Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-001

År: 2016
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Industrioverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.03.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. mars 2016
Plassoppsigelse antall: 23347 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 2593 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 29. mars 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 2. april 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 23313 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 2584 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 15.-17. mars 2016
Krav om avsluttet mekling: 29. mars 2016
Meklingsfrist: 03.04.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.04.2016 kl. 12:00
Resultat: Med meklernes mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale.
Riksmeklerens møtebok: 2016-001Mtebokog6vedlegg.pdf
Svarfrist: 29. april 2016 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-002

År: 2016
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Industrioverenskomsten
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.03.2016
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2016
Forbud nedlagt/sendt: 16. mars 2016
Plassoppsigelse antall: 1271 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 153 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 29. mars 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 2. april 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 1271 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 127 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 16. og 17. mars 2016
Krav om avsluttet mekling: 29. mars 2016
Meklingsfrist: 03.04.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.04.2016 kl. 14:45
Resultat: Med meklerens mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale.
Riksmeklerens møtebok: 2016-002Mtebokogseksvedlegg.pdf
Svarfrist: 29. april 2016 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-003

År: 2016
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for byggfag
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.03.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. mars 2016
Plassoppsigelse antall: 14 217 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 2291 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 1. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 5. april 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 14196 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 2204 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 4. og 5. april
Krav om avsluttet mekling: 1. april 2016
Meklingsfrist: 06.04.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 06.04.2016 kl. 16:00
Resultat: Med meklerens mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale.
Riksmeklerens møtebok: 2016-003Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 29. april 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-004

År: 2016
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Byggenæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for byggeindustrien
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.03.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. mars 2016
Plassoppsigelse antall: 5401 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 359 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 4. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 8. april 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 5406 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 357 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 7. og 8. april 2016
Krav om avsluttet mekling: 4. april 2016
Meklingsfrist: 09.04.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.04.2016 kl. 05:15
Resultat: Med meklerens mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale. Partenes enighetsdokument er vedlagt møteboken.
Riksmeklerens møtebok: 2016-004Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 29. april 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-005

År: 2016
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Riksavtalen
Mekler: Ola Berg Lande
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. april 2016
Plassoppsigelse antall: 6946 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 262 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Plassoppsigelse mottatt 28. april 2016: 300 medlemmer. Plassoppsigelse mottatt 11. mai 2016: 333 medlemmer. Plassopps
Plassfratredelse mottatt: 18. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 22. april kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 3351 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 99 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 20., 21. og 22. april 2016
Krav om avsluttet mekling: 18. april 2016
Meklingsfrist: 23.04.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.04.2016 kl. 10:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-005Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.04.2016
Streik antall: 3351 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 99 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Streik opptrapping: 30. april 2016 kl. 08.00: 2393 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 54 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. 7. mai 2016 kl. 08.00: 935 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 7 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. 9. mai 2016 kl. 08.00: 105 medlemmer. 13. mai 2016 kl. 08.00: 269 medlemmer. 17. mai 2016 kl.08.00: 50 medlemmer. 26. mai 2016 kl. 08.00: 222 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 20.05.2016
Mekling avsluttet: 21.05.2016 kl. 01:35
Resultat: Etter omstendighetene fant mekleren at det var grunnlag for å fremlegge et forslag til en minnelig løsning. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist 9. juni 2016 kl. 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2016-005Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 21.05.2016

Sak 2016-006

År: 2016
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Renholdsbedrifter
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. april 2016
Plassoppsigelse antall: 4940 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 204 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 4. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 10. mai kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 571 medlemmer.
Mekling berammet: 9. og 10. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 4. mai 2016
Meklingsfrist: 10.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.05.2016 kl. 04:05
Resultat: Med meklerens mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale.
Riksmeklerens møtebok: 2016-006Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 10. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-007

