Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-021

År: 2016
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Riksavtalen
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2016
Plassoppsigelse utløp: 19. mai 2016
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 221 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 13. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 19. mai 2016 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 192 medlemmer
Mekling berammet: 19. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 13. mai 2016
Meklingsfrist: 20.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.05.2016 kl. 20:30
Resultat: Parat har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte derfor at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-021Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 20.05.2016
Streik antall: 192 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 24. mai 2016: 27 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 21.05.2016
Mekling avsluttet: 21.05.2016 kl. 18:00
Resultat: Med grunnlag i partenes samtykke fant mekleren at det var grunnlag for å fremsette et forslag, som er vedlagt protokollen som vedlegg 1. Begge parter medelte at de anbefalte forslaget. Parat opplyste at forslaget ville bli lagt ut til uravstemning, og NHO Reiseliv opplyste at forslaget ville bli gjenstand for behandling. Svarfrist 9. juni 2016 kl. 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2016-021Mteboketterstreik.pdf
Vedlegg 1: 2016-021Vedlegg1tilRiksmeklerensmtebok.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 21.05.2016

Sak 2016-022

År: 2016
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: SAMFO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirke
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 13. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 271 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 28. juni 2016
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2016-023

År: 2016
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Cockpitforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for piloter i SAS
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.05.2016
Plassoppsigelse utløp: 8. juni 2016 kl. 24.00. Fra 15. juni 2016: 1 medlem. Fra 22. juni 2016: 4 medlemmer.
Forbud nedlagt/sendt: 20. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 331 medlemmer. Plassoppsigelse mottatt 1. juni 2016: 1 medlem. Plassoppsigelsemottatt 8. juni 2017: 4 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 3. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 8. juni 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 260 medlemmer. Fra 9. juni 2016 kl. 24.00: 2 medlemmer. Fra 13. juni 2016 kl.24.00: 2 medlemmer. Fra 15. juni 2016 kl. 24.00: 1 medlem.
Mekling berammet: 7. og 8. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 3. juni 2016
Meklingsfrist: 09.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.06.2016 kl. 17:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg 1 til møteboka. Arbeidsgiver meddelte at man aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at man anbefalte forslaget, og legger det frem til uravstemning.
Svarfrist: 23. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-024

År: 2016
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for piloter i SAS.
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 18.05.2016
Plassoppsigelse utløp: 8. juni 2016 kl. 24.00.
Forbud nedlagt/sendt: 20. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 220 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 3. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 9. juni 2016.
Plassfratredelse antall: 170 medlemmer.
Mekling berammet: 7. og 8. juni 2016.
Krav om avsluttet mekling: 3. juni 2016
Meklingsfrist: 09.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.06.2016 kl. 17:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg 1 til møteboka. Arbeidsgiver meddelte at man aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at man anbefalte forslaget, og legger det frem til uravstemning.
Svarfrist: 23. juni 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-025

År: 2016
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Cockpitforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Lufttransport FW AS
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 102 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 2 medlemmer. Fra 18. juni 2016 kl. 24.00: 100 medlemmer.
Mekling berammet: 14. og 15. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2016
Meklingsfrist: 16.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2016 kl. 20:15
Resultat: Partene har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-025Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 16.06.2016
Streik antall: 2 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 18. juni 2016 kl. 24.00: 100 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 18.06.2016
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 18.06.2016

Sak 2016-026

År: 2016
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Vekteroverenskomsten
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.05.2016
Plassoppsigelse utløp: 5. juni 2016 kl. 24.00.
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 805 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 6. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 9. juni 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 560 medlemmer.
Mekling berammet: 9. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 6. juni 2016
Meklingsfrist: 10.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.06.2016 kl. 04:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-026Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-027

År: 2016
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Olje og Gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Landbaseavtalen
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 419 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 57 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 13. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 351 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 57 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 16. og 17. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 13. juni 2016
Meklingsfrist: 18.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.06.2016 kl. 02:25
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-027Mtebokogforhandlingslsning.pdf

Sak 2016-028

År: 2016
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Område 3 Avinor
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. mai 2016
Plassoppsigelse antall: ca. 450 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 76 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 22. juni 2016: 37 medlemmer.
Mekling berammet: 16. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2016
Meklingsfrist: 17.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2016 kl. 01:25
Resultat: Mekleren fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-028Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-029

År: 2016
Saknr: 029

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 3 Avinor
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 1145 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 17. juni 2016 kl. 11.00.
Plassfratredelse antall: 234 medlemmer.Ved arbeidstidens begynnelse 22. juni 2016: 99 medlemmer.
Mekling berammet: 16. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2016
Meklingsfrist: 17.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2016 kl. 01:25
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterer forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-029Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 5. juli 2016 kl.12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-030

År: 2016
Saknr: 030

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljetransportavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 88 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 20. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 25. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 21 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 20. juni 2016
Meklingsfrist: 25.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2016 kl. 01:45
Resultat: Partene har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-030Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 25.06.2016
Streik antall: 21 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 29. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 6 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 3. juli 2016: 10 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 01.07.2016
Mekling avsluttet: 01.07.2016 kl. 17:30
Resultat: Etter omstendighetene fant mekleren at det var grunnlag for å fremmlegge et forslag til en minnelig løsning. Forslag et vedlagt møteboken som vedlegg 1. Norsk Industri aksepterte forslaget. Parat sender forslaget til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 19. august 2016 kl. 12.00. Avstemmingsresultat: Godkjent.
Riksmeklerens møtebok: 2016-030Mtebokogforslagetterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.07.2016

Sak 2016-031

År: 2016
Saknr: 031

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 52 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 6 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 20. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 25. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 29. juni 2016: 9 medlemmer.
Mekling berammet: 23. og 24. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 20. juni 2016
Meklingsfrist: 25.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2016 kl. 01:45
Resultat: Partene har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-031Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 25.06.2016
Streik antall: 6 medlemmer
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 29. juni 2016: 9 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 3. juli 2016: 18 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 01.07.2016
Mekling avsluttet: 01.07.2016 kl. 17:30
Resultat: Etter omstendighetene fant mekleren at det var grunnlag for å fremmlegge et forslag til en minnelig løsning. Forslag et vedlagt møteboken som vedlegg 1. Norsk Industri aksepterte forslaget. Norsk Transportarbeiderforbund sender forslaget til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 19. august 2016 kl. 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2016-031Mtebokogforslagetterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.07.2016

Sak 2016-032

År: 2016
Saknr: 032

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 2456 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 15. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 21. juni 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 79 medlemmer.
Mekling berammet: 20. og 21. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 15. juni 2016
Meklingsfrist: 22.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.06.2016 kl. 02:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-032Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-033

År: 2016
Saknr: 033

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 190 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 15. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 21. juni 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 190 medlemmer
Mekling berammet: 20. og 21. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 15. juni 2016
Meklingsfrist: 22.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.06.2016 kl. 02:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-033Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-034

År: 2016
Saknr: 034

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Rammeavtale om fastlønn, avtale nr. 190
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 150 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 17 medlemmer som er bundet av direkteavtale med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 12. august 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 17. august 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 150 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 17 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 16. og 17. august og 23. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 12. august 2016.
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.09.2016 kl. 08:30
Resultat: Med meklerens mellomkomst ble partene enige om ny tariffavtale. Dokumentet er vedlagt møteboka som vedlegg 1. Arbeidstaker sender enighetsdokumentet ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-034Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 14. oktober 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-035

År: 2016
Saknr: 035

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Havneoverenskomsten
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 1 medlem.
Plassfratredelse mottatt: 12. august 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 17. august 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: Ett medlem.
Mekling berammet: 16. og 17. august og 23. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 12. august 2016.
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.09.2016 kl. 08:30
Resultat: Med meklerens mellomkomst ble partene enige om ny tariffavtale. Dokumentet er vedlagt møteboka som vedlegg 1. Arbeidstaker sender enighetsdokumentet ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-035Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 14. oktober 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-036

År: 2016
Saknr: 036

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sør- og Nord-Norgeavtalen
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 71 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 12. august 2016.
Plassfratredelse iverksettelse: 17. august 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 42 medlemmer.
Mekling berammet: 16. og 17. august og 23. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 12. august 2016.
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.09.2016 kl. 08:30
Resultat: Med meklerens mellomkomst ble partene enige om ny tariffavtale. Dokumentet er vedlagt møteboka som vedlegg 1. Arbeidstaker sender enighetsdokumentet ut til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-036Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: Svarfrist ble satt til 14. oktober 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-037

År: 2016
Saknr: 037

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportoverenskomsten
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 252 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 44 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 21 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 27 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 20. juni ved arbeidstidens begynnelse: 49 medlemmer.
Mekling berammet: 13. og 14. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2016
Meklingsfrist: 15.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2016 kl. 05:10
Resultat: Under meklingen nådde partene frem til en forhandlingsløsning med meklerens mellomkomst. Arbeidsgiver aksepterer enighetsdokumentet. Arbeidstakerene sender enighetsdokumentet til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-037Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 8. juli 2016 kl.12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-038

År: 2016
Saknr: 038

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileierforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsbiloverenskomsten
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 323 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 110 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 75 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 73 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 20. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 82 medlemmer.
Mekling berammet: 13. og 14. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2016
Meklingsfrist: 15.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2016 kl. 05:10
Resultat: Under meklingen nådde partene frem til en forhandlingsløsning med meklerens mellomkomst. Arbeidsgiverne aksepterer enighetsdokumentet. Arbeidstakerene sender enighetsdokumentet til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-038Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 8. juli 2016 kl.12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-039

År: 2016
Saknr: 039

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Transport - NHO Logistikk og Transport - Byggnæringens landsforening - Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Transportselskaper i Norge
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 684 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 39 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 14. juni 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 139 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 9 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra arbeidstidens begynnelse 20. juni 2016: 156 medlemmer.
Mekling berammet: 13. og 14. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2016
Meklingsfrist: 15.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2016 kl. 05:10
Resultat: Under meklingen nådde partene frem til en forhandlingsløsning med meklerens mellomkomst. Arbeidsgiverene aksepterer enighetsdokumentet. Arbeidstakerene sender enighetsdokumentet til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-039Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 8. juli 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-040

År: 2016
Saknr: 040

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileierforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Godsavtalen
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 663 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 155 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 14. juni 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 96 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 53 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra arbeidstidens begynnelse 20. juni 2016: 86 medlemmer, samt 15 medlemmer som er bundet av direketeavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 13. og 14. juni 2016.
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2016.
Meklingsfrist: 15.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2016 kl. 05:10
Resultat: Under meklingen nådde partene frem til en forhandlingsløsning med meklerens mellomkomst. Arbeidsgiverene aksepterer enighetsdokumentet. Arbeidstakerene sender enighetsdokumentet til uravstemming med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2016-040Mtebokogenighetsdokument.pdf
Svarfrist: 8. juli 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger