Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2008-041

År: 2008
Saknr: 041

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: NITO
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revisjon av overenskomst 272
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.10.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 17. oktober 2008
Plassoppsigelse antall: 13.000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 14. november 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 19. november ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 993
Mekling berammet: 17. og 18. november 2008 kl 10.00
Krav om avsluttet mekling: 13. november 2008
Meklingsfrist: 19.11.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.11.2008 kl. 04:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,sak2008-041.pdf

Sak 2008-042

År: 2008
Saknr: 042

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Tekna
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2008 - Hovedavtale Tekna-NHO
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.10.2008
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. oktober 2008
Plassoppsigelse antall: 7500
Plassfratredelse mottatt: 14. november 2008
Plassfratredelse iverksettelse: 1. desember kl.00.00
Plassfratredelse antall: 1186
Mekling berammet: 26. november 2008 kl.10.00
Krav om avsluttet mekling: 21. november 2008
Meklingsfrist: 27.11.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.11.2008 kl. 04:50
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok,2008-042.pdf

Sak 2008-043

År: 2008
Saknr: 043

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens landsforening/Acergy Norway AS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Revisjon av overenskomsten mellom partene
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.11.2008
Plassoppsigelse utløp: 16. desember 2008,
Forbud nedlagt/sendt: 25. november 2008
Plassoppsigelse antall: 42 medl. på Far Saga, 26: Acergy Viking, 20:.Scandi Acergy, 11:Petrell, 16: Normand Mermaid, 9 landansatte, tils: 124 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 12. desember 2008
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 18. desember 2008 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 124
Mekling berammet: 17. og 18. desember 2008
Krav om avsluttet mekling: 12. desember 2008
Meklingsfrist: 19.12.2008 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.12.2008 kl. 06:20
Resultat: Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mteboksak2008-043.pdf

Tilbake til Riksmeklinger