Tilbake til Riksmeklinger
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-041

År: 2016
Saknr: 041

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Olje og Gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkeloverenskomsten
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 1040 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 27. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 1. juli 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 75 medlemmer.
Mekling berammet: 30. juni og 1. juli
Krav om avsluttet mekling: 27. juni 2016
Meklingsfrist: 02.07.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.07.2016 kl. 03:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-041Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-042

År: 2016
Saknr: 042

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Olje og Gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Sokkelavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 31.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 2561 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 27. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 1. juli 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 156 medlemmer.
Mekling berammet: 30. juni og 1. juli
Krav om avsluttet mekling: 27. juni 2016
Meklingsfrist: 02.07.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.07.2016 kl. 03:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-042Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-043

År: 2016
Saknr: 043

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Transportarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Mediebedriftenes Landsforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Avisbudavtalen
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 1002 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 8. august 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 12. august 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 325
Mekling berammet: 11. og 12. august 2016
Krav om avsluttet mekling: 8. august 2016
Meklingsfrist: 13.08.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.08.2016 kl. 02:05
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til fredag 16. september 2016 kl.12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2016-043Mtebok.pdf

Sak 2016-044

År: 2016
Saknr: 044

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Helikopteransattes forbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Avtale nr. 281 Teknisk, administrativt- og trafikkpersonell
Mekler: Inger-Marie Landfald
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 01.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 3. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 618 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juli 2016 kl. 00.00
Plassfratredelse antall: 94 medlemmer
Mekling berammet: 5. juli 2016
Krav om avsluttet mekling: 30. juni 2016
Meklingsfrist: 06.07.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 06.07.2016 kl. 01:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-044Mtebokogforhandlingslsning.pdf

Sak 2016-045

År: 2016
Saknr: 045

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: De Samarbeidende Organisasjoner
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Flyttbare offshoreinnretninger
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 420 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 21. juni 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 14 medlemmer
Mekling berammet: 20. og 21. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 15. juni 2016
Meklingsfrist: 22.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 22.06.2016 kl. 02:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-045Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-046

År: 2016
Saknr: 046

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Olje og Gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for forpleinings-, oljeborings- og operatørbedrifter.
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 3826 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 27. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 1. juli 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 524 medlemmer.
Mekling berammet: 30. juni og 1. juli
Krav om avsluttet mekling: 27. juni 2016
Meklingsfrist: 02.07.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 02.07.2016 kl. 03:30
Resultat: Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-046Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-047

År: 2016
Saknr: 047

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og NITO.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Hovedavtale for konkurranseutsatte bedrifter
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 363 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 28. oktober 2016
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 2. og 3. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 28. oktober 2016
Meklingsfrist: 04.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.11.2016 kl. 21:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2016-047Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. november 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-048

År: 2016
Saknr: 048

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Delta
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale 1
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2016.
Plassoppsigelse antall: ca. 85 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 16. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 23. september 2016
Plassfratredelse antall: 2 medlemmer.
Mekling berammet: 21. og 22. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 16, september 2016
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.09.2016 kl. 06:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-048Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 23.09.2016
Streik antall: 2 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 12. oktober 2016: 7 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 26. oktober 2016: 31 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.11.2016
Mekling avsluttet: 04.11.2016 kl. 13:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: 2016-048Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 08.11.2016

Sak 2016-049

År: 2016
Saknr: 049

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Det Norske Maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale II
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 6. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 6 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 21. og 22. september 2016
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 23.09.2016 kl. 06:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-049Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-050

År: 2016
Saknr: 050

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: LO Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet og EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 1.727 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 28. oktober 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Fra arbeidstidens begynnelse 4. november 2016
Plassfratredelse antall: 70 medlemmer. Fra 8. november 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 285 medlemmer.
Mekling berammet: 2. og 3. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 28. oktober 2016
Meklingsfrist: 04.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.11.2016 kl. 21:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2016-050Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. november 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Fagforbundet - Godkjent.

Sak 2016-051

År: 2016
Saknr: 051

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta, Parat, Bibliotekarforbundet og Yrkestrafikkforbundet.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. juni 2016
Plassoppsigelse antall: ca. 300 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 28. oktober 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Arbedstidens begynnelse 4. november 2016.
Plassfratredelse antall: 16 medlemmer.
Mekling berammet: 2. og 3. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 28. oktober 2016
Meklingsfrist: 04.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.11.2016 kl. 21:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2016-051Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. november 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Bibliotekarforbundet - Godkjent. Yrkestrafikkforbundet - Godkjent.

Sak 2016-052

År: 2016
Saknr: 052

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Mat og Drikke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Mat- og drikkevareindustrien
Mekler: Nils-Henrik M von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 1056 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 161 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 15. august 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 19. august 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 217 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 12 medlemmer sm er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 18. og 19. august 2016
Krav om avsluttet mekling: 15. august 2016.
Meklingsfrist: 20.08.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.08.2016 kl. 23:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-052Mtebokogenighetsdokument.pdf

Sak 2016-053

År: 2016
Saknr: 053

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 9
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 07.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. juni 2016
Plassoppsigelse antall: ca. 200 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 12. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 17. september 2016 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 105 medlemmer
Mekling berammet: 13., 14., 15. og 16. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 12. september 2016
Meklingsfrist: 17.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.09.2016 kl. 00:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partene aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-053Mtebokogforslag.pdf

Sak 2016-054

År: 2016
Saknr: 054

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Akademikerforbundet, Det norske maskinistforbund og Utdanningsforbundet.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 70 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 28. oktober 2016
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 20 medlemmer.
Mekling berammet: 2. og 3. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 28. oktober 2016
Meklingsfrist: 04.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 03.11.2016 kl. 21:45
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: 2016-054Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. november 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-055

År: 2016
Saknr: 055

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: SAFE
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Olje og Gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Brønnserviceavtalen
Mekler: Anne Cathrine Frøstrup
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 09.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 684 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 30. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 6. juli 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 663 medlemmer.
Mekling berammet: 6. juli 2016
Krav om avsluttet mekling: 30. juni 2016
Meklingsfrist: 07.07.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 06.07.2016 kl. 22:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-055Mtebok.pdf

Sak 2016-056

År: 2016
Saknr: 056

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstområde 4, Lovisenberg og område 10, Helseforetak
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2016
Plassoppsigelse antall: Område 4: 329 medlemmer. Område 10, 19.583 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 1. september
Plassfratredelse iverksettelse: 7. september 2016 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 194 medlemmer. Mottatt 5. september: 119 medlemmer.
Mekling berammet: 5. og 6. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 1. september.
Meklingsfrist: 07.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.09.2016 kl. 00:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-056Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 07.09.2016
Streik antall: 194 medlemmer
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 9. september 2016: 119 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 17. september 2016: 185 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 24. september 2016: 35 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 27. september 2016: 36 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 3. september 2016: 26 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 6. oktober 2016: 13 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 10. oktober 2016: 20 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 13. oktober 2016: 54 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.10.2016
Mekling avsluttet: 05.10.2016 kl. 14:42
Resultat: Mekleren måtte konstatere at partene etter fire ukers streik fortsatt stod svært langt fra hverandre. Begge parter meddelte at de ikke fant grunnlag for å bevege sine posisjoner for å kunne finne frem til mulige mellomløsninger. Det var således ikke grunnlag for å anta at ytterligere mekling for tiden ville kunne lede til en minnelig løsning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-056Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 11.10.2016
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 11.10.2016

Sak 2016-057

År: 2016
Saknr: 057

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 342
Arbeidstakerorganisasjon: EL & IT Forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale I
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2016
Plassoppsigelse utløp: 1. juni 2016
Forbud nedlagt/sendt: 10. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 1196 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 16. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 22. september 2016
Plassfratredelse antall: 214 medlemmer. Fra 30. september 2016 kl. 07.00:286 medlemmer.
Mekling berammet: 21. og 22. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 16. september 2016
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.09.2016 kl. 06:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-057Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 23.09.2016
Streik antall: 214 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 30. september 2016 kl. 07.00: 286 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 11. oktober 2016: 156 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 24. oktober 2016: 354 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 04.11.2016
Mekling avsluttet: 04.11.2016 kl. 13:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: 2016-057Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 08.11.2016

Sak 2016-058

År: 2016
Saknr: 058

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Service
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Pleie - og omsorgsoverenskomsten
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 831 medlemmer. Utvidet plassoppsigelse mottatt 6. oktober 2016: 94 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 14. oktober 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 20. oktober 2016 kl.00.00.
Plassfratredelse antall: 21 medlemmer
Mekling berammet: 18. og 19. oktober 2016
Krav om avsluttet mekling: 14. oktober 2016
Meklingsfrist: 20.10.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 20.10.2016 kl. 08:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-058Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 14. november 2016 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Godkjent

Sak 2016-059

År: 2016
Saknr: 059

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Private Barnehagers Landsforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Hovedavtale
Mekler: Mats Stensrud
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 8124 medlemmer. Utvidelse 15. august 2016: 110 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 23. august 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 30. august 2016 fra arbeidstidensbegynnelse
Plassfratredelse antall: 642 medlemmer.
Mekling berammet: 29. august 2016
Krav om avsluttet mekling: 23. august 2016.
Meklingsfrist: 30.08.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.08.2016 kl. 23:00
Resultat: Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning, jf. vedlegg til møteboken. Partene anbefaler forslaget og sender det til avstemning.
Riksmeklerens møtebok: 2016-059Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 20. september 2016 kl. 12.00
Avstemmingsresultat: Godkjent.

Sak 2016-060

År: 2016
Saknr: 060

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 345
Arbeidstakerorganisasjon: NITO
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: KS Bedrift
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Overenskomst: Energiavtale II
Mekler: Monica Hansen Nylund
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 13.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 15. juni 2016
Plassoppsigelse antall: 377 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 16. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: Arbeidstidens begynnelse 23. september 2016
Plassfratredelse antall: 48 medlemmer. Fra 30. september 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 57 medlemmer.
Mekling berammet: 21. og 22. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 16. september 2016
Meklingsfrist: 23.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.09.2016 kl. 06:30
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-060Mtebokogforslag.pdf

Tilbake til Riksmeklinger