Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2014-061

År: 2014
Saknr: 061

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 5 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 25. september 2014
Plassfratredelse antall: 5 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2014
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 00:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. DNMF aksepterte forslaget. KS Bedrift sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-061Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. oktober 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-062

År: 2014
Saknr: 062

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Tekna
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Econa og Juristforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale II
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 4. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 51 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 23. og 24. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2014
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 02:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. TEKNA aksepterte forslaget. KS Bedrift sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-062Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. oktober 2014 kl. 12.00

Sak 2014-063

År: 2014
Saknr: 063

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: NITO
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale II
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2014
Forbud nedlagt/sendt: 5. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 377 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 1 medlem
Mekling berammet: 23. og 24. september 2014
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 02:30
Resultat: Mekler framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. NITO aksepterte forslaget. KS Bedrift sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-063Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 16. oktober 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-064

År: 2014
Saknr: 064

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Landbruk
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst 369, Grossistavtalen
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 405 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 22. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 27. august 2014 ved arbeidsdagens start.
Plassfratredelse antall: 62 medlemmer
Mekling berammet: 25. og 26. august 2014
Krav om avsluttet mekling: 22. august 2014
Meklingsfrist: 27.08.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.08.2014 kl. 02:15
Resultat: Under mekling nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Forhandlingsløsningen vedlegges møteboken. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-064Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 19. september 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-065

År: 2014
Saknr: 065

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: B-overenskomst i AIM
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2014
Plassoppsigelse antall: Ca. 50 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 12. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 19. september 2014 fra arbeidets begynnelse.
Plassfratredelse antall: 48 medlemmer.
Mekling berammet: 15., 16., 17. og 18. september 2014 og 2. februar 2015
Krav om avsluttet mekling: 12. september 2014 og 29. januar 2015
Meklingsfrist: 04.02.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.02.2015 kl. 01:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2014-065Mtebok03.02.15.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 04.02.2015
Streik antall: 48 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 18.02.2015
Mekling avsluttet: 19.02.2015 kl. 00:30
Resultat: Etter anmodning fra partene fremla mekleren forslag. Spekter meddelte at de godtok forslaget. YS Spekter meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til avsteminng. Svarfrist 6. mars 2015 kl. 12.00. Resultatet godkjent.
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 19.02.2015

Sak 2014-066

År: 2014
Saknr: 066

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Landbruk
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Grossistoverenskomsten
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 230 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 25. og 26. august 2014
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 26.08.2014 kl. 20:30
Resultat: Partene er enige om å ta en pause i meklingen frem til 3. september 2014. Partene kan i samråd med mekleren bli enige om å forlenge pausen. Dersom partene finner grunnlag for det, kan de gjenoppta forhandlingene i meklingspausen.
Riksmeklerens møtebok: 2014-066Mtebok.pdf

Sak 2014-067

År: 2014
Saknr: 067

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for Møbelindustrien
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 1493 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 96 medlemmer i bedrifter som er bundet opp at direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 8. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 13. august 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 616 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 36 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 12. og 13. august 2014
Krav om avsluttet mekling: 8. august 2014
Meklingsfrist: 14.08.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.08.2014 kl. 01:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-067Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-068

År: 2014
Saknr: 068

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 7 NSB
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 1231 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 19. juni 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. juni 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 38 medlemmer.
Mekling berammet: 25. juni 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. juni 2014.
Meklingsfrist: 26.06.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.06.2014 kl. 04:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-068Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 22. august 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-069

År: 2014
Saknr: 069

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Private Barnehager
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 6954 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 15. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 22. september 2014 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 790 medlemmer
Mekling berammet: 18. og 19. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 15. september 2014
Meklingsfrist: 20.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.09.2014 kl. 04:20
Resultat: Under meklingene nådde partene - med meklers mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partenes enighetsdokument er vedlagt møteboken. Partene har avtalt relevant saksgang for godkjenning av forhandlingsløsningen.
Riksmeklerens møtebok: 2014-069Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 13. oktober 2014
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-070

År: 2014
Saknr: 070

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Utdanningsforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Private Barnehager
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. juni 2014
Plassoppsigelse antall: ca. 5700 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 15. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 22. september 2014 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 640 medlemmer.
Mekling berammet: 18. og 19. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 18. september 2014
Meklingsfrist: 20.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.09.2014 kl. 04:20
Resultat: Under meklingene nådde partene - med meklers mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partenes enighetsdokument er vedlagt møteboken. Partene har avtalt relevant saksgang for godkjenning av forhandlingsløsningen.
Riksmeklerens møtebok: 2014-070Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 13. oktober 2014
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-071

År: 2014
Saknr: 071

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Private Barnehager
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 470 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 15. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 22. september 2014 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 33 medlemmer
Mekling berammet: 18. og 19. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 15. september 2014
Meklingsfrist: 20.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.09.2014 kl. 04:20
Resultat: Under meklingene nådde partene - med meklers mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partenes enighetsdokument er vedlagt møteboken. Partene har avtalt relevant saksgang for godkjenning av forhandlingsløsningen.
Riksmeklerens møtebok: 2014-071Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 13. oktober 2014
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-072

År: 2014
Saknr: 072

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for vaskerier og renserier
Mekler: Nils-Henrik von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 23. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 492 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 53 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 29. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 4. september 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 190 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 10 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 3. og 4. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 29. august 2014
Meklingsfrist: 05.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.09.2014 kl. 04:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2014-072Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 05.09.2014
Streik antall: 190 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 10 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 10.09.2014
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 10.09.2014

Sak 2014-073

År: 2014
Saknr: 073

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeirforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Arcus-gruppen AS
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 25. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 206 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 15. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. august 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 206 medlemmer
Mekling berammet: 25. og 26. august 2014
Krav om avsluttet mekling: 15. august 2014
Meklingsfrist: 27.08.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.08.2014 kl. 11:30
Resultat: Mekleren framla forslag si samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-073Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 19. september 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-074

År: 2014
Saknr: 074

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Butikkoverenskomsten
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.06.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 468 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 80 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Innmeldt 1. september 2014, direkteavtaler: 3 medlemmer. Innmeldt 11. september 2014: 25 nye medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 22. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 30. august 2014 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 205 medlemmer
Mekling berammet: 28. og 29. august 2014
Krav om avsluttet mekling: 22. august 2014
Meklingsfrist: 30.08.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.08.2014 kl. 00:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2014-074Mtebokogforslag.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 30.08.2014
Streik antall: 205 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 3. september 2014: 61 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 9. september 2014: 3 medlemmer. Fra 10. september 2014: 3 medlemmer. Fra 18. september 2014: 4 medlemmer. Fra 22. september 2014: 21 medlemmer, samt 3 medlemmer i bedrifter som er bundet opp av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 25. september 2014: 25 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 15.09.2014
Forhandlingsresultat: Partene kom selv frem til en forhandlingsløsning.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 15.09.2014

Sak 2014-075

År: 2014
Saknr: 075

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Landsavtalen
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 27. juni 2014
Plassoppsigelse antall: ca. 322 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 29. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 4. september 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 311 medlemmer
Mekling berammet: 3. og 4. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 29. august 2014
Meklingsfrist: 05.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.09.2014 kl. 13:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Streik kan iverksettes 8. september 2014 fra 24.00.
Riksmeklerens møtebok: 2014-075Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 09.09.2014
Streik antall: 311 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 12.09.2014
Mekling avsluttet: 12.09.2014 kl. 16:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka.
Riksmeklerens møtebok: 2014-075Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 12.09.2014

Sak 2014-076

År: 2014
Saknr: 076

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fellesforbundet og Forbundet for ledelse og teknikk
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: AIM Norway SF
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.07.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. juli 2014
Plassoppsigelse antall: 310 medlemmer. Fra 11. september 2014, 15 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 11. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 19. september 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 297 medlemmer.
Mekling berammet: 15., 16., 17. og 18. september 2014 og 3. februar 2015
Krav om avsluttet mekling: 11. september 2014 og 29. januar 2015
Meklingsfrist: 04.02.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.02.2015 kl. 01:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2014-076Mtebok03.02.15.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 04.02.2015
Streik antall: 297 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 11. februar: Fellesforbundet 7 medlemmer og FLT 1 medlem. Fra 13. februar: Fellesforbundet 1 medlem.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 18.02.2015
Mekling avsluttet: 19.02.2015 kl. 00:30
Resultat: Etter anmodning fra partene fremla mekleren forslag, som er vedlagt møteboken som vedlegg 1-3. Spekter meddelte at de godtok forslaget. LO Stat meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til avstemning. Svarfrist 6. mars 2015 kl. 12.00. Resultatet godkjent.
Riksmeklerens møtebok: 2014-076Mtebokogforslagetterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 19.02.2015

Sak 2014-077

År: 2014
Saknr: 077

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 10 Helseforetak
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.08.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. august 2014
Plassoppsigelse antall: 18 460 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 25. september 2014.
Plassfratredelse antall: 247 medlemmer. Fra 29. september 2014: 336 medlemmer.
Mekling berammet: 4., 23. og 24. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2014
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 09:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-077Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-078

År: 2014
Saknr: 078

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 4 Lovisenberg
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.08.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. august 2014
Plassoppsigelse antall: 313 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 19. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 4., 23. og 24. september
Krav om avsluttet mekling: 19. september 2014
Meklingsfrist: 25.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.09.2014 kl. 09:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-078Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-079

År: 2014
Saknr: 079

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Filmforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Området for TV-produksjon
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.08.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. august 2014
Plassoppsigelse antall: Ca 350
Plassfratredelse mottatt: 28. august 2014 og 4. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 17. september 2014
Plassfratredelse antall: Fra 17. september 2014: 43 medlemmer. Fra 18. september 2014: 50 medlemmer.
Mekling berammet: 15. og 16. september 2014
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist: 17.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.09.2014 kl. 11:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2014-079Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 22. september 2014 kl. 16.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-080

År: 2014
Saknr: 080

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Tilsluttede fagforbund/foreninger: FO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: NHO453 Norges Blindeforbund/Kino/Mottak
Mekler: Nils-Henrik M. von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. september 2014
Plassoppsigelse antall: Fagforbundet 580 medlemmer. FO 240 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 16. september 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 50 medlemmer
Mekling berammet: 15. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 10. september 2014
Meklingsfrist: 16.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.09.2014 kl. 00:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-080Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 15. oktober 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger