Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2010-021

År: 2010
Saknr: 021

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjømannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Rederienes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomstene for skip og ferger i innenriksfart
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. april 2010
Plassoppsigelse antall: ca 1800
Plassfratredelse mottatt: 4. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Søndag 9. mai kl 00.00.
Plassfratredelse antall: ca 200.
Mekling berammet: 8. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 4. mai 2010
Meklingsfrist: 09.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 09.05.2010 kl. 03:40
Resultat: Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-021Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-022

År: 2010
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for Elektrokjemisk industri 101
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. april 2010
Plassoppsigelse antall: 8228. Plassoppsigelsen omfatter også 78 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 7. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 12. mai 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 3158. Plassfratredelsen omfatter også 8 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 10. og 11. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 7. mai 2010
Meklingsfrist: 12.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 12.05.2010 kl. 00:15
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget
Riksmeklerens møtebok: 2010-022Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-023

År: 2010
Saknr: 023

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Vekteroverenskomsten
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 23.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. april 2010
Plassoppsigelse antall: 3988. Plassoppsigelsen omfatter også 62 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Plassoppsigelse fra 21. juni: 114 nye medlemmer. Plassoppsigelse mottatt 16. juni: 120 nye medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 4. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 12. juni 2010 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 1003. Fra 15. juni kl 06.00: 1464 medlemmer.
Mekling berammet: 9. og 10. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 4. juni 2010
Meklingsfrist: 11.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.06.2010 kl. 03:45
Resultat: Meklingsmannen framla skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker forkastet forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-023Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 12.06.2010
Streik antall: 1003 medlemmer. Fra 15. juni kl 06.00: 1464 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 21. juni kl. 06.00: 810 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 19.06.2010
Mekling avsluttet: 20.06.2010 kl. 00:00
Resultat: Riksmeklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at de sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til fredag 20. august 2010 kl 12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2010-023Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 19.06.2010

Sak 2010-024

År: 2010
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Håndverk
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Frisøroverenskomsten
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2010
Plassoppsigelse antall: 450
Plassfratredelse mottatt: 7. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse 14. mai 2010
Plassfratredelse antall: 46
Mekling berammet: 11. og 12. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 7. mai 2010
Meklingsfrist: 12.05.2010 kl. 15:00
Mekling avsluttet: 13.05.2010 kl. 01:15
Resultat: Konflikt. Arbeidsgiverne sa nei til meklingsmannens forslag. Partene kom fram til en forhandlingsløsning på minstelønnssatsene etter mekling.
Riksmeklerens møtebok: 2010-024Mtebok.pdf
Vedlegg 1: 2010-024Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-025

År: 2010
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk journalistlag
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomstene for aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 28. april 2010
Plassoppsigelse antall: ca 4000. Plassoppsigelse mottatt 19. mai 2010 for 35 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 14. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 21. mai 2010 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 1709
Mekling berammet: 20. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 14. mai 2010
Meklingsfrist: 21.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2010 kl. 02:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag som begge parter aksepterte.
Riksmeklerens møtebok: 2010-025Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-026

År: 2010
Saknr: 026

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 187 Schenkeravtalen
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. april 2010
Plassoppsigelse antall: 585
Plassfratredelse mottatt: 10. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 15. mai 2010
Plassfratredelse antall: 279
Mekling berammet: 13. og 14. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 10. mai 2010
Meklingsfrist: 15.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.05.2010 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 15.05.2010
Streik antall: 279
Streik opptrapping: 298 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 25. mai 2010.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.06.2010
Mekling avsluttet: 04.06.2010 kl. 22:55
Resultat: Under meklinga nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Svarfrist ble satt til 30. juni 2010 kl 12.00. - Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2010-026Mteboketterstreik..pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 04.06.2010

Sak 2010-027

År: 2010
Saknr: 027

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 183 Speditørtariffen
Mekler: Merete Smith
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 29.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 29. april 2010
Plassoppsigelse antall: 1354. Plassoppsigelsen omfatter også 44 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Mottatt 25. mai 2010, 3 nye medl. Fra 12. juni: 1 nytt medlem. Fra 17. juni: 29 nye medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 15. mai 2010.
Plassfratredelse antall: 589
Mekling berammet: 13. og 14. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 10. mai 2010
Meklingsfrist: 15.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.05.2010 kl. 05:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 15.05.2010
Streik antall: 589
Streik opptrapping: 18 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 22. mai 2010. 491 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 25. mai 2010. Opptrappingen omfatter også 28 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.06.2010
Mekling avsluttet: 04.06.2010 kl. 22:55
Resultat: Under meklinga nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst- fram til en forhandlingsløsning. Svarfrist ble satt til 30. juni 2010 kl 12.00. - Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2010-027Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 04.06.2010

Sak 2010-028

År: 2010
Saknr: 028

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for Fiskeindustrien
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2010
Plassoppsigelse antall: 2313
Plassfratredelse mottatt: 25. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 04. juni 2010, kl 24.00
Plassfratredelse antall: 1446.
Mekling berammet: 3. og 4. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 25. mai 2010
Meklingsfrist: 05.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2010 kl. 03:30
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-028Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-029

År: 2010
Saknr: 029

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 12. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: ca 3800
Mekling berammet: 3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 11:15
Resultat: Partene meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-029Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21.juni 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-030

År: 2010
Saknr: 030

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: YS Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: YS
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall:
Plassfratredelse mottatt: 18. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: ca 1800
Mekling berammet: 3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 11:15
Resultat: Partene meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-030Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-031

År: 2010
Saknr: 031

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 29556
Plassfratredelse mottatt: 18. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: ca 2500
Mekling berammet: 3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 11:15
Resultat: Partene meddelet at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-031Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21.juni 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-032

År: 2010
Saknr: 032

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 321
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Statsoppgjøret
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Tjenestetvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 27.400
Plassfratredelse mottatt: 12. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2010 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 722
Mekling berammet: 3., 4., 19., 20., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 19. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 11:15
Resultat: Partene meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-032Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21.juni 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-033

År: 2010
Saknr: 033

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: LO Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon, EL og IT forbundet og Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2010
Plassoppsigelse antall: Fagforbundet 153.000 medl., FO 10.812 medl., Skolenes Landsforbund 3.274 medl., Musikernes Fellesorganisasjon ca 3.000 medl., EL og IT forbundet 160 medl. og Fellesforbundet 22 medl.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: arbeidstidens begynnelse 27. mai 2010.
Plassfratredelse antall: Mfo 46 medlemmer, EL & IT 54 medlemmer, Skolenes landsforbund 99 medlemmer, FO 206 medlemmer, og Fagforbundet 9503 medlemmer.
Mekling berammet: 4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 12:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-033Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.05.2010
Streik antall: 9908.
Streik opptrapping: Fra 2. juni 2010: FO 204 medlemmer, Fagforbundet 14.742 medlemmer, Skolenes landsforbund 476 medlemmer og mfo 122 medlemmer. Fra 7. juni: Skolenes landsforbund 7 medlemmer, mfo 8 medlemmer. Fra 8. juni: Skolenes landsforbund 1 medlem, FO 117 medlemmer, Fagforbundet 1033 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 09.06.2010
Mekling avsluttet: 09.06.2010 kl. 14:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2010-033Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.06.2010

Sak 2010-034

År: 2010
Saknr: 034

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Norsk Skolelederforbund, Parat, Bibliotekarforbundet, Det Norske Maskinistforbund, Lærernes Yrkesforbund, Norsk Radiografforbund og STAFO
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2010
Plassoppsigelse antall: ca 40.000
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai 2010, kl 07.00.
Plassfratredelse antall: Delta 661 medlemmer, Norsk Skolelederforbund 10 medlemmer, Stafo 7 medlemmer, Det norske maskinistforbund 36 medlemmer, Bibliotekarforbundet 11 medlemmer, Parat 77 medlemmer og Lærernes Yrkesforbund 15 medlemmer.
Mekling berammet: 4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 12:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-034mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.05.2010
Streik antall: 817.
Streik opptrapping: Fra 2. juni 2010: Bibliotekarforbundet 1 medlem, Dnm 10 medlemmer, Parat 12 medlemmer og Delta 508 medlemmer. Fra 8. juni 2010: Parat 12 medlemmer. Fra 9. juni: Bibliotekarforbundet 15 medlemmer, Delta 348 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 09.06.2010
Mekling avsluttet: 09.06.2010 kl. 14:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2010-034Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.06.2010

Sak 2010-035

År: 2010
Saknr: 035

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Universitet- og høyskoleutdannedes forbund, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen og Forskerforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2010
Plassoppsigelse antall: ca 122.270
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2010.
Plassfratredelse antall: 6.088 medlemmer.
Mekling berammet: 4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 12:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-035Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.05.2010
Streik antall: 6.088.
Streik opptrapping: Fra 2. juni 2010: 11218 medlemmer. Fra 8. juni: 111 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 09.06.2010
Mekling avsluttet: 09.06.2010 kl. 14:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2010-035Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.06.2010

Sak 2010-036

År: 2010
Saknr: 036

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Forening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO, Den Norske Jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Kommuneoppgjøret
Mekler: Dag Nafstad
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 30. april 2010
Plassoppsigelse antall: ca 16.200
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 27. mai 2010 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 243 medlemmer.
Mekling berammet: 4., 12., 18., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 12:30
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-036Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.05.2010
Streik antall: 243.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 09.06.2010
Mekling avsluttet: 09.06.2010 kl. 14:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 5. juli 2010 kl. 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: 2010-036Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 09.06.2010

Sak 2010-037

År: 2010
Saknr: 037

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, FO, Musikernes Fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2010
Plassoppsigelse antall: Fagforbundet 14.559, FO 1.490, Musikernes fellesorganisasjon 194 og Skolenes landsforbund 326
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai 2010.
Plassfratredelse antall: Mfo 1 medlem, Fagforbundet 1604 medlemmer, FO 71 medlemmer, Skolenes landsforbund 14 medlemmer,
Mekling berammet: 4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.05.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-037Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-038

År: 2010
Saknr: 038

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS-K Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bibliotekarforbundet, Det Norske Maskinistforbund, Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund og Lærernes Yrkesforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 1.300
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai 2010.
Plassfratredelse antall: Norsk Skolelederforbund 3 medlemmer, Delta 24 medlemmer, Bibliotekarforbundet 8 medlemmer, Parat 3 medlemmer, Det norske maskinistforbund 8 medlemmer.
Mekling berammet: 4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.05.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-038Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2010 kl 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-039

År: 2010
Saknr: 039

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet, Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2010
Plassoppsigelse antall: Nesten 10.000 medl.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 27. mai 2010
Plassfratredelse antall: 539 medlemmer
Mekling berammet: 4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.05.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget
Riksmeklerens møtebok: 2010-039Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-040

År: 2010
Saknr: 040

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Forening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Den Norske jordmorforening.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. mai 2010
Plassoppsigelse antall: ca 2.000
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: Torsdag 27. mai 2010
Plassfratredelse antall: 180 medlemmer
Mekling berammet: 4., 19., 21., 25. og 26. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.05.2010 kl. 12:00
Resultat: Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-040Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Tilbake til Riksmeklinger