Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2006-061

År: 2006
Saknr: 061

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Presse- og Medieoverenskomsten del II og del III
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 02. juni 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 19. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 1105
Plassoppsigelsen omfatter også 150 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet
Plassfratredelse mottatt: 31. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 841 Plassfratredelsen omfatter også 12 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 6. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2006
Meklingsfrist: 07.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2006 kl. 04:45
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-061Prot.pdf
Vedlegg 1: 2006-061FParat-MBL.pdf

Sak 2006-062

År: 2006
Saknr: 062

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Flyavtalen del A + B
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 06. juni 2006 kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 19. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 243
Plassfratredelse mottatt: 01. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 07. juni 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 4 medl i SAS Cargo AS
20 medl i Widerøes Flyveselskap AS
Mekling berammet: 7. juni 2006 kl 11.00
Krav om avsluttet mekling: 02. juni 2006
Meklingsfrist: 08.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.06.2006 kl. 11:15
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-062-Prot-FlyavtalendelA+B.pdf
Vedlegg 1: 2006-062-F-Parat,pdf.pdf

Sak 2006-063

År: 2006
Saknr: 063

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 316
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: LSG Sky Chefs Norge AS, Gardermoen
LSG Sky Chefs Norge AS, Bergen
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Cateringmedarbeidere og funksjonærer
Mekler: Åse Berg
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 05. juni kl 2400
Forbud nedlagt/sendt: 23. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 128
Plassfratredelse mottatt: 06. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 16. juni 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 127
Mekling berammet: 15. og 16. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 06. juni 2006
Meklingsfrist: 17.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2006 kl. 18:00
Resultat: Begge partene meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-063-prot,Catering.pdf
Vedlegg 1: 2006-063-F,catering.pdf
Svarfrist: 30. juni 2006, kl 12:00
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt

Sak 2006-064

År: 2006
Saknr: 064

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Luftfartsoverenskomsten
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 7. juni 2006
Forbud nedlagt/sendt: 24. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 457
Plassfratredelse mottatt: 31. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 7. juni 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 160
Mekling berammet: 7. juni 2006 kl 11.00
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2006
Meklingsfrist: 08.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.06.2006 kl. 11:15
Resultat: NHO Luftfart aksepterte forslaget. Handel og Kontor i Norge meddelte at de sender forslaget ut til avstemming uten anbefaling.
Riksmeklerens møtebok: 2006-064-Prot-HK.pdf
Vedlegg 1: 2006-064-F-HK.pdf
Svarfrist: 7. juli 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-065

År: 2006
Saknr: 065

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Landbrukets Arbeidsgiverforening (meierier)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for Meieribruket
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 26.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 2652
Plassfratredelse mottatt: 30. mai 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 09. juni 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 367
Mekling berammet: 8. og 9. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2006
Meklingsfrist: 10.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 10.06.2006 kl. 02:30
Resultat: Partene kom frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2006-065-prot,meieri.pdf

Sak 2006-066

År: 2006
Saknr: 066

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: LKAB Narvik Malmhavn - overenskomst LKAB 174
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.05.2006
Plassoppsigelse utløp: 22. juni 2006 kl 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 30. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 97
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: Meklingen var opprinnelig berammet til 22.06.06. I samråd med partene er meklingen utsatt inntil videre.
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2006-067

År: 2006
Saknr: 067

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS NAVO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO (Relacom)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Område 9 - Relacom
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 123
Plassfratredelse mottatt: 09. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2006 kl 24.00.
Plassfratredelse antall: 11 medl. Baneservice
12 medl. Relacom
Mekling berammet: 14. og 15. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 09. juni 2006
Meklingsfrist: 16.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2006 kl. 01:05
Resultat: For Baneservice AS ble det oppnådd forhandlingsløsning før meklingsstart. For Relacom AS ble resultatet konflikt.
Riksmeklerens møtebok: 2006-067Prot..pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 16.06.2006
Streik antall: 12
Streik opptrapping: 5. juli 2006: 5
Lockout iverksatt:
Lockout antall: Lockout varslet for 56 personer fra 24 juli 2006. Ikke iverksatt på grunn av forhandlingsløsning
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 18.07.2006
Mekling avsluttet: 18.07.2006 kl. 21:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene fortsatt stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-067Prot..docfortsattstreik.pdf
Forhandling avsluttet: 24.07.2006
Forhandlingsresultat: Se partenes hjemmesider
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 24.07.2006

Sak 2006-068

År: 2006
Saknr: 068

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NAVO (Relacom)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9, Øvrige, ved virksomhetene Baneservice AS, EDB Businesspartner Norge AS og Relacom AS.
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 31. mai 2006
Plassoppsigelse antall: 2089
Plassfratredelse mottatt: 09. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2006 kl 2400
Plassfratredelse antall: 32 medl. Baneservice AS
371 medl. Relacom AS
Mekling berammet: 14. og 15. juni 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist: 16.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2006 kl. 01:05
Resultat: For Baneservice AS og EDB Businesspartner AS ble det oppnådd forhandlingsløsninger før meklingsstart.
For Relacom AS ble resultatet konflikt.
Riksmeklerens møtebok: 2006-068Prot..pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 16.06.2006
Streik antall: 371
Streik opptrapping: 5. juli 2006: 92
Lockout iverksatt:
Lockout antall: Lockout varslet for 917 personer fra 24 juli. Ikke iverksatt på grunn av forhandlingsløsning.
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 18.07.2006
Mekling avsluttet: 18.07.2006 kl. 21:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene fortsatt stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-068Prot..docfortsattstreik.pdf
Forhandling avsluttet: 24.07.2006
Forhandlingsresultat: Se partenes hjemmesider.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 24.07.2006

