Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2008-001

År: 2008
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: LO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2008 - samtlige tariffområder
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.03.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 13. mars 2008
Plassoppsigelse antall: 172 805. Plassoppsigelsen omfatter også 15 313 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene.
Plassfratredelse mottatt: 28. mars 2008 og 23. april 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 2. april 2008 kl.06.00. Hvis riksmeklingsmannens forslag forkastes iverksettes plassfratredelse 28.april 2008 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 37.426. Plassfratredelsen omfatter også 3.336 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene. Hvis konflikt 28.04 kl.06.00: 37.426.
Mekling berammet: 25. mars 2008 kl 12.00, 26., 27., 28., 30, 31. mars, 1 april
Krav om avsluttet mekling: 28. mars 2008
Meklingsfrist: 02.04.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.04.2008 kl. 05:00
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: LO-NHO2008-001,mtebok.doc
Vedlegg 1: LO-NHOforslag,2008-001medvedlegg.pdf
Svarfrist: 24. april 2008 kl.14.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter. I LO er det avgitt 129.257 stemmer, en deltakelse på 64,01%. 91.487 (70,78%) har stemt ja, 35.599 (27,54%) har stemt nei.

Sak 2008-002

År: 2008
Saknr: 002

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: YS
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2008 - Tariffavtaler med Parat, Yrkestrafikkforbundet,Det norske maskinistforbund,SAFE,Negotia, Delta.
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.03.2008
Plassoppsigelse utløp: 2. april 2008
Forbud nedlagt/sendt: 13. mars 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 26700. Plassoppsigelsen omfatter også 728 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene.
Plassfratredelse mottatt: 28. mars 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 2. april 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 3.338
Mekling berammet: 26. mars 2008 kl 12.00, 27., 28., 30., 31. mars og 1. april
Krav om avsluttet mekling: 28. mars 2008
Meklingsfrist: 02.04.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.04.2008 kl. 05:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: YS-NHO-2008-002mtebok.doc
Vedlegg 1: YS-NHO,2008-002,forslagmedvedlegg.pdf
Svarfrist: 24. april 2008 kl. 14.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt av begge parter. I YS har 32% avgitt stemme. 78,5% ja, 21.5% nei.

Sak 2008-003

År: 2008
Saknr: 003

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/Posten Norge
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 8, Posten Norge
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.04.2008
Plassoppsigelse utløp: 14. mai 2008 kl. 24.00
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2008
Plassoppsigelse antall: 12.939
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 15.mai kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 625 -Kontaktsenter i Kristiansand, Sarpsborg, Steinkjer. Postens Godssenter
Mekling berammet: 13. og 14. mai
Krav om avsluttet mekling: 8. mai 2008
Meklingsfrist: 15.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.05.2008 kl. 07:20
Resultat: Fremlagt forslag, godkjent av arbeidsgiverne, anbefalt av arbeidstakerne
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,forslag2008-003.pdf
Svarfrist: 20. juni 2008 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-004

År: 2008
Saknr: 004

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/Avinor
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 3, Avinor
Mekler: Svein Longva
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp: 15. mai 2008 kl. 2400
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2008
Plassoppsigelse antall: 840-Avinor, 260-Oslo Lufthavn
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 16. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse.Utvidet plassfratredelse iverksettes 18. mai 2008. Ny utvidelse iverksettes 20. mai.
Plassfratredelse antall: 220 medl. ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn, Molde Lufthavn, Kristiansund Lufthavn, Harstad/Narvik Lufthavn, Mosjøen Lufthavn og Mo i Rana Lufthavn. Fra 18. mai 30 medl. ved Kristiansund Lufthavn. Fra 20. mai 158 medl. ved Oslo Lufthavn,Alta Lufthavn,Leknes Lufthavn, Sandnessjøen Lufthavn,Sogndal Lufthavn,Svolvær Lufthavn og Stavanger Lufthavn.
Mekling berammet: 14. og 15. mai
Krav om avsluttet mekling: 9. mai 2008
Meklingsfrist: 16.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.05.2008 kl. 04:30
Resultat: Riksmeklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-004.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 16.05.2008
Streik antall: 220 medlemmer ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn, Molde Lufthavn, Kristiansund Lufthavn, Harstad/Narvik Lufthavn, Mosjøen Lufthavn og Mo i Rana Lufthavn.
Streik opptrapping: 18. 05: 30 medlemmer ved Kristiansund Lufthavn. 20.05: 158 medlemmer ved Oslo Lufthavn, Alta Lufthavn, Leknes Lufthavn, Sandnessjøen Lufthavn, Sogndal Lufthavn, Svolvær Lufthavn og Stavanger Lufthavn.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Vedlegg 1: Protokoll,sak2008-004.pdf
Forhandling avsluttet: 21.05.2008
Forhandlingsresultat: Forhandlingsløsning mellom partene 21. mai 2008
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 21.05.2008

Sak 2008-005

År: 2008
Saknr: 005

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: LO Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, Fellesorg.for barnevernped.m sosionomer og vernepleiere, Musikernes Fellesorg., Skolenes Landsforbund, EL og IT forbundet, Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2008
Plassoppsigelse antall: 144.983-Fagforbundet, 10.145-FO, 3.305-Skolenes Landsforbund, 2.800-Musikernes Fellesorg., 155-EL & IT Forb., 45-Fellesforbundet
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: Fagforbundet: 8238 medl.ved 152 virksomheter. MFO: 3 medl. ved 2 virksomheter. EL & IT Forb.:29 medl. ved 14 virksomheter. Skolenes Landsforb.: 84 medl. ved 8 virksomheter.FO: 88 medl. ved 3 virksomheter.
Mekling berammet: 30. april, 13., 14., 20., 21. 22. mai
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 20:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. KS's representanter meddelte at de anbefalte forslaget. LO kommunes representanter meddelte at et flertall av forhandlingssammenslutningen anbefalte forslaget. Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon aksepterte ikke forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-005.pdf
Vedlegg 1: Meklingsmannensforslag.pdf
Svarfrist: 18. juni 2008

Konflikt

 
Streik iverksatt: 26.05.2008
Streik antall: 84 medl. i Skolenes Landsforb. ved 8 virksomheter
Streik opptrapping: 2.6: 90 medl. i Skolenes Landsforb. ved 7 virksomheter. Fra 6.6: 312 medl. i Skolenes Landsforbund i 23 virksomheter. Fra 6.6: 9 medl. i Musikernes Fellesorg. ved 6 virksomheter. Fra 9.6: 96 medl.av MFO ved 6 virksomheter
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.06.2008
Mekling avsluttet: 04.06.2008 kl. 11:00
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18.juni 2008. Vedtatt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag,04.06.2008,sak2008-005.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 04.06.2008

Sak 2008-006

År: 2008
Saknr: 006

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Parat, Bibliotekarforbundet, Norsk Skolelederforbund, Lærernes Yrkesforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Radiografforbund, STAFO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 35.000
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl. 07.00. Opptrapping: 29. mai 2008 kl. 07.00.
Plassfratredelse antall: 23.05: Det norske maskinistforbund: 68 medl. ved FREVAR KF, BIR Avfallsbehandling og Bergen kommune. Delta: 288 medl.i 4 kommuner. Parat: 10 medl. i Kongsberg kommune. STAFO: 2 medl.i 1 fylkeskommune.Lærernes Yrkesforbund: 4 medl.i 1 fylkeskommune. Bibliotekarforbundet: 7 medl.i Bodø komm., 4 medl.i Nedre Eiker komm.Norsk Skolelederforb.: 5 medl. i Modum komm. 29.05: Det norske maskinistforb.: 44 medl. i Skånland komm., Tronheim Bydrift, Bergen komm. VA-etat, Bergen komm. Byggvedlikehold og Bergen Vann KF.
Mekling berammet: 30. april 13., 14., 20., 21. og 22. mai. Mekling ble gjenopptatt 4. juni 2008 og avsluttet samme dag kl. 11.00
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 20:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. 4. juni 2008 ble det fremlagt nytt forslag, som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18.juni 2008.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-006.pdf
Vedlegg 1: Meklingsmannensforslag.pdf
Vedlegg 2: Mtebokogforslag,04.06.2008,sak2008-006.pdf
Svarfrist: 18. juni 2008
Avstemmingsresultat: Vedtatt av arbeidsgiver. Vedtatt av samtlige YS-forbund, bortsett fra Det norske maskinistforbund som forkastet forslaget.Resultatet av avstemmingen var 748 stemmeberettigede, 275 stemmer var avgitt, 34 stemmer avvist. 42 stemte ja og 199 stemte nei.

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall: 162
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 24.06.2008
Forhandlingsresultat: DNMF og KS har i et ekstraordinært møte 24. juni 2008 kommet frem til en omforent protokoll vedrørende lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Partene har kommet frem til en løsning som vil ivareta maskinistenes lønnsinnplassering i henhold til utdanning og kompetanse. Videre er partene kommet frem til øvrige forhold i avtalen som gjør at DNMF trekker tilbake den varslede plassfratredelsen
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja

Sak 2008-007

År: 2008
Saknr: 007

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet. Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Universitet- og høyskoleutdannedes forbund, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen, Forskerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2008
Plassoppsigelse antall: Medl.org.-KS:118.317, Medl.org.-KS-bedrift:331
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: ca. 3000 medl. i 4 kommuner
Mekling berammet: 30. april, 13., 14., 20., 21. og 22. mai
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 20:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som det kunne forventes anbefalt av UNIO.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-007.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 24.05.2008
Streik antall: ca 1464 medl. i Bergen kommune, ca. 700 medl. i Bærum kommune, ca. 540 medl. i Tromsø kommune og ca. 310 medl. i Karmøy kommune
Streik opptrapping: Fra 30.5: ca 4800 medl., Fra 3.6: ca 2600 medl., Fra 5.6 ca. 2170 medl.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.06.2008
Mekling avsluttet: 04.06.2008 kl. 11:00
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist: 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag,04.06.2008,sak2008-007.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 04.06.2008

Sak 2008-008

År: 2008
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, Tekna, NITO, Den Norske Jordmorforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2008
Plassoppsigelse antall: ca, 15,000
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 4 medl. i Bærum kommune og 10 medl. i Akershus fylkeskommune
Mekling berammet: 30. april, 13., 14., 20., 21 og 22. mai
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 20:00
Resultat: Meklingsmannen la frem forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-008.pdf
Vedlegg 1: Meklingsmannensforslag.pdf
Svarfrist: 18. juni 2008
Avstemmingsresultat: Akseptert av begge parter

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.06.2008
Mekling avsluttet: 04.06.2008 kl. 11:00
Resultat: Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i KS-området. Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18. juni 2008.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag,0406.2008,sak2008-008.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet:

Sak 2008-009

År: 2008
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Regjeringskvartalet (R 5), Akersgt. 59, Oslo
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 40.235
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: ca. 2.700
Mekling berammet: 30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 21:10
Resultat: Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble anbefalt av LO Stat.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-009,010,011,012og013.pdf
Svarfrist: 23. juni 2008 kl 14:00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-010

År: 2008
Saknr: 010

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Regjeringskvartalet (R 5), Akersgt. 59, Oslo
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: ca. 27.000
Plassfratredelse mottatt: 8. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: ca. 1.600
Mekling berammet: 30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 21:10
Resultat: Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble anbefalt av YS Stat.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-009,010,011,012og013.pdf
Svarfrist: 23. juni 2008
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-011

År: 2008
Saknr: 011

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Regjeringskvartalet (R 5), Akersgt. 59, Oslo
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: ca. 27.925
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: ca. 1.800
Mekling berammet: 30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 21:10
Resultat: Staten la frem forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble anbefalt av Unio.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-009,010,011,012og013.pdf
Svarfrist: 23. juni 2008
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-012

År: 2008
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Regjeringskvartalet (R 5), Akersgt. 59, Oslo
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: ca. 25.000
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 510 medl. ved 13 virksomheter
Mekling berammet: 30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 21:10
Resultat: Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble akseptert av Akademikerne.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-009,010,011,012og013.pdf

Sak 2008-013

År: 2008
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Norges Farmaceutiske Forening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Svein Longva
Sted: Regjeringskvartalet (R 5), Akersgt. 59, Oslo
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt:
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl. 06
Plassfratredelse antall: 3 medl. ved Statens legemiddelverk
Mekling berammet: 30. april, 7., 19., 20., 21 og 22. mai
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 21:10
Resultat: Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble akseptert av Norges Farmaceutiske Forening.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-009,010,011,012og013.pdf

Sak 2008-014

År: 2008
Saknr: 014

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forbund/Potetind.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Landbrukets Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomsten for potetindustrien
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2008
Plassoppsigelse antall: 156
Plassfratredelse mottatt: 9. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 15. mai 2008 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 135
Mekling berammet: 15. mai
Krav om avsluttet mekling: 9. mai 2008
Meklingsfrist: 16.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.05.2008 kl. 01:45
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,forslag,sak2008-014.pdf
Svarfrist: Fristen for avstemning av forhandlingsløsningen er fastsatt til 2. juni 2008, 12:00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2008-015

År: 2008
Saknr: 015

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, Tekna, NITO, Den Norske Jordmorforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 1.700
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23.mai 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 53 medl. ved 10 virksomheter i Oslo kommune
Mekling berammet: 5. mai 2008
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2008 kl. 22:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-015.pdf
Vedlegg 1: Forslag2008.pdf
Svarfrist: 18. juni 2008
Avstemmingsresultat: Akseptert av begge parter.

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2008
Mekling avsluttet: 05.06.2008 kl. 14:45
Resultat: Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i Oslo kommunes tariffområde. Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-015nr2.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet:

Sak 2008-016

År: 2008
Saknr: 016

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, FO, Musikernes Fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 13.899
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: Fagforbundet: 1778 medl. ved 1 virksomhet. FO: 22 medl. ved 1 virksomhet. MFO: 3 medl. ved 1 virksomhet. Skolenes Landsforb.: 13 medl. ved 1 virksomhet.
Mekling berammet: 5. mai 2008
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2008 kl. 22:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Fagforbundet, MFO og FO anbefaler forslaget. Skolenes Landsforbund anbefaler ikke forslaget, men vurderer om oppgjøret skal til uravstemning. De trekker varselet om plassfratredelse. Forslaget sendes ikke til uravstemming og Skolenes Landsforbund er i streik fra 2.juni
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-016.pdf
Vedlegg 1: Forslag2008.pdf
Svarfrist: 18. juni 2008.

Konflikt

 
Streik iverksatt: 02.06.2008
Streik antall: Fra 2.6: 20 medl. i Skolenes Landsforbund, Fra 5.6: 2 medl. i Skolenes Landsforbund
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2008
Mekling avsluttet: 05.06.2008 kl. 14:30
Resultat: Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-016nr2.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.06.2008

Sak 2008-017

År: 2008
Saknr: 017

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bibliotekarforbundet,Det norske maskinistforbund, Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 1300
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl.07.00
Plassfratredelse antall: Det norske maskinistforb: 24 medl.ved Brobekkanlegget og Klemetsrudanlegget. Norsk SKolelederforb.: 3 medl. ved 3 virksomheter. Delta: 69 medl. i 3 virksomheter. Bibliotekarforb.: 6 medl.ved Deichmanske.
Mekling berammet: 5. mai 2008
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.05.2008 kl. 22:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-017.pdf
Vedlegg 1: Forslag2008.pdf
Svarfrist: 18. juni 2008.
Avstemmingsresultat: Vedtatt.

Konflikt

 
Streik iverksatt:
Streik antall:
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2008
Mekling avsluttet: 05.06.2008 kl. 15:00
Resultat: Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i Oslo kommunes tariffområde. Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-017nr2.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet:

Sak 2008-018

År: 2008
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2008
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 23. mai 2008 kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 518 medlemmer
Mekling berammet: 5.mai 2008
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2008
Meklingsfrist: 23.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2008 kl. 22:30
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Unio forkastet forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-018.pdf
Vedlegg 1: Forslag2008.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 25.05.2008
Streik antall: 518
Streik opptrapping: Fra 30.5: 244 medl.. Fra 3.6.: 284 medl. Fra 5.6 427 medl.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2008
Mekling avsluttet: 05.06.2008 kl. 14:30
Resultat: Fremlagt forslag, akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni. Vedtatt av arbeidsgiver.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-018nr2.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 05.06.2008

Sak 2008-019

År: 2008
Saknr: 019

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: STAFO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/Posten Norge AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 8, Posten Norge AS
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen:

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.05.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. mai/13. mai 2008
Plassoppsigelse antall: ca. 170
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat: Forhandlingsløsning mellom partene, datert 16. mai 2008

Sak 2008-020

År: 2008
Saknr: 020

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Musikernes Fellesforbund og NTL
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter/teatre og orkestre
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 1,teater og orkestre
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.05.2008
Plassoppsigelse utløp: 27. mai 2008 kl. 24
Forbud nedlagt/sendt: 11. mai, sendt 13. mai 2008
Plassoppsigelse antall: 670
Plassfratredelse mottatt: 22. mai 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 29. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse,opptrapping 2. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 29.5: 11 medl.ved Den norske Opera og Ballett. 2.6: 75 medl. i Stavanger Symfoniorkester
Mekling berammet: 27. mai og 28. mai 2008
Krav om avsluttet mekling: 22. mai 2008
Meklingsfrist: 29.05.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.05.2008 kl. 14:30
Resultat: Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-020.pdf
Vedlegg 1: Forslag,sak2008-020.pdf
Svarfrist: 19. august 2008
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Tilbake til Riksmeklinger