Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2015-001

År: 2015
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Lufttransport AS, avtalenummer 350.
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvisloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.01.2015
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 14. januar 2015
Plassoppsigelse antall: 21 medlemmer. NHO Luftfart meddeler plassoppsigelse for ytterligere 8 medlemmer i LRF.
Plassfratredelse mottatt: 23. januar 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 29. januar 2015 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 21 medlemmer.
Mekling berammet: 28. og 29. januar 2015
Krav om avsluttet mekling: 23. januar 2015
Meklingsfrist: 02.02.2015 kl. 13:00
Mekling avsluttet: 02.02.2015 kl. 15:40
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklers mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2015-001.Mteboketterpause.pdf
Vedlegg 1: Mtebok.pdf

Sak 2015-002

År: 2015
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Jernbaneforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: LKAB Malmtrafikk-overenskomsten, overenskomst nr. 416
Mekler: Lars Ole Evensen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.01.2015
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 16. januar 2014
Plassoppsigelse antall: 26 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 9. februar 2015
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2015-003

År: 2015
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. januar 2015
Plassoppsigelse antall: Ca. 45 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. mars 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mars 2015 ved arbeidets begynnelse.
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 4. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-003Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00.

Sak 2015-004

År: 2015
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. januar 2015
Plassoppsigelse antall: Ca. 40 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 5. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-004Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00.

Sak 2015-005

År: 2015
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehage
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. januar 2015
Plassoppsigelse antall: Ca. 250 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. mars 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mars 2015 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 65 medlemmer
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 4. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-005Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00

Sak 2015-006

År: 2015
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. januar 2015
Plassoppsigelse antall: Ca. 150 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 5. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-006Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00

Sak 2015-007

År: 2015
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Pasienthotell
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. januar 2015
Plassoppsigelse antall: 5 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 5. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-007Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00

Sak 2015-008

År: 2015
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. januar 2015
Plassoppsigelse antall: 330 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. mars 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mars 2015 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 109 medlemmer
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 4. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-008Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00

Sak 2015-009

År: 2015
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. januar 2015
Plassoppsigelse antall: 480 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 5. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-009Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00

Sak 2015-010

År: 2015
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Pasienthotell
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. januar 2015
Plassoppsigelse antall: 29 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 5. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-010Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00

Sak 2015-011

År: 2015
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.01.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. januar 2015
Plassoppsigelse antall: 38 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 5. mars 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 10. mars 2015 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 8 medlemmer
Mekling berammet: 10. mars 2015
Krav om avsluttet mekling: 5. mars 2015
Meklingsfrist: 17.03.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.03.2015 kl. 08:50
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker vil ta forslaget til styrebehandling med anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2015-011Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 10. april 2015 kl. 12.00

Sak 2015-012

År: 2015
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norwegian Pilot Union
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pilotavtalen Norwegian (avtalenummer 495, 534)
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.02.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. februar 2015
Plassoppsigelse antall: 480 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 23. februar 2015
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse den 28. februar 2015.
Plassfratredelse antall: 60 medlemmer
Mekling berammet: 26. og 27. februar 2015
Krav om avsluttet mekling: 23. februar 2015
Meklingsfrist: 28.02.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.02.2015 kl. 00:35
Resultat: Meklerne konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble gjennopptatt 6. og 7. mars 2015. Begge parter meddelte at de ikke kunne forlate sine posisjoner, og at mellomløsninger ikke var aktuelle. Meklerne måtte således konstatere at ytterligere mekling derfor ikke var egnet til å lede til en minnelig løsning mellom partene. For møtebok se vedlegg 1.
Riksmeklerens møtebok: 2015-012Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2015-012Mtebok2.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 28.02.2015
Streik antall: 60 medlemmer
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 4. mars 2015: 165 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 5. mars 2015: 36 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 6. mars 2015: 36 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 7. mars 2015: 34 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 8. mars 2015: 22 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 11. mars 2015: 3 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 10.03.2015

Sak 2015-013

År: 2015
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Junit
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Air France/KLM
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2014 ved Air France/KLM
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.04.2015
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 12. april 2015
Plassoppsigelse antall: 18 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: Mandag 4. mai 2015
Krav om avsluttet mekling: 27. april 2015
Meklingsfrist: 05.05.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2015 kl. 00:30
Resultat: Mekler framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver avslo forslaget. Arbeidstakerne aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2015-013Mtebok.pdf

Sak 2015-014

År: 2015
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: NSB og NSB Gjøvikbanen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Spekters lokaler, Sørkedalsveien 6, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2015
Plassoppsigelse utløp: 19. mai 2015
Forbud nedlagt/sendt: 6. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 1097 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 13. mai 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 20. mai kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 19 medlemmer.
Mekling berammet: 20. mai 2015
Krav om avsluttet mekling: 13. mai 2015
Meklingsfrist: 21.05.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2015 kl. 03:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker har svarfrist til 29. mai 2015 kl.12.00. Arbeidsgiver godtar forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2014-014Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 29. mai 2015 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2015-015

År: 2015
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Cockpitforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Opprettelse av avtale for SAS-piloter
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.05.2015
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2015
Forbud nedlagt/sendt: 6. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 309 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 20. mai 2015 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer. Fra 22. mai kl. 24.00, 6 medlemmer. Fra 23. mai 2015 kl. 24.00, 7 medlemmer.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2015
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2015
Meklingsfrist: 21.05.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2015 kl. 05:45
Resultat: NHO Luftfart fremsatte kl. 04:30 et tilbud til tariffavtale med svarfrist kl. 06:00. Norsk Cockpitforbund meddelte kl. 05:25 at de ikke aksepterte arbeidsgivers tilbud. Mekleren fant etter dette at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag eller fortsette meklingen.
Riksmeklerens møtebok: 2015-015Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 21.05.2015
Streik antall: 6 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 22. mai kl. 24.00, 6 medlemmer. Fra 23. mai 2015 kl. 24.00, 7 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet: 28.05.2015 kl. 08:25
Resultat: Riksmekleren fant etter omstendighetene at det var grunnlag for å fremlegge forslag. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at forslaget ville bli sendt på avstemming med anbefaling. Svarfrist settes til den 15. juni 2015 kl. 12.00. Godkjent.
Riksmeklerens møtebok: 2015-015Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 28.05.2015

Sak 2015-016

År: 2015
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2015
Plassoppsigelse utløp: 15. juni 2015 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 15. mai 2015 kl. 24.00
Plassoppsigelse antall: 406 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2015
Plassfratredelse iverksettelse: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 0600
Plassfratredelse antall: 1 medlem
Mekling berammet: 15. juni 2015
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2015
Meklingsfrist: 16.06.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2015 kl. 01:05
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2015-016Mtebokogforslag.pdf

Sak 2015-017

År: 2015
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det Norske Maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Nordisk NIS-avtale
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.05.2015
Plassoppsigelse utløp: 15. juni 2015 kl.24.00
Forbud nedlagt/sendt: 15. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 333 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2015
Plassfratredelse iverksettelse: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 0600
Plassfratredelse antall: 1 medlem
Mekling berammet: 15. juni 2015
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2015
Meklingsfrist: 16.06.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2015 kl. 01:05
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2015-017Mtebokogforslag.pdf

Sak 2015-018

År: 2015
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjømannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for Nis-registrerte skip i utenriksfart
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.05.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 100 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. juni 2015
Plassfratredelse iverksettelse: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 0600
Plassfratredelse antall: 1 medlem
Mekling berammet: 15. juni 2015
Krav om avsluttet mekling: 11. juni 2015
Meklingsfrist: 16.06.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2015 kl. 01:05
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2015-018Mtebokogforslag.pdf

Sak 2015-019

År: 2015
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.
Mekler: Bjørn lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 2925 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. juni 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 24. juni 2015 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 189 medlemmer
Mekling berammet: 24. juni 2015
Krav om avsluttet mekling: 18. juni 2015
Meklingsfrist: 25.06.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2015 kl. 01:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2015-019Mtebokogforslag.pdf

Sak 2015-020

År: 2015
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger - Boring og forpleining permanent plasserte innretninger.
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 1346 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. juni 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 24. juni 2015 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 379 medlemmer
Mekling berammet: 24. juni 2015
Krav om avsluttet mekling: 18. juni 2015
Meklingsfrist: 25.06.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2015 kl. 01:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2015-020Mtebokogforslag.pdf

Sak 2015-021

År: 2015
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: De samarbeidende organisasjoner (DSO)
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel.
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.05.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 626 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 18. juni 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 24. juni 2015 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer
Mekling berammet: 24. juni 2015
Krav om avsluttet mekling: 18. juni 2015
Meklingsfrist: 25.06.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2015 kl. 01:45
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2015-021Mtebokogforslag.pdf

Sak 2015-022

År: 2015
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for Utdanningsforbundets sekretariat
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.06.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 19. juni 2015
Plassoppsigelse antall: 51 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling. Plassoppsigelse trukket.

Sak 2015-023

År: 2015
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Opprettelse av avtale for den kombinerte bakketjenesten ved Rygge Sivile Lufthavn.
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.06.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. juni 2015
Plassoppsigelse antall: 25 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 4. september 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 10. september 2015 kl. 08.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 9. september 2015
Krav om avsluttet mekling: 4. september 2015
Meklingsfrist: 10.09.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.09.2015 kl. 03:15
Resultat: Ved meklerens mellomkomst nådde partene frem til en minnelig løsning. Den omforente løsning fremgår av vedlegg 1, 2 og 3 til møteboken. Arbeidstakerparten opplyste at resultatet ville bli sendt ut til uravstemning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogvedlegg1.pdf
Svarfrist: 30. september 2015 kl.12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Tilbake til Riksmeklinger