Sak 2006-069

År: 2006
Saknr: 069

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (Nestle og Normilk)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjon 2006 Nestle Norge og Normilk AS
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2006
Plassoppsigelse utløp: 30. juni 2006
Forbud nedlagt/sendt: 02. juni 2006
Plassoppsigelse antall: 81
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 29. og 30. juni 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2006-070

År: 2006
Saknr: 070

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening (Oljeserviceavtalen)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeserviceavtalen
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. juni 2006
Plassoppsigelse antall: Fra NOPEF:
20. Juni kl 24.00: 175
Fra OLF:
22. juni kl 24.00:ca 2.500, mottatt 8.juni 2006
Plassfratredelse mottatt: 16. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 20. juni 2006 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 87 ansatte ved 6 virksomheter
Mekling berammet: 19. og 20. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. juni 2006
Meklingsfrist: 21.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.06.2006 kl. 04:10
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla skisse som ikke ble akseptert av begge parter. Deretter konstaterte Riksmeklingsmannen at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-070-prot,olje.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 21.06.2006
Streik antall: 87
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 24.07.2006
Mekling avsluttet: 24.07.2006 kl. 21:00
Resultat: Riksmeklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partene meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 1. september. Oljeindustriens Landsforening vedtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-070-prot,olje2.pdf
Vedlegg 1: 2006-070F-olje.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 24.07.2006

Sak 2006-071

År: 2006
Saknr: 071

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn))
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: LKAB Narvik
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2006
Plassoppsigelse utløp: 22. juni 2006 kl. 24:00
Forbud nedlagt/sendt: 4. juni 2006
Plassoppsigelse antall: 22
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: Meklingen var opprinnelig berammet til 22.06.06. I samråd med partene er meklingen utsatt inntil videre.
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling

Sak 2006-072

År: 2006
Saknr: 072

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Energibedriftenes Landsforening (Everksoverenskomsten)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Everksoverenskomsten
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.06.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2006
Plassoppsigelse antall: 5500
Plassfratredelse mottatt: 16. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 21. juni kl 0600
Plassfratredelse antall: 1431 medlemmer
Mekling berammet: 19. og 20. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 16. juni 2006
Meklingsfrist: 21.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.06.2006 kl. 03:00
Resultat: Meklingsmannen fremla skisse som ikke ble akseptert av begge parter. Deretter konstaterte meklingsmannen at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2006-072Prot..pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 21.06.2006
Streik antall: 1431
Streik opptrapping: 3. juli 2006: ca 1350
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 09.07.2006
Forhandlingsresultat: Forhandlingsløsning 9. juli 2006. Avstemmingsfrist 4. september 2006. EL&IT Forbundet og Energibedriftenes Landsforening vedtok meklingsmannens forslag.
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.07.2006

Sak 2006-073

År: 2006
Saknr: 073

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening (Avisbudavtalen)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Avisbudavtalen NHO/MBL
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.06.2006
Plassoppsigelse utløp: 27. juni 2006 kl 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2006
Plassoppsigelse antall: 1288. Plassoppsigelsen omfatter også 32 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 23. juni 2006
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 28. juni 2006
Plassfratredelse antall: 1321. Plassfratredelsen omfatter også 18 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 27. juni 2006
Krav om avsluttet mekling: 23. juni 2006
Meklingsfrist: 28.06.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.06.2006 kl. 16:45
Resultat: Partene kom frem til en forhandlingsløsning i overensstemmelse med vedlegg til møteboken
Riksmeklerens møtebok: 2006-073Prot.pdf
Vedlegg 1: 2006-073Vedlegg.pdf
Svarfrist: 27 juli 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-074

År: 2006
Saknr: 074

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart/Widerøes Flyveselskap AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Widerøes Flyveselskap AS, kabinpersonell
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.06.2006
Plassoppsigelse utløp: 25. juli 2006
Forbud nedlagt/sendt: 2. juli 2006
Plassoppsigelse antall: 275
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 25. juli 2006
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: 24.juli ble det gjennomført nye forhandlinger mellom Parat og NHO Luftfart om revidering av overenskomsten. Partene godkjente en protokoll fra lokale forhandlinger 5. og 6. juli hvor det framgår at det er enighet om ny overenskomst.
Oppgjøret sendes til uravstemning blant Parats medlemmer med svarfrist 14. august. Meklingen stilles derfor i bero inntil resultatet foreligger.
15. august: Forhandlingsresultatet ble vedtatt og meklingen dermed avsluttet..

Sak 2006-075

År: 2006
Saknr: 075

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Bensinforhandlernes Bransjeforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Bensinoverenskomsten
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.07.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. juli 2006
Plassoppsigelse antall: 320 medl. ved 86 virksomheter. Plassoppsigelsen omfatter også 167 medl. i 42 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 24. august 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 31. august 2006 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 97 medl. ved 20 virksomheter. Plassfratredelsen omfatter også 37 medl. i 6 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.Opptrapping: 12 september 2006 for 125 medl. i 26 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet.
Mekling berammet: 29. og 30. august 2006
Krav om avsluttet mekling: 24. august 2006
Meklingsfrist: 31.08.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 31.08.2006 kl. 01:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2006-075.pdf
Svarfrist: 28. september 2006 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Meklingsforslaget er godkjent.

Sak 2006-076

År: 2006
Saknr: 076

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge (Butikkoverenskomsten)
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Næringslivets Hovedorganisasjon
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Butikkoverenskomsten
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.07.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. august 2006
Plassoppsigelse antall: 501. Plassoppsigelsen omfatter også 139 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 11. august 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 18. august 2006 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 419 ved 68 virksomheter. Plassfratredelsen omfatter også 7 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Mekling berammet: 16. og 17. august 2006
Krav om avsluttet mekling: 11. august 2006
Meklingsfrist: 18.08.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.08.2006 kl. 05:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2006-076-08-18-HK-NHO-Butikkoverenskomsten.pdf
Svarfrist: 15. september 2006 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-077

År: 2006
Saknr: 077

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Kjøttindustriens Fellesforening på vegne av Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening, Norsk Industri og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Lagermedarbeidere på Grossistavtalen
Mekler: Åse Berg
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 15.08.2006
Plassoppsigelse utløp: 29. august 2006
Forbud nedlagt/sendt: 15. august 2006
Plassoppsigelse antall: 95 som har avtale med KIFF, 15 med NBL, 27 med BNL, 4 med NI (tidl.PIL), 15 med NI (tidl.TBL) og 6 med FHL . Plassoppsigelsen omfatter også 12 medlemmer på Vinstra Sentrallager som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet
Plassfratredelse mottatt: 23. august 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 29. august 2006 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 86 ved 3 virksomheter som har avtale med KIFF,25 ved 2 virksomheter som har avtale med BNL, 13 ved 2 virksomheter som har avtale med Norsk Industri, 2 medlemmer ved Nordic Garden i Bergen, som har avtale med Norsk Industri, 4 medlemmer ved H.J.Kyvik AS,Haugesund, som har avtale med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, 14 ved 2 virksomheter som har avtale med NBL.Plassfratredelsen omfatter også 11 medlemmer på Vinstra Sentrallager.
Mekling berammet: 29. august 2006
Krav om avsluttet mekling: 23. august 2006
Meklingsfrist: 30.08.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.08.2006 kl. 18:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2006-077-08-29-Transportarb.forb.-KIFF-Grossist.pdf
Svarfrist: 19. september 2006
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2006-078

År: 2006
Saknr: 078

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtalen - Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskaper med selvstendig medlemskap i KS Bedrift.
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.08.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 17. august 2006
Plassoppsigelse antall: 2550
Plassfratredelse mottatt: 1. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 6. september 2006 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 440 ansatte i 7 virksomheter.
Mekling berammet: 5. og 6. september 2006
Krav om avsluttet mekling: 1. september 2006
Meklingsfrist: 07.09.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.09.2006 kl. 00:05
Resultat: Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.
Riksmeklerens møtebok: 2006-078-Prot-Energiavtalen.pdf
Vedlegg 1: 2006-078-Energiavtalen.pdf
Svarfrist: 29. september 2006.
Avstemmingsresultat: Vedtatt av KS Bedrift 8. september.

Sak 2006-079

År: 2006
Saknr: 079

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Servicebedriftenes Landsforening på vegne av NHO/Abelia, NHO/NAL og NHO/Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Service og Vedlikehold
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 21.08.2006
Plassoppsigelse utløp: 12. september 2006
Forbud nedlagt/sendt: 22. august 2006
Plassoppsigelse antall: 260. Plassoppsigelsen omfatter også 25 medlemmer i 20 bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.
Plassfratredelse mottatt: 12. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 18. september 2006 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 217
Mekling berammet: 18. september 2006
Krav om avsluttet mekling: 12. september 2006
Meklingsfrist: 19.09.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.09.2006 kl. 22:00
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget
Riksmeklerens møtebok: 2006-079.pdf
Svarfrist: 11. oktober 2006 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Forslaget ble vedtatt.

Sak 2006-080

År: 2006
Saknr: 080

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Abelia
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst mellom partene
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.08.2006
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. august 2006
Plassoppsigelse antall: 615
Plassfratredelse mottatt: 13. september 2006
Plassfratredelse iverksettelse: 19. september kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 138
Mekling berammet: 19. september 2006
Krav om avsluttet mekling: 13. september 2006
Meklingsfrist: 20.09.2006 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.09.2006 kl. 01:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: 2006-080-NTL-Abelia.pdf
Svarfrist: 6. oktober 2006 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Forslaget er godkjent.

Tilbake til Riksmeklinger