Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2014-041

År: 2014
Saknr: 041

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Parkeringsoverenskomsten
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 14 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 19. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 12 medlemmer
Mekling berammet: 18. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2014
Meklingsfrist: 19.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.06.2014 kl. 03:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2014-041Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 11. juli 2014
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-042

År: 2014
Saknr: 042

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Handel
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffavtale for frisører
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 571 medlemmer. Mottatt 6. juni 2014, for 11 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 88 medlemmer i bedrifter som er bundet opp av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 30. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 5. juni 2014 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 34 medlemmer.
Mekling berammet: 3. og 4. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 30. mai 2014
Meklingsfrist: 05.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.06.2014 kl. 23:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Fagforbundet aksepterte forslaget. NHO Handel forkastet forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-042Mtebokogforslag.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 05.06.2014
Streik antall: 34 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 11. juni 2014: 2 medlemmer. Fra 13. juni 2014: 2 medlemmer. Fra 17. juni 2014: 31 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 19.06.2014
Forhandlingsresultat: Streiken ble avblåst etter forhandlingsløsning.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 19.06.2014

Sak 2014-043

År: 2014
Saknr: 043

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Parkeringsoverenskomsten
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 93 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 19. juni 2014 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 48 medlemmer
Mekling berammet: 18. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2014
Meklingsfrist: 19.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.06.2014 kl. 03:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2014-043Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 11. juli 2014
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-044

År: 2014
Saknr: 044

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 324
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Forsvarsdepartementet v/Forsvarsstaben
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Verkstedoverenskomsten for Forsvaret
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 16. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 1091 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 2. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 1091 medlemmer.
Mekling berammet: 5. og 6. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 2. juni 2014
Meklingsfrist: 07.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2014 kl. 19:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. ARbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut i uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-044Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 18. juni 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-045

År: 2014
Saknr: 045

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Glass og Fasadeforeningen
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Glassoverenskomsten
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 16. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 475 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 9 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 6. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 11. august 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 475 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 9 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 11. august 2014
Krav om avsluttet mekling: 6. august 2014
Meklingsfrist: 12.08.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.08.2014 kl. 19:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-045Mtebok.pdf
Svarfrist: 28. august 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-046

År: 2014
Saknr: 046

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderfobund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Grossistavtalen
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2014
Plassoppsigelse utløp: 29. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 16. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 2734 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 84 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 5. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 11. juni 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 317 medlemmer.
Mekling berammet: 10. og 11. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 5. juni 2014
Meklingsfrist: 12.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.06.2014 kl. 05:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-046Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 11. juli 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2014-047

År: 2014
Saknr: 047

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Abelia
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: IKT-overenskomsten
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 21. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 650 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 87 medlemmer som er bundet opp av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 18. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 23. juni 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 157 medlemmer.
Mekling berammet: 23. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 18. juni 2014
Meklingsfrist: 24.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.06.2014 kl. 06:50
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-047Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 28. august 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-048

År: 2014
Saknr: 048

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Spekter område 8 Posten
Mekler: Inger-Johanne Sletner
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mai 2014
Plassoppsigelse antall: Ca. 25 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 13. juni 2014 ved arbeidsdagens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 22 medlemmer.
Mekling berammet: 12. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 5. juni 2014
Meklingsfrist: 13.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.06.2014 kl. 00:40
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-048Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-049

År: 2014
Saknr: 049

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk olje og gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bransjeavtalen innen brønnservice
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 89 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 16. august 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 89 medlemmer
Mekling berammet: 15. og 16. august 2014
Krav om avsluttet mekling: 11. august 2014
Meklingsfrist: 17.08.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.08.2014 kl. 02:15
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-049Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-050

År: 2014
Saknr: 050

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Miljøoverenskomsten
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 27 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 25. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 17 medlemmer
Mekling berammet: 24. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 18. juni 2014
Meklingsfrist: 25.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2014 kl. 07:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-050Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. august 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-051

År: 2014
Saknr: 051

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Miljøbedrifter i Norge
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 175 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 16 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 19. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 25. juni 2014.
Plassfratredelse antall: 63 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 6 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 24. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. juni 2014
Meklingsfrist: 25.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2014 kl. 07:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-051Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. august 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-052

År: 2014
Saknr: 052

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Forbundet for Ledelse og Teknikk
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for Tekniske funksjonærer
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 6800 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 14. august 2014 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 2155 medlemmer.
Mekling berammet: 12. og 13. august 2014
Krav om avsluttet mekling: 4. august 2014
Meklingsfrist: 14.08.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.08.2014 kl. 18:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang. Arbeidstaker anbefalte forslaget og sender det ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2014-052Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 5. september 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-053

År: 2014
Saknr: 053

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk olje og gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeserviceavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 33 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 31 medlemmer i bedrifter som er er bundet opp av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 26. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 5 juli 2014 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 64 medlemmer.
Mekling berammet: 4. og 5. juli 2014
Krav om avsluttet mekling: 26. juni 2014
Meklingsfrist: 06.07.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 06.07.2014 kl. 04:20
Resultat: Med Riksmeklerens mellomkomst kom partene frem til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver vedtok, mens arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-053Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 7. august 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-054

År: 2014
Saknr: 054

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Avisbudavtalen
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 1167 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 12 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 29. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 2. september kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 1126 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 12 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 1. og 2. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 29. august 2014
Meklingsfrist: 03.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.09.2014 kl. 08:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-054Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 3. oktober 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-055

År: 2014
Saknr: 055

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk olje og gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Landbaseavtalen
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 26. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 327 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 284 medlemmer som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 16. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 20. juni 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 175 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 12 medlemmer som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet. Fra 26. juni 2014, 152 medlemmer.
Mekling berammet: 19. og 20. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 16. juni 2014
Meklingsfrist: 21.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.06.2014 kl. 03:15
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2014-055Mtebokogforhandlingslsningen.pdf

Sak 2014-056

År: 2014
Saknr: 056

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag og Musikernes Fellesorganisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 6 NRK
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 820 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 12. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 781 medlemmer.
Mekling berammet: 16. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 12. juni 2014
Meklingsfrist: 17.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2014 kl. 07:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender ut forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-056Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 1. juli 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-057

År: 2014
Saknr: 057

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Samfo
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for virksomheter i Boligsamvirket.
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.05.2014
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 30. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 319 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 26. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 30. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 96 medlemmer
Mekling berammet: 26. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 26. juni 2014
Meklingsfrist: 27.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.06.2014 kl. 01:00
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-057Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 15. august 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-058

År: 2014
Saknr: 058

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen I
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 4. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 79 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 23. og 24. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2014
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 00:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver og arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-058Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. oktober 2014 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-059

År: 2014
Saknr: 059

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. juni 2014
Plassoppsigelse antall: Ca. 135 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 25. september 2014.
Plassfratredelse antall: 14 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2014
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 00:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Delta vil ta forslaget til organisasjonsmessig behandling med anbefaling. KS Bedrift sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-059Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. oktober 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-060

År: 2014
Saknr: 060

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 1. juni 2014
Forbud nedlagt/sendt: 4. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 1201 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2014 kl. 07.00.
Plassfratredelse antall: 211 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2014
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 00:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver og arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-060Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. oktober 2014 kl.12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger