Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2010-041

År: 2010
Saknr: 041

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: IKT-overenskomsten
Mekler:
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 94. Plassoppsigelsen omfatter også 108 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet:
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet:
Resultat:

Sak 2010-042

År: 2010
Saknr: 042

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Teknologi
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Landsoverenskomsten for elektrofagene NT
Mekler: Wenche Elizabeth Arntzen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 11464. Plassoppsigelsen omfatter også 454 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 31. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 05. juni 2010, kl. 07.00
Plassfratredelse antall: 9854. Plassfratredelsen omfatter også 25 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Fra 9. juni 2010: 27 medlemmer.
Mekling berammet: 3. og 4. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 31. mai 2010
Meklingsfrist: 05.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.06.2010 kl. 07:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2010-042-Mtebok.pdf
Svarfrist: 1. juli 2010 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-043

År: 2010
Saknr: 043

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Overenskomst for de ansatte i Utdanningsforbundets sekretariat.
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 28
Plassfratredelse mottatt: 26. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 2. juni 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 5.
Mekling berammet: 1. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 26. mai 2010
Meklingsfrist: 02.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2010 kl. 22:45
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: mtebok.pdf

Sak 2010-044

År: 2010
Saknr: 044

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Bio
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for egg- og fjærfekjøttindustrien
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 05.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 863
Plassfratredelse mottatt: 25. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 01. juni 2010, kl 24.00
Plassfratredelse antall: 433.
Mekling berammet: 31. mai og 1. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 25. mai 2010
Meklingsfrist: 02.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2010 kl. 16:30
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklingsmannens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 21. juni 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-045

År: 2010
Saknr: 045

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomsten for avis og avistrykkerier
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 1716
Plassfratredelse mottatt: 28. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 2 juni 2010, kl 24.00
Plassfratredelse antall: 1716.
Mekling berammet: 1. og 2. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 28. mai 2010
Meklingsfrist: 03.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.06.2010 kl. 05:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-045mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2010 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2010-046

År: 2010
Saknr: 046

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 10
Mekler: Reidun Wallevik
Sted:
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 36.347
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 27. mai 2010 kl 06.00.
Plassfratredelse antall: 946
Mekling berammet: 19. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2010
Meklingsfrist: 27.05.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.05.2010 kl. 15:00
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-046mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 27.05.2010
Streik antall: 946.
Streik opptrapping: Fra 2. juni 2010: 1.174 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 01.06.2010
Mekling avsluttet: 01.06.2010 kl. 04:10
Resultat: Det kom til enighet mellom partene, jf. vedlegg til Riksmeklingsmannens møtebok.
Riksmeklerens møtebok: 2010-046mtebok_enighetsdokument.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.06.2010

Sak 2010-047

År: 2010
Saknr: 047

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norsk jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 7 - NSB
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 24. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 1021
Plassfratredelse mottatt: 27. mai 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 1. juni 2010, ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 47.
Mekling berammet: 31. mai 2010
Krav om avsluttet mekling: 27. mai
Meklingsfrist: 01.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.06.2010 kl. 04:45
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslaget. For så vidt gjelder Trafikkservice AS, oppsto det enighet mellom partene i samsvar med partenes egen protokoll.
Riksmeklerens møtebok: 2010-047Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: torsdag 1. juli 2010, kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-048

År: 2010
Saknr: 048

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Forpleiningsavtalen, avtale nr. 123
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 65
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 16. juni 2010 kl 24.00.
Plassfratredelse antall: 65 medlemmer
Mekling berammet: 14., 15., 16. og 17. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2010
Meklingsfrist: 17.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2010 kl. 06:15
Resultat: Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2010-048og2010-049Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-049

År: 2010
Saknr: 049

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Operatøravtalen, avtale nr 129
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 25
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 14., 15., 16. og 17. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 11. juni 2010
Meklingsfrist: 17.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2010 kl. 06:15
Resultat: Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2010-048og2010-049Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-050

År: 2010
Saknr: 050

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkeloverenskomsten, avtale 271
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 21. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 857
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 16. juni 2010 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 108.
Mekling berammet: 14., 15.,16. og 17. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2010
Meklingsfrist: 17.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2010 kl. 06:15
Resultat: Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2010-050Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: Fristen ble satt til 8. juli 2010.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-051

År: 2010
Saknr: 051

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeoverenskomsten sokkel, 284
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 11.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 12. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 2515
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 16. juni 2010 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 240.
Mekling berammet: 14., 15., 16. og 17. juni
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2010
Meklingsfrist: 17.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 17.06.2010 kl. 06:15
Resultat: Under meklingen nådde SAFE og Oljeindustriens Landsforening samt Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Lederne meddelte at de anbefalte forhandlingsløsningen, og ville sende den ut til uravstemming.
Riksmeklerens møtebok: 2010-051Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-052

År: 2010
Saknr: 052

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Teknologi
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for Heisfaget
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 657. Plassoppsigelsen omfatter også 48 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 14. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 19. juni 2010 kl 07.00
Plassfratredelse antall: 39 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 3 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler i de samme avtaleområder
Mekling berammet: 17. og 18. juni 2010. Ny mekling 17. august 2010
Krav om avsluttet mekling: 14. juni 2010
Meklingsfrist: 19.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.08.2010 kl. 07:00
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-052Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 17. september 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-053

År: 2010
Saknr: 053

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Tjenestemannslag
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 1 Orkestre og teater
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 6. juni 2010
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 723
Plassfratredelse mottatt: 2. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 7. juni 2010 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 20 medlemmer. Fra 8. juni: 11 medlemmer. Trukket plassfratredelse for 13 medlemmer 3. juni 2010. Fra 10 juni: 6 medlemmer.
Mekling berammet: 6. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 2. juni 2010
Meklingsfrist: 07.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2010 kl. 00:40
Resultat: Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2010-053Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 07.06.2010
Streik antall: 20 medlemmer. Fra 8. juni: 11 medlemmer. Fra 10 juni: 6 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 13.06.2010
Mekling avsluttet: 14.06.2010 kl. 03:30
Resultat: Riksmeklingsmannen la fram forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstakerne anbefalte. Svarfrist 1. september 2010. Vedtatt.
Riksmeklerens møtebok: 2010-053Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 14.06.2010

Sak 2010-054

År: 2010
Saknr: 054

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Arbeidsmandsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
Mekler: Elisabeth Stenwig
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 3. juni 2010
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 351
Plassfratredelse mottatt: 21. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 26. juni kl. 06.00
Plassfratredelse antall: 351.
Mekling berammet: 23. og 24. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 21. juni 2010
Meklingsfrist: 24.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.06.2010 kl. 00:00
Resultat: Partene kom fram til forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2010-055

År: 2010
Saknr: 055

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst 189 Pakkerioverenskomsten
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 26. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 338
Plassfratredelse mottatt: 2. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juni 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 338 medlemmer
Mekling berammet: 6. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 2. juni 2010
Meklingsfrist: 07.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2010 kl. 03:00
Resultat: Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter. Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebok-forslag.pdf
Svarfrist: 24. juni 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2010-056

År: 2010
Saknr: 056

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: SAN
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Siviløkonomene, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Norges Juristforbund, Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening, Samfunnsviternes Fagforening og NITO-Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 2 Norges Bank
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.05.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 110
Plassfratredelse mottatt: 4. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 9. juni 2010 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 42.
Mekling berammet: 8. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 4. juni 2010
Meklingsfrist: 09.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.06.2010 kl. 00:00
Resultat: Forhandlingsløsning før mekling.

Sak 2010-057

År: 2010
Saknr: 057

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Oljeserviceavtalen, avtale nr 357
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 25.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 26. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 400
Plassfratredelse mottatt: 17. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 24. juni 2010 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 399.
Mekling berammet: 23. og 24. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 17. juni 2010
Meklingsfrist: 25.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2010 kl. 15:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-057Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 6. august 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Vedtatt

Sak 2010-058

År: 2010
Saknr: 058

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Møbel, Interiør og Trevare overenskomsten
Mekler: Kari Gjesteby
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.05.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2010
Forbud nedlagt/sendt: 30. mai 2010
Plassoppsigelse antall: 1639
Plassfratredelse mottatt: 17. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 25. juni 2010 kl 06.00
Plassfratredelse antall: 1072.
Mekling berammet: 22. og 23. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 17. juni 2010
Meklingsfrist: 24.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.06.2010 kl. 02:30
Resultat: Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-058mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-059

År: 2010
Saknr: 059

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Oljeindustriens Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Landbaseavtalen
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2010
Plassoppsigelse utløp: 31. mai 2010
Forbud nedlagt/sendt: 2. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 114. Plassoppsigelsen omfatter også 32 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 1. juli 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 7. juli 2010 kl 24.00.
Plassfratredelse antall: 136 medlemmer
Mekling berammet: 6. og 7. juli 2010
Krav om avsluttet mekling: 1. juli 2010
Meklingsfrist: 08.07.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.07.2010 kl. 04:20
Resultat: Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-059Mtebokogforslag.pdf

Sak 2010-060

År: 2010
Saknr: 060

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Glass og Fasadeforeningen
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Glassoverenskomsten
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 04.06.2010
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 4. juni 2010
Plassoppsigelse antall: 505 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter også 49 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 14. juni 2010
Plassfratredelse iverksettelse: 18. juni 2010 kl 24.00
Plassfratredelse antall: 505 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter også 49 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 17. og 18. juni 2010
Krav om avsluttet mekling: 14. juni 2010
Meklingsfrist: 19.06.2010 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.06.2010 kl. 00:00
Resultat: Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2010-060Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 9. juli 2010 kl 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Tilbake til Riksmeklinger