År: 2016
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5 Nettbuss
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 18. april 2016
Plassoppsigelse antall: 1320 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 29. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidets begynnelse torsdag 5. mai 2016
Plassfratredelse antall: 83 medlemmer.
Mekling berammet: 3. og 4. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 29. april 2016
Meklingsfrist: 05.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2016 kl. 09:00
Resultat: Med meklerens mellomkomst kom partene frem til et enighetsdokument, som er vedlagt møteboka.
Riksmeklerens møtebok: 2016-007Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 3. juni 2016 kl.12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-008

År: 2016
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor og Forbundet for Ledelse og Teknikk.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 5 Nettbuss
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.04.2016
Plassoppsigelse utløp: 2. mai 2016
Forbud nedlagt/sendt: 18. april 2016
Plassoppsigelse antall: 2438 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 29. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 5. mai 2016
Plassfratredelse antall: 295 medlemmer
Mekling berammet: 3. og 4. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 29. april 2016
Meklingsfrist: 05.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2016 kl. 09:00
Resultat: Med meklerens mellomkomst kom partene frem til et enighetsdokument, som er vedlagt møteboka.
Riksmeklerens møtebok: 2016-008Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 3. juni 2016 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-009

År: 2016
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bussbransjeavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.04.2016
Plassoppsigelse utløp: 2. mai 2016
Forbud nedlagt/sendt: 18. april 2016
Plassoppsigelse antall: 4332 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 46 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 29. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens beynnelse 5. mai 2016.
Plassfratredelse antall: 484 medlemmer.
Mekling berammet: 3. og 4. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 29. april 2016
Meklingsfrist: 05.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2016 kl. 09:00
Resultat: Med meklerens mellomkomst kom partene frem til et enighetsdokument, som er vedlagt møteboka.
Riksmeklerens møtebok: 2016-009Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 3. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-010

År: 2016
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bussbransjeavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.04.2016
Plassoppsigelse utløp: 2. mai 2016
Forbud nedlagt/sendt: 18. april 2016
Plassoppsigelse antall: 4166 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 64 medlemmer som er bundet av direkteavler med forbunder i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 29. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 4. mai kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 637 medlemmer.
Mekling berammet: 3. og 4. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 29. april 2016
Meklingsfrist: 05.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2016 kl. 09:00
Resultat: Med meklerens mellomkomst kom partene frem til et enighetsdokument, som er vedlagt møteboka.
Riksmeklerens møtebok: 2016-010Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 3. juni 2016 kl.12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-011

År: 2016
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 327
Arbeidstakerorganisasjon: Kopinor
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Kopieringsavtale for statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene.
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Åndsverksloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 9. mai 2016
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 09.05.2016 kl. 16:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en anbefalt forhandlingsløsning. Partene har behov for avklaringer i egne organisasjoner før endelig avtale kan inngås mellom dem. Partene begjærte derfor i fellesskap en pause i meklingen. Mekleren samtykket i slik pause i meklingsarbeidet. Partene vil medlde tilbake til Riksmekleren i løpet av uke 20.
Riksmeklerens møtebok: 2016-011Mtebok.pdf
Svarfrist: I løpet av uke 20.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-012

År: 2016
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomstfor bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker.
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.04.2016
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2016
Forbud nedlagt/sendt: 21. april 2016
Plassoppsigelse antall: 1030 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 27. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 31. mai 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 1016 medlemmer.
Mekling berammet: 30. og 31. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 27. mai 2016
Meklingsfrist: 01.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2016 kl. 00:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2016-012Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2016
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-013

År: 2016
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: SAMFO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Landsoverenskomsten
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 21. april 2016
Plassoppsigelse antall: 7253 medlemmer. 4. mai 2016: 535 medlemmer. 6. mai 2016: 9 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 19. mai 2016 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 2770 medlemmer.
Mekling berammet: 13. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 9. mai 2016
Meklingsfrist: 14.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.05.2016 kl. 07:35
Resultat: Mekleren framla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver sender forslaget til styrebehandling med anbefaling. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-013Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Begge parter har svarfrist 15. juni 2016 kl.12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-014

År: 2016
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for Baker- og konditorfagene.
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.04.2016
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2016
Forbud nedlagt/sendt: 25. april 2016
Plassoppsigelse antall: 1192 medlemmer. Plassoppsigelsem omfatter i tillegg 62 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder, samt 22 medlemmer i tilsvarende avtale med Virke.
Plassfratredelse mottatt: 27. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 2. juni 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 560 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 9 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 1. og 2. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 27. mai
Meklingsfrist: 03.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2016 kl. 05:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget. Arbeidsgiver vil sørge for relevant saksgang videre. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2016-014Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 22. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-015

År: 2016
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomsten mellom Norsk Journalistlag og Spekter/NRK AS
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. april 2016
Plassoppsigelse antall: ca. 1700 medlemmer. Fra 6. mai: 26 medlemmer. Fra 10. mai: 2 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 6. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mai 2016 kl.24.00
Plassfratredelse antall: ca. 1700 medlemmer. Fra 20. mai: 26 medlemmer. Fra 14. mai: 1 medlem.
Mekling berammet: 11. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 6. mai 2016
Meklingsfrist: 12.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.05.2016 kl. 12:15
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-015Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-016

År: 2016
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for Kjøttindustrien
Mekler: Adele Matheson Mestad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. april 2016
Plassoppsigelse antall: 4225 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 85 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder, samt 11 medlemmer i tilsvarende avtale med Virke
Plassfratredelse mottatt: 31. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 4. juni 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 1472 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 25 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 3. og 4. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2016
Meklingsfrist: 05.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2016 kl. 01:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget. Arbeidsgiver vil sørge for relevant saksgang videre. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2016-016Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 23. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-017

År: 2016
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk Tjenestemannslag og Musikernes Fellesorganisasjon
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 6 NRK
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. april 2016
Plassoppsigelse antall: 800 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 12. mai 2016 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 685 medlemmer. Fra 19. mai: 63 medlemmer i Musikernes Fellesorganisasjon.
Mekling berammet: 11. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 4. mai 2016
Meklingsfrist: 12.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.05.2016 kl. 12:15
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-017Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 8. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-018

År: 2016
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2016 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: ca. 3270 medlemmer
Mekling berammet: 4., 23., 24. og 25. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2016
Meklingsfrist: 26.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2016 kl. 06:15
Resultat: Meklingen ga grunnlag for at meklerne fremla et forslag som er vedlagt møteboken som vedlegg 1. Arbeidsgiveren meddelte at staten vedtok forslaget. LO Stat, Unio og YS Stat meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-018Mtebokmedveglegg.pdf
Svarfrist: 21. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-019

År: 2016
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 26. mai 2016 kl.06.00
Plassfratredelse antall: ca. 400 medlemmer.
Mekling berammet: 4. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2016
Meklingsfrist: 26.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2016 kl. 06:15
Resultat: Meklingen ga grunnlag for at meklerne fremla et forslag som er vedlagt møteboken som vedlegg 1. Arbeidsgiveren meddelte at staten vedtok forslaget. LO Stat, Unio og YS Stat meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-019Mtebokmedveglegg.pdf
Svarfrist: 21. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-020

År: 2016
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 11. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 25. mai 2016 kl.24.00
Plassfratredelse antall: ca. 7800 medlemmer.
Mekling berammet: 4., 23., 24. og 25. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2016
Meklingsfrist: 26.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2016 kl. 06:15
Resultat: Meklingen ga grunnlag for at meklerne fremla et forslag som er vedlagt møteboken som vedlegg 1. Arbeidsgiveren meddelte at staten vedtok forslaget. LO Stat, Unio og YS Stat meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-020Mtebokmedveglegg.pdf
Svarfrist: 21. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger