Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2014-081

År: 2014
Saknr: 081

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Landsoverenskomst for BAB-Omsorg AS
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. september 2014
Plassoppsigelse antall: 55 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. oktober 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 9. oktober 2014 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 11 medlemmer.
Mekling berammet: 8. oktober 2014
Krav om avsluttet mekling: 3. oktober 2014
Meklingsfrist: 09.10.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.10.2014 kl. 22:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-081Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 24. oktober 2014 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-082

År: 2014
Saknr: 082

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 327
Arbeidstakerorganisasjon: Kopinor
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Mønsteravtale for universiteter og høgskoler
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Åndsverkloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. september 2014
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 29.09.2014 kl. 15:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-082Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-083

År: 2014
Saknr: 083

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Abelia
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst nr. 466 Forskning og undervisning
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. september 2014
Plassoppsigelse antall: 773 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 28. oktober 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 3. november 2014 kl. 08.00
Plassfratredelse antall: 110 medlemmer
Mekling berammet: 15. og 31. oktober 2014
Krav om avsluttet mekling: 28. oktober 2014
Meklingsfrist: 01.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.11.2014 kl. 04:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-083Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 28. november 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-084

År: 2014
Saknr: 084

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Landsoverenskomsten
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. september 2014
Plassoppsigelse antall: 1134 medlemmer. Mottatt 13. november 2014:5 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 7. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 13. november 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 141 medlemmer. Fra 17. november: 3 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 7. november 2014
Meklingsfrist: 13.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.11.2014 kl. 09:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forsventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2014-084Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 14.11.2014
Streik antall: 141 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 17. november: 3 medlemmer. Fra 19. november 2014: 175 medlemmer. Fra 26. november 2014: 186 medlemmer. Fra 28. november 2014: 5 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 25.11.2014

Sak 2014-085

År: 2014
Saknr: 085

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeavtalen
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. september 2014
Plassoppsigelse antall: 23 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 5 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 3. oktober 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 10. oktober 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 4 medlemmer. Fra 15. oktober 2014: 4 medlemmer. Fra 17. oktober 2014: 4 medlemmer.
Mekling berammet: 8. og 9. oktober 2014
Krav om avsluttet mekling: 3. oktober 2014
Meklingsfrist: 10.10.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.10.2014 kl. 09:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-085Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 7. november 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-086

År: 2014
Saknr: 086

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljetransportavtalen
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. september 2014
Plassoppsigelse antall: 87 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 3. oktober 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 10. oktober 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 33 medlemmer. Fra 14. oktober 2014: 5 medlemmer.
Mekling berammet: 8. og 9. oktober 2014
Krav om avsluttet mekling: 3. oktober 2014
Meklingsfrist: 10.10.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.10.2014 kl. 09:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-086Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 7. november 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-087

År: 2014
Saknr: 087

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: LKAB-overenskomsten
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.10.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. oktober 2014
Plassoppsigelse antall: 74 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 10. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 14. november 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 70 medlemmer
Mekling berammet: 13. og 14. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 10. november 2014
Meklingsfrist: 15.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.11.2014 kl. 23:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-087Forslagogmtebok.pdf
Svarfrist: 26. november 2014 kl. 16.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-088

År: 2014
Saknr: 088

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: LKAB-overenskomsten
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.10.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. oktober 2014
Plassoppsigelse antall: 28 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 15. november 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 27 medlemmer
Mekling berammet: 13. og 14. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 11. november 2014
Meklingsfrist: 16.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.11.2014 kl. 23:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-088Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 26. november 2014 kl. 16.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-089

År: 2014
Saknr: 089

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Landsoverenskomsten for kinoer
Mekler: Nils-Henrik Mørch von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.11.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. november 2014
Plassoppsigelse antall: 149 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 18. november 2014 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 84 medlemmer
Mekling berammet: 17. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 11. november 2014
Meklingsfrist: 18.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.11.2014 kl. 23:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker vil ta forslaget til styrebehandling med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-089Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 24. november 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-090

År: 2014
Saknr: 090

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Abelia
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Forskningsoverenskomsten
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.11.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. november 2014
Plassoppsigelse antall: 381 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. desember 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 10. desember 2014 kl. 00.00.
Plassfratredelse antall: 275 medlemmer.
Mekling berammet: 9. desember 2014
Krav om avsluttet mekling: 2. desember 2014
Meklingsfrist: 10.12.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.12.2014 kl. 02:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg 1 til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-090Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-091

År: 2014
Saknr: 091

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: avtale 368, Luftfartsavtalen
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.11.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. november 2014
Plassoppsigelse antall: 678 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 24. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 19. november 2014
Meklingsfrist: 25.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.11.2014 kl. 03:30
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning som begge parter aksepterte.
Riksmeklerens møtebok: 2014-091Mtebokogforslag.pdf

Sak 2014-092

År: 2014
Saknr: 092

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: LKAB Malmtrafikk- overenskomsten
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.11.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 7. november 2014
Plassoppsigelse antall: 31 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. november 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 30 medlemmer
Mekling berammet: 25. og 26. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. november 2014
Meklingsfrist: 27.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.11.2014 kl. 00:04
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: 2014-092Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.11.2014
Streik antall: 30 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 02.12.2014

Sak 2014-093

År: 2014
Saknr: 093

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Fraktefartøyenes Rederiforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Avtalen for skipsførere og styrmenn på skip tilsluttet Fraktefartøyenes Rederiforening.
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.11.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 21. november 2014
Plassoppsigelse antall: 450 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 2. desember 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 9. desember 2014, kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 26 medlemmer.
Mekling berammet: 8. desember 2014
Krav om avsluttet mekling: 2. desember 2014
Meklingsfrist: 09.12.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.12.2014 kl. 14:35
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker aksepterte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2014-093Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 15. januar 2015 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2014-094

År: 2014
Saknr: 094

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for Landansatte i rederier
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.12.2014
Plassoppsigelse utløp: 30. juni 2014
Forbud nedlagt/sendt: 17. desember 2014
Plassoppsigelse antall: 307 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. januar 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 2. februar 2015 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 15 medlemmer.
Mekling berammet: 2. februar 2015
Krav om avsluttet mekling: 21. januar 2014
Meklingsfrist: 03.02.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.02.2015 kl. 18:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst- fram til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte at protokoll datert 13. oktober 2014 gjelder mellom partene. For øvrig vises til lokal protokoll vedlagt møteboken av i dag.
Riksmeklerens møtebok: 2014-094Mtebokogvedlegg.pdf

Sak 2014-095

År: 2014
Saknr: 095

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Kopinor
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kopieringsavtale for opphavsrettslig beskyttet materiale i kommuner og fylkeskommuner.
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Åndsverkloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 14. og 16. januar 2015
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 16.01.2015 kl. 15:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Kopinors representanter meddelte at de tar forslaget til etterretning og vil forelegge det for sitt styre. KS' representanter meddelte at de godtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-095Mtebokogforslag.pdf

Tilbake til Riksmeklinger