. mai 2014
Plassfratredelse antall: Delta: 739 medlemmer, Bibliotekarforbundet: 14 medlemmer, STAFO: 8 medlemmer, Lærernes Yrkesforbund: 1 medlem.
Mekling berammet: 5., 15., 20., 21., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 07:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2014-026Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjente forslaget.

Sak 2014-027

År: 2014
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt 9, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 125398 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 26. mai 2014.
Plassfratredelse antall: 6215 medlemmer. Utdanningsforbundet, fra 1. juli 2014, 36 medlemmer.
Mekling berammet: 5., 15., 20., 21., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 07:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2014-027Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjente forslaget, bortsett fra Utdanningsforbundet. Der ble forslaget forkastet.

Konflikt

 
Streik iverksatt: 01.07.2014
Streik antall: Utdanningsforbundet: 36 medlemmer
Streik opptrapping: Utdanningsforbundet: 5430 medlemmer fra 11. august 2014. Utdanningsforbundet: 2263 medlemmer fra 21. august 2014. Utdanningsforbundet: 851 medlemmer fra 2. september 2014.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.09.2014

Sak 2014-028

År: 2014
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallewik
Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt 9, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 20012 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 5., 15., 16., 20., 21., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 07:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2014-028Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjente forslaget, bortsett fra Norsk Lektorlag. Der ble forslaget forkastet.

Konflikt

 
Streik iverksatt: 22.08.2014
Streik antall: Fra 22. august 2014: 31 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 1. september 2014: 12 medlemmer
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.09.2014

Sak 2014-029

År: 2014
Saknr: 029

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: KAH
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo Kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 15378 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 25. mai 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: Fagforbundet: 1627 medlemmer, Fellesorganisasjonen: 30 medlemmer, Skolen landsforbund: 7 medlemmer.
Mekling berammet: 6. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2014 kl. 10:00
Resultat: Meklere framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-029Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjenner forslaget.

Sak 2014-030

År: 2014
Saknr: 030

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune Oslo
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo Kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: ca. 1250 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 26. mai 2014.
Plassfratredelse antall: Bibliotekarfobundet Oslo kommune: 5 medlemmer, Skolelederforbunder i Oslo: 2 medlemmer, Utdanningsetaten: 1 medlem.
Mekling berammet: 6. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2014 kl. 10:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-030Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjenner forslaget.

Sak 2014-031

År: 2014
Saknr: 031

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo Kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: ca. 11000 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2014 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 542 medlemmer
Mekling berammet: 6. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2014 kl. 10:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-031Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjenner forslaget.

Sak 2014-032

År: 2014
Saknr: 032

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo Kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 2396 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 6. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2014 kl. 12:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-032Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjenner forslaget.

Sak 2014-033

År: 2014
Saknr: 033

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 358 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 28. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 3. juni 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 117 medlemmer.
Mekling berammet: 3. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 28. mai 2014
Meklingsfrist: 04.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2014 kl. 01:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-033Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 20. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-034

År: 2014
Saknr: 034

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flyoverenskomsten
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 1673 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 28. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 2. juni 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 409 medlemmer.
Mekling berammet: 2. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 28. mai 2014
Meklingsfrist: 03.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2014 kl. 06:00
Resultat: Med meklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning som arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker tar til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-034Mtebokogresultat.pdf
Svarfrist: 18. juni 2014
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-035

År: 2014
Saknr: 035

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk olje og gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkeloverenskomsten
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 993 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 76 medlemmer.
Mekling berammet: 16. og 17. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2014
Meklingsfrist: 18.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.06.2014 kl. 01:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2014-035Mtebok-vedlegg.pdf

Sak 2014-036

År: 2014
Saknr: 036

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk olje og gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkelavtalen
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2014
Plassoppsigelse antall: Ca. 154 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 154 medlemmer
Mekling berammet: 16. og 17. juni
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2014
Meklingsfrist: 18.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.06.2014 kl. 01:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker var positiv til forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok-forslag.pdf
Svarfrist: 27. juni 2014 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-037

År: 2014
Saknr: 037

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileier-Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsbiloverenskomsten
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 321 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 11 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 26. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 3. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 91 medlemmer. Fra 7. juni 2014: 143 medlemmer.
Mekling berammet: 2. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 26. mai 2014
Meklingsfrist: 03.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2014 kl. 12:10
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiverne aksepterte forslaget. Arbeidstakerne sender forslaget ut i uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-037Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 24. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-038

År: 2014
Saknr: 038

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportoverenskomsten
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 438 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 26. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 3. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 164 medlemmer. Fra 7. juni 2014: 39 medlemmer.
Mekling berammet: 2. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 26. juni 2014
Meklingsfrist: 03.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2014 kl. 12:10
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiverne aksepterte forslaget. Arbeidstakerne sender forslaget ut i uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-038Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 24. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-039

År: 2014
Saknr: 039

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportselskaper i Norge
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 613 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 3. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 277 medlemmer. Fra 7. juni 2014: 66 medlemmer.
Mekling berammet: 2. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 27. mai 2014
Meklingsfrist: 03.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2014 kl. 12:10
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiverne aksepterte forslaget. Arbeidstakerne sender forslaget ut i uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-039Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 24. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-040

År: 2014
Saknr: 040

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Lastebileier-Forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsavtalen
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 726 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 82 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 27. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 3. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 140 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 17 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 7. juni 2014: 161 medlemmer.
Mekling berammet: 2. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 27. mai 2014
Meklingsfrist: 03.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2014 kl. 12:10
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiverne aksepterte forslaget. Arbeidstakerne sender forslaget ut i uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-040Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Svarfrist 24. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger